Ivars Liepiņš

Ivars Liepiņš

Izpilddirektors
ivars.liepins [at] tukums.lv
Baiba Pļaviņa

Baiba Pļaviņa

Izpilddirektora vietniece administratīvajos un kapitālsabiedrību jautājumos
baiba.plavina [at] tukums.lv

Egīls Dude

Izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos
egils.dude [at] tukums.lv