Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

Komisija darbojas saskaņā ar Tukuma novada Domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu “Par Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (prot. Nr. 14, 5.§.)

 • Inga Priede - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Baiba Pļaviņa - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
 • Ina Balgalve - Tukuma novada sociālā dienesta vadītāja
 • Ieva Liepiņa - Tukuma novada sociālā dienesta juriste
 • Maira Zonenberga - Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja
 • Lelde Bičuša - Tukuma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja
Datums Darba kārtība Protokols
04.01.2024.
31.01.2024.
19.03.2024.
30.04.2024.
29.05.2024.
19.07.2024.  

E-pasts saziņai: administrativa.komisija@tukums.lv

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Agnese Vembre – Tukuma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste
 • Līga Siliņa– Tukuma novada pašvaldības Lietvedības un IT nodaļas vecākā lietvede
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Raimonda Helviga – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas 4. grupas galvenā inspektore
 • Jeļena Šnikvalde – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Rolande Bebere – juriste
 • Andris Saveļjevs – Tukuma novada pašvaldības policijas pārstāvis, kurš veic likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Gundars Važa – Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos
 • Dace Lebeda – deputāte, partija “Vienotība”
 • Mārtiņš Limanskis – deputāts, partija “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Dace Adiņa – deputāte, partija “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Normunds Rečs – deputāts, partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””,
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums: 

Komisijas  sastāvs:

 • Inga Priede – komisijas priekšsēdētāja
 • Ligita Gintere – komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Dace Lebeda – komisijas locekle
 • Gundega Rugāja – komisijas loceke
 • Iveta Grunte – komisijas locekle
 • Līga Šupstika – komisijas locekle
 • Baiba Rasa – komisijas locekle
 • Santa Laurinoviča – komisijas locekle
 • Kristaps Zaļkalns – komisijas loceklis
 • Starptautisko attiecību un mārketinga speciālists – protokolists/sekretārs
Datums Darba kārtība Protokols
07.03.2024.

Komisijas nolikums: 

Komisijas sastāvs:

 • Imants Valers – Domes priekšsēdētāja vietnieks, komisijas priekšsēdētājs
 • Zinta Mielava - komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Daiga Ķēdže – komisijas locekle
 • Evija Liepiņa – komisijas locekle
 • Sigrija Kairiša – komisijas locekle
Datums Protokols
02.01.2024.
10.01.2024.
16.01.2024.
26.01.2024.
31.01.2024.
06.02.2024.
16.02.2024.
23.02.2024.
01.03.2024.
11.03.2024.
22.03.2024.
28.03.2024.
11.04.2024.
18.04.2024.
24.04.2024.
30.04.2024.
15.05.2024.
28.05.2024.
03.06.2024.
11.06.2024.
28.06.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Liene Akmens – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāve
 • Jānis Mazitāns – Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Evita Freimane – Kandavas un pagastu apvienības Nekustamo īpašumu pārvaldniece
 • Zinta Mielava – Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
 • Ligita Proņina – Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas galvenā speciāliste mājokļu jautājumos
 • Ina Balgalve – Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Inita Lapiņa – Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Atbalsta nodaļas darbam ar pilngadīgām personām vadītāja
 • Antra Dzelme – Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Baiba Pļaviņa – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietniece 
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks 
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Dace Grenevica –  Tukuma novada pašvaldības speciāliste mājokļu jautājumos
 • Pēteris Jurēvics – partijas “VIENOTĪBA” pārstāvis
 • Maija Salmiņa – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāve
Datums Darba kārtība Protokols
09.01.2024.
30.01.2024.
20.02.2024.
12.03.2024.
02.04.2024.
23.04.2024.
14.05.2024.
04.06.2024.
02.07.2024.

 

Komisijas nolikums: 

Komisijas sastāvs: 

