Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 5.§.)

 • Inga Priede - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Baiba Pļaviņa - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
 • Ina Balgalve - Tukuma novada sociālā dienesta vadītāja
 • Ieva Liepiņa - Tukuma novada sociālā dienesta juriste
 • Maira Zonenberga - Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja
 • Lelde Bičuša - Tukuma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja
Datums Darba kārtība Protokols
04.01.2024.
31.01.2024.

E-pasts saziņai: administrativa.komisija@tukums.lv

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Līga Siliņa– Tukuma novada pašvaldības lietvedības sekretāre
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Māris Trēde – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Jeļena Šnikvalde – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Rolande Bebere – juriste
 • Agnese Vembre – Tukuma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste
 • Andris Saveļjevs – Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvis, kurš veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Gundars Važa – Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Dace Lebeda – deputāte, partija “Vienotība”
 • Mārtiņš Limanskis – deputāts, partija “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Dace Adiņa – deputāte, partija “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Normunds Rečs – deputāts, partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””,
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums: 

Komisijas  sastāvs:

 • Inga Priede – komisijas priekšsēdētāja
 • Ligita Gintere – komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Dace Lebeda – komisijas locekle
 • Gundega Rugāja – komisijas loceke
 • Iveta Grunte – komisijas locekle
 • Līga Šupstika – komisijas locekle
 • Baiba Rasa – komisijas locekle
 • Santa Laurinoviča – komisijas locekle
 • Kristaps Zaļkalns – komisijas loceklis
 • Starptautisko attiecību un mārketinga speciālists – protokolists/sekretārs
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums: 

Komisijas sastāvs:

 • Imants Valers – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
 • Zinta Mielava - komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Daiga Ķēdže – komisijas locekle
 • Evija Liepiņa – komisijas locekle
 • Sigrija Kairiša – komisijas locekle
Datums Protokols
02.01.2024.
10.01.2024.
16.01.2024.
26.01.2024.
31.01.2024.
06.02.2024.
16.02.2024.
23.02.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Liene Akmens – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāve
 • Jānis Mazitāns – Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Evita Freimane – Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldniece
 • Zinta Mielava – Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
 • Ligita Proņina – Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas galvenā speciāliste mājokļu jautājumos
 • Ina Balgalve – Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Inita Lapiņa – Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Atbalsta nodaļas darbam ar pilngadīgām personām vadītāja
 • Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Baiba Pļaviņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece 
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Dace Grenevica –  Tukuma novada pašvaldības speciāliste mājokļu jautājumos
 • Pēteris Jurēvics – partijas “VIENOTĪBA” pārstāvis
 • Maija Salmiņa – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāve
Datums Darba kārtība Protokols
09.01.2024.
30.01.2024.
20.02.2024.

Komisijas nolikums: 

Komisijas sastāvs: 

 • Egīls Dude – komisijas priekšsēdētājs
 • Inga Priede – komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Silvija Rabkēviča – komisijas locekle (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 • Solvita Korna-Rēķe – komisijas locekle (“Latvijas Zemnieku savienība”)
 • Dzintra Šmite – komisijas locekle
 • Kaspars Valdmanis – komisijas loceklis (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 • Ilvars Ozoliņš – komisijas loceklis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
Nr.p.k. Datums Darba kārtība Protokols
1. 05.01.2024.
2. 10.01.2024.
3. 10.01.2024.
4. 10.01.2024.
5. 10.01.2024.
6. 30.01.2024.
7. 13.02.2024.
8. 13.02.2024.
9. 13.02.2024.
10. 13.02.2024.
11. 29.02.2024.  

