Iestādes nosaukums Engures bibliotēkas PSV Apšuciemā    
Adrese Apšuciema skola, Engures pagasts, Tukuma novads
Iestādes vadītājs Līga Tomele
Kontaktinformācija  +371 26249838
Dibināšanas gads 1948.

Par dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1948.gads. Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta DDP izpildu komitejas 1948.gada 7.jūlija 3.sesijas 3.protokolā ir ziņas, ka apstiprina 1948.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu Apšuciema bibliotēkai.