 • Egīls Dude – komisijas priekšsēdētājs
 • Inga Priede – komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Silvija Rabkēviča – komisijas locekle (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 • Solvita Korna-Rēķe – komisijas locekle (“Latvijas Zemnieku savienība”)
 • Dzintra Šmite – komisijas locekle
 • Kaspars Valdmanis – komisijas loceklis (“Tukuma pilsētai un novadam”)
 • Ilvars Ozoliņš – komisijas loceklis (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)
 • Santa Stalberga – komisijas locekle
Nr.p.k. Datums Darba kārtība Protokols
1. 05.01.2024.
2. 10.01.2024.
3. 10.01.2024.
4. 10.01.2024.
5. 10.01.2024.
6. 30.01.2024.
7. 13.02.2024.
8. 13.02.2024.
9. 13.02.2024.
10. 13.02.2024.
11. 29.02.2024.
12. 12.03.2024.
13. 22.03.2024.
14. 09.04.2024.
15. 09.04.2014.
16. 24.04.2024.
17. 10.05.2024.
18. 10.05.2024.
19. 15.05.2024.
20. 28.05.2024.
21. 11.06.2024.
22. 11.06.2024.
23. 01.07.2024.
24. 10.07.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Marita Bērziņa – Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece
 • Līga Bierande - Jaunpils mazpulku vadītāja
 • Sanita Briede - Lapmežciema pamatskolas un Smārdes pamatskolas sociālā darbiniece
 • Margita Dižbite - Tukuma novada sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Ilze Gasiņa - Jauniešu kora ”Savējie” prezidente
 • Ilze Gotfrīda - Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla” vadītāja
 • Laura Grenevica - Valsts probācijas dienesta Tukuma nodaļas vecākā probācijas speciāliste
 • Ilze Jansone-Peipiņa - Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece
 • Gundega Jēkabsone - Mazpulku padomes priekšsēdētāja un Zemgales reģiona mazpulku koordinatore
 • Sergejs Kovaļovs - Biedrības “Futbola klubs “TUKUMS 2000”” pārstāvis
 • Anete Katrīna Logina - Biedrības “Bez robežām” valdes locekle
 • Sandis Ozoliņš - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciālists
 • Inese Šīmane - Tukuma muzeja Durbes pils vadītāja
 • Baiba Rasa - Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja
 • Maira Vimba - Tukuma novada skolēnu parlamentāriešu tīkla “TEJK” konsultante
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Maija Fogele - Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitekts
 • Inga Tramdaha - Tukuma novada pašvaldības teritorijas plānotājs
 • Roberts Šiliņš - Tukuma novada pašvaldības vides speciālists
Nr. p.k. Datums Darba kārtība Protokols
1. 10.01.2024.
2. 19.01.2024.
3. 02.02.2024.
4. 09.02.2024.
5. 14.02.2024.
6. 19.03.2024.
7. 21.03.2024.
8. 26.03.2024.
9. 03.04.2024.
10. 11.04.2024.
11. 25.04.2024.
12. 04.06.2024.
13. 18.06.2024.
14. 05.07.2024.
15. 08.07.2024.
16. 10.07.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Gundega Rugāja - Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve - sabiedrisko attiecību speciāliste (darbam ar NVO)
 • Gunta Kalviņa - partija “Tukuma pilsētai un novadam”, Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības vadītāja
 • Raimonda Ertnere - biedrības “Ligzda” valdes priekšsēdētāja
 • Signe Ezeriņa - Kandavas novada iespēju fonds
 • Guntis Zariņš - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Inta Haferberga - biedrības “Kandavas Partnerība” valdes priekšsēdētāja
 • Agita Kalvāne - biedrības “Cidonya” vadītāja
 • Aija Balandiņa - biedrības "ASNI 3139" valdes priekšsēdētāja
 • Inese Kurzemniece - biedrība “Pūres Dzirnas”
 • Arnis Logins - Tukuma invalīdu biedrības vadītājs
 • Lita Lukša - Tukuma pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Vija Zīverte - biedrības "RATS“ valdes locekle
Datums Darba kārtība Protokols
17.06.2024.
08.07.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Inga Priede – Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Iveta Grunte – Kultūras un sporta nodaļas vadītāja p.i.
 • Dace Lebeda – partija “Vienotība”
 • Kristīne Liepiņa – SIA “Jaunpils Pils” valdes locekle
 • Guna Roze-Tamule – Nacionālā apvienība “Visu Latvijai! - “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Linda Zemīte – Tukuma novada bāriņtiesas juriste
 • Santa Laurinoviča – sabiedrības pārstāve
 • Ingrīda Smuškova – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja
 • Anete Pitena – Tukuma pilsētas kultūras nama direktore
 • Santa Silava – Tukuma muzeja direktores vietniece zinātniskajā darbā
 • Vija Ratniece –Tukuma bibliotēkas metodiskās un bibliogrāfijas nodaļas vadītāja
 • Dace Liepiņa-Zusāne  sabiedrības pārstāve
 • Ieviņa Vītiņa – Jaunpils pils muzeja vadītāja
 • Zane Siliņa – brīvprātīgā Tukku Magi, projektu vadītāja
 • Inguna Grīnvalde –Tukuma Mūzikas skolas pedagoģe
 • Viorika Brakmane – Tukuma pilsētas kultūras nama jauktā kora “Gavile” dalībniece
 • Dace Ernšteine – sabiedrības pārstāve
 • Līga Dzelzkalēja – Tukuma pilsētas kultūras nama direktore
 • Līga Fībiga – Engures pagasta kultūras nama pasākumu organizatore
Datums Darba kārtība Protokols
13.02.2024.
11.06.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Ilze Blanka – Tukuma novada pašvaldības juriste
 • Roberts Šiliņš – Tukuma novada pašvaldības vides pārvaldības speciālists
 • Ģirts Šneiders
 • Monta VavilovaAttīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja, komisijas sekretāre
 • Ilze Kļava
Datums Darba kārtība Protokols
29.02.2024.
24.05.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Inga Priede komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Egīls Dude pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Dace Rudēvica Tukuma novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja  
 • Jānis Mazitāns Kandavas un pagastu apvienības vadītājs
 • Maira Zonenberga Tukuma novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Egīls Dude  Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos – komisijas priekšsēdētājs
 • Jānis Rosickis – Valsts meža dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Uģis Kalps (viņa prombūtnē aizvieto Aldis Millers) - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – komisijas loceklis
 • Vents Stradiņš – Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis – komisijas loceklis
 • Linards Selivanovičs  biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis – komisijas loceklis
 • Ivars Šneiders – Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis – komisijas loceklis
Datums Darba kārtība Protokols
22.03.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Agrita Ozola – Tukuma muzeja direktore
 • Inga Priede – Tukuma novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Madara Latve – Tukuma novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
 • Baiba Latve – Tukuma novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste (darbs ar NVO)
 • Ināra Skrube – biedrības "Tukuma politiski represēto klubs "Atauga"" pārstāve
Datums Darba kārtība Protokols
     