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Līga Bierande - Jaunpils mazpulku vadītāja
 • Sanita Briede - Lapmežciema pamatskolas un Smārdes pamatskolas sociālā darbiniece
 • Margita Dižbite - Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Ilze Gasiņa - Jauniešu kora ”Savējie” prezidente
 • Ilze Gotfrīda - Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” vadītāja
 • Laura Grenevica - Valsts probācijas dienesta Tukuma nodaļas vecākā probācijas speciāliste
 • Ilze Jansone-Peipiņa - Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece
 • Gundega Jēkabsone - Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
 • Sergejs Kovaļovs - Biedrības “Futbola klubs “TUKUMS 2000”” pārstāvis
 • Anete Katrīna Logina - Biedrības “Bez robežām” valdes locekle
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists
 • Inese Šīmane - Tukuma muzeja Durbes pils vadītāja
 • Baiba Rasa - Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja
 • Maira Vimba - Tukuma novada skolēnu parlamentāriešu tīkla “TEJK” konsultante
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Maija Fogele - Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitekts
 • Inga Tramdaha - Tukuma novada pašvaldības teritorijas plānotājs
 • Ēvalds Rundāns - Tukuma novada pašvaldības vides speciālists
Nr. p.k. Datums Darba kārtība Protokols
1. 10.01.2024.
2. 19.01.2024.
3. 02.02.2024.
4. 09.02.2024.
5. 14.02.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Gundega Rugāja - Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve - sabiedrisko attiecību speciāliste (darbam ar NVO)
 • Gunta Kalviņa - partija “Tukuma pilsētai un novadam”, Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja
 • Raimonda Ertnere - biedrības “Ligzda” valdes priekšsēdētāja
 • Signe Ezeriņa - Kandavas novada iespēju fonds
 • Guntis Zariņš - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Inta Haferberga - biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja
 • Agita Kalvāne - biedrības “Cidonya” vadītāja
 • Aija Balandiņa - biedrības "ASNI 3139" valdes priekšsēdētāja
 • Inese Kurzemniece - biedrība “Pūres Dzirnas”
 • Arnis Logins - Tukuma invalīdu biedrības vadītājs
 • Lita Lukša - Tukuma pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Vija Zīverte - biedrības "RATS“ valdes locekle
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Iveta Grunte – Kultūras un sporta nodaļas vadītāja p.i.
 • Dace Lebeda – partija “Vienotība”
 • Kristīne Liepiņa – SIA “Jaunpils Pils” valdes locekle
 • Guna Roze-Tamule – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Linda Zemīte – Tukuma novada bāriņtiesas juriste
 • Santa Laurinoviča – sabiedrības pārstāve
 • Ingrīda Smuškova – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja
 • Anete Pitena – Tukuma pilsētas kultūras nama direktore
 • Santa Silava – Tukuma muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā
 • Vija Ratniece –Tukuma bibliotēkas metodiskās un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusāne  sabiedrības pārstāve
 • Ieviņa Vītiņa – Jaunpils pils muzeja vadītāja
 • Zane Siliņa – brīvprātīgā Tukku Magi, projektu vadītāja
 • Inguna Grīnvalde –Tukuma Mūzikas skolas pedagoģe
 • Viorika Brakmane – Tukuma pilsētas kultūras nama jauktā kora “Gavile” dalībniece
 • Dace Ernšteine – sabiedrības pārstāve
 • Līga Dzelzkalēja – Tukuma pilsētas kultūras nama direktore
 • Līga Fībiga – Engures pagasta kultūras nama pasākumu organizatore
Datums Darba kārtība Protokols
13.02.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Ilze Blanka – Tukuma novada pašvaldības juriste
 • Ēvalds Rundāns – Tukuma novada pašvaldības vides speciālists
 • Ģirts Šneiders – partija "Tukuma pilsētai un novadam"
 • Monta VavilovaAttīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja, komisijas sekretāre
 • Ilze Kļava
Datums Darba kārtība Protokols
29.02.2024.  

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Inga Priede komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Egīls Dude pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Dace Rudēvica Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja  
 • Jānis Mazitāns Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Maira Zonenberga Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Egīls Dude  Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos – komisijas priekšsēdētājs
 • Jānis Rosickis – Valsts meža dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Uģis Kalps (viņa prombūtnē aizvieto Aldis Millers) - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Vents Stradiņš – Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – komisijas loceklis
 • Linards Selivanovičs  biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis – komisijas loceklis
 • Ivars Šneiders – Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis – komisijas loceklis
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Agrita Ozola – Tukuma muzeja direktore
 • Inga Priede – Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Madara Latve – Tukuma novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve – Tukuma novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (darbs ar NVO)
 • Ināra Skrube – biedrības "Tukuma politiski represēto klubs "Atauga"" pārstāve
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Leonarda Koršunova – Tukuma novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas Ceļu apsaimniekošanas speciāliste
 • Sanita Limanska – Tukuma novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personāla nodaļas juriste
 • Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
 • Janeks Bahs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa priekšnieka vietnieks Reaģēšanas nodaļas priekšnieks
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada Pašvaldības policijas priekšnieks
 • Vladislavs Krūmiņš – Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas Tukuma pilsētas ceļazīmju tehniķis
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Andris Kalnozols – Tukuma novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas vadītājs
 • Guntis Zariņš – partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” pārstāvis
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Juris Vitauskis – iedzīvotāju pārstāvis
 • Aldis Siliņš – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāvis
 • Rolands Melderis – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāvis
Datums Darba kārtība Protokols
09.01.2024.
13.02.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Sandis Čilipāns – Smārdes pagasta sporta dzīves organizators
 • Normunds Velps – Lapmežciema sporta kompleksa vadītājs
 • Roberts Rozentāls – Kandavas Kultūras un sporta centra vadītājas vietnieks sporta jautājumos
 • Inga Priede – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Kristaps Gotfrīds - biedrības “Kandavas attīstībai” valdes priekšsēdētājs
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Andis Švāns – Irlavas sporta nama direktors
 • Ilvars Auseklis – partija “Vienotība”
 • Mārtiņš Tīss nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Normunds Šērs - nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Jānis Eisaks – “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Kaspars Valdmanis – “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Juris Kožeurovs - Kultūras, sporta un tūrisma pārvaldes sporta speciālists
 • Sergejs Kovaļovs - Tukuma Sporta skolas direktors
 • Modris Liepiņš - SIA “Tukuma ledus halle” valdes loceklis
 • Santa Laurinoviča - Kultūras un sporta nodaļas vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusānesabiedrības pārstāve
 • Edijs Zanders - Tukuma novada iedzīvotājs no Engures
 • Varis Krūmiņš - Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors
 • Lauris Strautmanis - Tukuma šaušanas sporta kluba priekšsēdētājs
 • Haralds Lučkovskis - Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas prezidents
 • Reinis Duksītis - Slampes un Džūkstes pagastu sporta pasākumu organizators
 • Uldis Ersts - Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators
 • Aivo Bučiņš – Tukuma BMX riteņbraukšanas kluba vadītājs”.
Datums Darba kārtība Protokols
12.01.2024.
29.01.2024.

