Saskaņā ar Būvniecības likumu būvniecības ierosinātājam ir pienākums Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos par saņemto būvatļauju un izmaiņām būvatļaujas nosacījumos informēt sabiedrību, izvietojot būvtāfeli zemes gabalā, kurā atļauta būvniecība.

Lai nodrošinātu veiksmīgāku sabiedrības informēšanu Tukuma novada būvvalde nolēmusi ar 2021.gada 1.novembri publicēt mājas lapā informāciju par Tukuma novada teritorijā izvietotajām būvtāfelēm.

Skatīt šeit: