Dzukste_kr_p01_Large
Slampes un Džūkstes pagasta ģerbonis

 

Par pagastu

Džūkstes pagasta teritorija – 184,4 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1525, uz 01.01.2015. - 1499, uz 01.01.2016. - 1481, uz 01.01.2017. - 1441, uz 01.01.2018. - 1416.

Džūkstes pagasts, agrākajos laikos dēvēts par Džūkstes – Pienavas pagastu, savu nosaukumu ieguvis no Džūkstes un Pienavas upēm. Līdz 1950.gadam pagasts atradies Jelgavas aprinķī, tad Dobeles rajonā. Pie Tukuma rajona šī teritorija pieder no 1963.gada janvāra. Pagastā ir trīs ciemati:Džūkste, Pienava, Lancenieki. Pēdējais ir viena no vecākājām pagasta apdzīvotajām vietām. Pagasta vēstures senākie liecinieki ir Džūkstes baznīca, kas celta 1689.gadā (nopostīta 2.pasaules kara beigās).Visvecākā skola bija Ērģelniekos, to iedibināja mācītājs Vilperts. Pirmās publiskās skolas ap 1850.gadu, vispirms Džūkstē, tad Lanceniekos. No 1883.gada līdz 1903.gadam Lancenieku skolā strādāja Lerhis-Puškaitis. Džūkstes biedrību nams celts no 1895.-1898.gadam, tagad šajā ēkā atrodas Džūkstes pakalpojumu centrs. Apkārt ēkai ir A.L.Puškaiša veidots parks. Sabiedrisko dzīvi pagastā laika periodā ap gadsimteņa miju var raksturot kā ļoti aktīvu. Džūkste bija vienā no pirmajām vietām latviešu sabiedriskās dzīves attīstībā. 1871.gadā pagastā notiek pirmās dziesmu dienas. Darbojas kori. Tiek veidotas dažādas biedrības, kā piemēram, Džūkstes –Pienavas uguns apdrošināšanas biedrība, džūkstes krāj-aizdevumu sabiedrība, Džūkstes-Pienavas zemkopības biedrība, piensaimnieku sabiedrība, Džūkstes lopu pārraudzības biedrība, Sarkanā Krusta nodaļa, Patērētāju biedrība, Aizsargu nodaļa, u.c.Laikā, kad politiskā vara atradās krievu ierēdņu rokās, bet saimnieciskā –vācu, nekādu atbalstu no augšas latviešu sabiedriskās dzīves veicināšanā sagaidīt nevarēja, tāpēc to var raksturot, kā sabiedrības pašaktivitātes izpausme. Arī tā laika jaunatnē pamazām brieda pretestība pret svešajiem kungiem, tāpēc 1905.gada notikumos Tukumā netrūka džūkstenieku. Pirmā pagasta pašvaldības forma bija pagasta tiesa. 1866.gadā pagasta tiesu vietā stājās pagasta valdes, bet pagasta tiesas sāka pildīt tikai tiesu uzdevumus. No pagasta nāk vairāki ievērojami sabiedriskie darbinieki:bijušais valsts prezidents Gustavs Zemgals, literatūrpētnieks Teodors Zeiferts, raksnieks Kārlis Ieviņš, kā arī izcilais tautas pasaku krājējs Ansis Lerhis-Puškaitis, brāļi Straubergi, Ludis Bērziņš. Par periodu līdz 1939.gada tā laika Džūkstes pagasta valdes apgādībā ir sagatavota un izdota apjomīga brāļu Straubergu grāmata par Džūkstes pagasta un draudzes vēsturi.

Džūkstes pagasta kontakti

Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde

“Kultūras pils”, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119

Pārvaldes tālr: 27231141, e-pasts: slampe@tukums.lv 

Džūkstes pakalpojuma centra tālr. 29323919, e-pasts: dzukste@tukums.lv 


Sekretāre-lietvede Inese Jākobsone - 66922359 (dzukste@tukums.lv)
Saimniecības pārzinis Vilnis Lācis - 29450521 (vilnis.lacis@tukums.lv)

Dzūkstes pagasta pakalpojumu centra darba laiki: 

- pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 18.00
- otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 16.30
- piektdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 15.00 

 

 


Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītāja

Dace Pole, tālr.29230323, e-pasts: dace.pole@tukums.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:

Pārvaldē - pirmdienās no plkst.13.00 līdz 15.00

Džūkstes pakalpojumu centrā - pirmdienās no plkst.16.00 līdz 18.00.