Sadarbības grupas nolikums:

Sadarbības grupas sastāvs:

 • Ilze Skaistkalne - Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
 • Inga Eizengrauda - Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
 • Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Liene Stepiņa - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centra speciālais pedagogs
 • Airita Skadmane - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Gundars Važa - Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Viesturs Driķis - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Gatis Celms - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Raimonds KarlsonsValsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa priekšnieks
 • Janeks Bahs - Valsts policija
 • Armands Hohfelds - Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Aivis Vācers - 51.Zemessardzes bataljons
 • Ivars Liepiņš - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
Datums Darba kārtība Protokols
27.02.2024.  

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Dace Lebeda - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 • Ina Balgalve -Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Antra Dzelme -Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Dace Strazdiņa -Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Armands Hohfelds -Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītājs
 • Monta Vavilova - Pašvaldības veselības veicināšanas speciāliste
 • Dzintra Rabkeviča -SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekle
 • Gunta Kalviņa - Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdētāja
 • Kaspars Kārkliņš - SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis
 • Iveta Rupeika - sociālā aprūpes centra “Rauda” direktors
 • Ilze Gotfrīda - deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekle
 • Ilze Vanaga - Latvijas Zaļā partija
 • Ilze Gasiņa - partija “Vienotība”
 • Marita Kauliņa - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Linda Zemīte – partija "Tukuma pilsētai un novadam"
 • Iveta Čivčiša – sabiedrības pārstāve
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Maira Zonenberga – zemes komisijas priekšsēdētāja
 • Vineta Salmane – zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Imants Valers  – zemes komisijas loceklis
 • Iveta Vistapole  – zemes komisijas locekle
 • Sandra Bērziņa  – zemes komisijas locekle
Datums Darba kārtība Protokols
     

Lēmums:

Komisijas sastāvs: 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Liene Zērvēna

Locekļi:

 • Sandra Skļepoviča
 • Viorika Brakmane
 • Laila Ingevica
 • Daina Vilmane
 • Aija Lūse
 • Ilze Rasa
 • Liene Kozlovska
 • Daiga Pelīte

 

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Ingrīda Smuškova – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja;
 • Artis Magers – Attīstības nodaļas būvinženieris;
 • Vineta Salmane – Īpašumu nodaļas vadītājas vietniece zemes ierīcības jautājumos;
 • Jānis Jefremovs – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas arhitekts;
 • Daiga Ķēdže – Juridiskās nodaļas juriste;
 • Intars Miķelsons – partija “Tukuma pilsētai un novadam”;
 • Leons Čivlis – partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””,
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Imants Valers - komisijas priekšsēdētājs
 • Zinta Mielava - komisijas locekle
 • Vineta Salmane - komisijas locekle
 • Sandra Bērziņa - komisijas locekle
 • Rudīte Kripa - komisijas locekle
 • Inga Tramdaha - komisijas locekle
 • Evija Liepiņa - komisijas locekle
 • Iveta Vistapole – komisijas locekle
 • Anita Skudra - komisijas locekle
 • Ilvars Ozoliņš - komisijas loceklis
 • Jānis Rosickis - komisijas loceklis
Datums Darba kārtība Protokols Publicējamie lēmumi
24.01.2024.  
14.02.2024.  

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Roberts Šiliņš – Engures ezera dabas parka fonda valdes priekšsēdētājs
 • Edijs Zanders – LLKC centra Zivsaimniecības nodaļas zivsaimniecības konsultants
 • Baiba Pļaviņa – Pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
 •  Kristīne Raginska – Engures pagasta pārvaldes vadītāja
 • Ieva Artmane-Urstiņa – Engures pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitvede
 • Agrita Blūma – Lapmežciema pagasta pārvaldes grāmatvede
 • Daiga Ozoliņa – Engures pagasta pārvaldes sekretāre
 • Jurijs Semeneņa – Engures pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs
Datums Darba kārtība Protokols
19.01.2024.