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Leonarda Koršunova – Tukuma novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas Ceļu apsaimniekošanas speciāliste
 • Sanita Limanska – Tukuma novada pašvaldības administrācijas Juridiskās un personāla nodaļas juriste
 • Armands Jēgers – Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis
 • Janeks Bahs – Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa priekšnieka vietnieks Reaģēšanas nodaļas priekšnieks
 • Armands Hohfelds – Tukuma novada Pašvaldības policijas priekšnieks
 • Vladislavs Krūmiņš – Tukuma novada pašvaldības Komunālās nodaļas Tukuma pilsētas ceļazīmju tehniķis
 • Egīls Dude – Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
 • Andris Kalnozols – Tukuma novada pašvaldības administrācijas Komunālās nodaļas vadītājs
 • Guntis Zariņš – partijas “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” pārstāvis
 • Māris Kalniņš – partijas “Latvijas Zemnieku savienība” pārstāvis
 • Juris Vitauskis – iedzīvotāju pārstāvis
 • Aldis Siliņš – partijas “Tukuma pilsētai un novadam” pārstāvis
 • Rolands Melderis – Nacionālās Savienības TAISNĪGUMS pārstāvis
Datums Darba kārtība Protokols
09.01.2024.
13.02.2024.
12.03.2024.
09.04.2024.
14.05.2024.
11.06.2024.
09.07.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Sandis Čilipāns – Smārdes pagasta sporta dzīves organizators
 • Normunds Velps – Lapmežciema sporta kompleksa vadītājs
 • Inga Priede – Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniece sociālās politikas jautājumos
 • Kristaps Gotfrīds - biedrības “Kandavas attīstībai” valdes priekšsēdētājs
 • Ainārs Plezers – Jaunpils sporta nama direktors
 • Andis Švāns – Irlavas sporta nama direktors
 • Ilvars Auseklis – partija “Vienotība”
 • Mārtiņš Tīss nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Normunds Šērs - nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
 • Jānis Eisaks – “Latvijas Zemnieku savienība”
 • Kaspars Valdmanis – “Tukuma pilsētai un novadam”
 • Juris Kožeurovs - Kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas sporta speciālists
 • Sergejs Kovaļovs - Tukuma Sporta skolas direktors
 • Modris Liepiņš - SIA “Tukuma ledus halle” valdes loceklis
 • Laura Stūrīte - Kultūras, sporta un komunikācijas nodaļas vadītāja p.i.
 • Dace Liepiņa-Zusānesabiedrības pārstāve
 • Varis Krūmiņš - Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors
 • Lauris Strautmanis - Tukuma šaušanas sporta kluba priekšsēdētājs
 • Haralds Lučkovskis - Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas prezidents
 • Reinis Duksītis - Slampes un Džūkstes pagastu sporta pasākumu organizators
 • Uldis Ersts - Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes sporta organizators
 • Aivo Bučiņš – Tukuma BMX riteņbraukšanas kluba vadītājs”.
Datums Darba kārtība Protokols
12.01.2024.
29.01.2024.
04.04.2024.
06.06.2024.
15.07.2024.  

