Iestādes nosaukums Jaunpils pagasta bibliotēka    
Adrese “Centrs”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Iestādes vadītājs Inga Papendika
Kontaktinformācija +371 20299152,
biblioteka.jaunpils@tukums.lv
Dibināšanas gads 1890

Pirmās ziņas par Jaunpils bibliotēku ir no 1890. gada, kad tika dibināta Jaunpils Sadraudzīgā biedrība, kuras mērķis bija rosināt latvisko izglītību un kultūras dzīvi. Sākotnēji Jaunpils Sadraudzīgās biedrības bibliotēka atradusies magazīnas klētī. Tā bija bezmaksas bibliotēka ar vairāk kā 2000 sējumiem. Bibliotekāra darbs netika algots, tādēļ bibliotēka darbojās vairāk kā lasāmgalds.

No 1945./46. gada bibliotēka atradās "Sudrabiņos". 1997. gada maijā bibliotēka tiek pārvietota uz Jaunpils pili, sākumā pils 2. stāvā, bet no 2002. gada rudens pils 3. stāvā.

No 2022. gada 1. novembra bibliotēka atrodas Jaunpils centrā, vienstāva ēkā, kas ir ērti pieejama bibliotēkas apmeklētājiem, arī senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Jaunpils pagasta bibliotēka ir pašvaldības struktūrvienība, kas atrodas Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes pakļautībā.

Bibliotēka piedāvā brīvpieejas grāmatu krājumu, elektronisko katalogu, datoru izmantošanu, pastāvīgo un bezvadu internetu,  novadpētniecības materiālus, 30 nosaukumu preses izdevumus, Starpbibliotēku abonementu, dokumentu drukāšanu, kopēšanu, skenēšanu, iesiešanu un laminēšanu, pasākumus un izstādes dažādām mērķauditorijām.

Bibliotēka organizē grāmatu, literatūru un apkopoto novadpētniecības materiālu popularizējošus pasākumus bērniem un pieaugušajiem, dodot iespēju tikties ar rakstniekiem un dzejniekiem klātienē; sadarbojas ar Jaunpils jauniešu centru, pensionāru biedrību "Jaunpils", Jaunpils vidusskolu, bērnudārzu "Zemenīte" kopā organizējot dažādus starppaaudžu sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanas pasākumus.

2017.gadā bibliotēka akreditēta otro reizi.