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Aijas Šīmane, tālrunis 26741540

Pieņemšanas laiki (pakalpojumu centrs, "Biedrību nams", Džūkstes pagasts):

- trešdienās 13.00 - 16.30
- piektdienās 8.00 - 12.00


Sociālā darba speciālisti Slampes un Džūkstes teritoriālajās vienībās (Kontaktinformācija šeit)


Ģimenes ārsts

Ilze Lubgāne, tālrunis 25970991

Džūkstes pagasta izglītība

Džūkstes pamatskola
"Džūkstes skola", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV – 3147
Direktore Inga Riežniece
Tālrunis 63154656
e-pasts: dzukstesskola@tukums.lv; mājaslapa: dzukstevsk.wordpress.com

Džūkstes skola ir skola ar savām tradīcijām un vēsturi. Skola piedāvā pirmsskolas izglītības un vispārējo pamatizglītības programmu. Šogad netiek piedāvāta pedagoģiskās korekcijas programma. Skolā valda labs mikroklimats, par skolēniem rūpējās profesionāli pedagogi un tiek piedāvātas dažādas interešu izglītības programmas. Tālāk dzīvojošiem skolēniem uz skolu un uz mājām tiek nodrošināts bezmaksas transports. Skola piedāvā psihologa un logopēda palīdzību.

Pirmsskolas izglītība:
Pirmsskolas izglītības programmu apgūst no 2-6 gadu vecumam. Grupa darbojas no plkst.7.45 līdz plkst.1800. Bezmaksas papildus bērniem piedāvājam:
- stājas nostiprināšanas fizisko vigrošanu speciālista vadībā, muzikālās nodarbības, kur viņi iepazīst ne tikai dziesmas latviešu valodā, bet arī angļu valodā.

Pamatizglītība:
Skolēniem tiek piedāvātas siltas pusdienas un launags. 1.-4.klases skolēniem ir pagarinātā dienas grupa. Piedāvātās interešu izglītības programmas – ansamblis, skolēnu parlaments, praktiskās dzīves prasmes, koriģējošā vingrošana 1.-3.klases skolēniem, vizuālās mākslas un sporta nodarbības, deju nodarbības, mazpulks.
Piedalāmies Panākumu Universitātes rīkotajās nodarbībās.
Izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programma
Darbojas četras grupas – 2 gadīgo, 3-4 gadīgo, 5 gadīgo un 6 gadīgo. Papildus programmai apgūst dziedāšanas prasmes. Ir iespēja piedalīties tautisko deju pulciņā.
Pamatizglītības programma
Papildus - 1.-4.klašu skolēniem ir pagarinātā dienas grupa, dažādas interešu izglītības programmas, ārpusstundu pasākumi.

Džūkstes pagasta kultūra

Džūkstes pagasta Kultūras nams
 “Biedrību nams”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147

Vadītāja Aija Ektermane, tālrunis 27231136
e-pasts: aija.ektermane@tukums.lv 

KOLEKTĪVI: 

  • Jauktais vokālais ansamblis
  • Ģimeņu instrumentālais ansamblis
  • Dziedošā kopa ''Rosme"
  • VPDK "Pūces"
  • Dramatiskais kolektīvs
  • Bērnu deju kolektīvs  ''Pasaciņa 1"
  • Bērnu deju kolektīvs ''Pasaciņa 2"
  • Bērnu vokālais ansamblis ''Viola"

Džūkstes pasaku muzejs (Internetā)

Džūkstes pagasts, Lancenieku skola
Tukuma novads, LV-3147
Tel.: + 371 631 54691
Mob.: + 371 26513314
pasakumuzejs@tukumamuzejs.lv


Džūkstes pagasta 1. bibliotēka

"Kalves", Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV -3147
Vadītāja Līga Ligere, tālr. 25900504, e-pasts: ligereliga@gmail.com

Džūkstes pagasta 2. bibliotēka

„Atmodas"-18, Pienava, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV-3147
Vadītāja Inita Britāne, tālrunis 26275277; e-pasts: initabri@inbox.lv   

 

Džūkstes pagasta sports

Sporta darba organizators Džūkstē Artis Ojārs Ostrovskis, tālr. 27486814.