Sadarbības grupas nolikums:

Sadarbības grupas sastāvs:

 • Ilze Skaistkalne - Tukuma novada Izglītības pārvaldes speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
 • Inga Eizengrauda - Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja
 • Antra Dzelme - Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Liene Stepiņa - Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centra speciālais pedagogs
 • Airita Skadmane - Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
 • Andris Saveļjevs - Tukuma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Gundars Važa - Tukuma novada domes priekšsēdētājs
 • Inga Priede - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 • Imants Valers - Tukuma novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Viesturs Driķis - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Gatis Celms - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 • Raimonds KarlsonsValsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa priekšnieks
 • Janeks Bahs - Valsts policija
 • Armands Hohfelds - Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Aivis Vācers - 51.Zemessardzes bataljons
 • Ivars Liepiņš - Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors
Datums Darba kārtība Protokols
27.02.2024.  

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Dace Lebeda - Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
 • Ina Balgalve -Tukuma novada pašvaldības iestādes “Tukuma novada sociālais dienests” direktore
 • Antra Dzelme -Tukuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
 • Dace Strazdiņa -Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja
 • Armands Hohfelds -Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks
 • Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītājs
 • Monta Vavilova - Pašvaldības veselības veicināšanas speciāliste
 • Dzintra Rabkeviča -SIA “Tukuma slimnīca” valdes locekle
 • Gunta Kalviņa - Tukuma novada Nevalstisko Organizāciju Apvienības valdes priekšsēdētāja
 • Kaspars Kārkliņš - SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” valdes loceklis
 • Iveta Rupeika - sociālā aprūpes centra “Rauda” direktors
 • Ilze Gotfrīda - deputāte, Sociālo un veselības jautājumu komitejas locekle
 • Ilze Vanaga - Latvijas Zaļā partija
 • Ilze Gasiņa - partija “Vienotība”
 • Marita Kauliņa - Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
 • Linda Zemīte – partija "Tukuma pilsētai un novadam"
 • Iveta Čivčiša – sabiedrības pārstāve
Datums Darba kārtība Protokols
06.03.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs:

 • Maira Zonenberga – zemes komisijas priekšsēdētāja
 • Vineta Salmane – zemes komisijas priekšsēdētāja vietniece
 • Imants Valers  – zemes komisijas loceklis
 • Iveta Vistapole  – zemes komisijas locekle
 • Sandra Bērziņa  – zemes komisijas locekle
Datums Darba kārtība Protokols
07.05.2024.

Lēmums:

Komisijas sastāvs: 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Liene Zērvēna

Locekļi:

 • Sandra Skļepoviča
 • Viorika Brakmane
 • Laila Ingevica
 • Daina Vilmane
 • Aija Lūse
 • Ilze Rasa
 • Liene Kozlovska
 • Daiga Pelīte

 

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Ingrīda Smuškova – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja;
 • Artis Magers – Attīstības nodaļas būvinženieris;
 • Vineta Salmane – Īpašumu nodaļas vadītājas vietniece zemes ierīcības jautājumos;
 • Jānis Jefremovs – Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas arhitekts;
 • Daiga Ķēdže – Juridiskās nodaļas juriste;
 • Intars Miķelsons – partija “Tukuma pilsētai un novadam”;
 • Leons Čivlis – partija “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK””,
Datums Darba kārtība Protokols
15.04.2024.
09.07.2024.

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Imants Valers - komisijas priekšsēdētājs
 • Zinta Mielava - komisijas locekle
 • Vineta Salmane - komisijas locekle
 • Sandra Bērziņa - komisijas locekle
 • Rudīte Kripa - komisijas locekle
 • Inga Tramdaha - komisijas locekle
 • Evija Liepiņa - komisijas locekle
 • Iveta Vistapole – komisijas locekle
 • Anita Skudra - komisijas locekle
 • Ilvars Ozoliņš - komisijas loceklis
 • Jānis Rosickis - komisijas loceklis
 • Santa Stalberga – komisijas locekle
Datums Darba kārtība Protokols Publicējamie lēmumi
24.01.2024.  
14.02.2024.  
06.03.2024.  
27.03.2024.  
17.04.2024.  
15.05.2024.
05.06.2024.  
26.06.2024.  

Komisijas nolikums:

Komisijas sastāvs: 

 • Roberts Šiliņš – Engures ezera dabas parka fonda valdes priekšsēdētājs
 • Edijs Zanders – LLKC centra Zivsaimniecības nodaļas zivsaimniecības konsultants
 • Baiba Pļaviņa – Pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
 •  Kristīne Raginska – Engures pagasta pārvaldes vadītāja
 • Ieva Artmane-Urstiņa – Engures pagasta pārvaldes grāmatvedības uzskaitvede
 • Agrita Blūma – Lapmežciema pagasta pārvaldes grāmatvede
 • Daiga Ozoliņa – Engures pagasta pārvaldes sekretāre
 • Jurijs Semeneņa – Engures pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs
Datums Darba kārtība Protokols
19.01.2024.
15.05.2024.