Par pagastu

Irlavas pagasta teritorija – 114,3 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021 - 1293.

Teika par Irlavu

"Vecos laikos bija uzcelta kāda pils. pie pils piecelta pirts. Pilij nebijis vēl vārda. Vakarā ienācis vecs vīriņš un lūdzis naktsmājas. Šie arī devuši. Tovakar bijusi arī izkurināta pirts. Vecītis arī aizgājis uz pirti. Pirtī iegājis, viņš prasa, vai pērties arī varēšot dabūt. Pirts iemītnieki atkārtojuši vairākas reizes: ir lāva, ir lāva. Vecītis nomazgājies, izgulējies un no rīta gājis tālāk. Iegājis citās mājās, tas izstāstījis visu par pirti un atkal atkārtojis vairākas reizes: ir lāva, ir lāva. Tā pamazām tautā iegājies vārds Irlava. Vēlāk jauno pili arī saukuši par Irlavu."

Irlavas pagastā ir viens lielciems – Irlava, viens vidējciems – Vaski un mazciemi – Sāti, Snapji, Pētertāle un daļa no Vecsātiem. Irlavas pagasts atrodas Austrumkursas augstienes Spārnenes viļņotajā līdzenumā. Cauri pagastam tek Abava ar tās pieteku Roju, Viesata ar Prūseni. Pagasta dienvidu daļā ir daži mazi ezeriņi.

Rakstos Irlava pirmo reizi minēta 1453. gadā (pēc citām ziņām – 1454. gadā) kā Livonijas ordeņa sastāvdaļa (Irmlau). Irlavas pagasta centrs nesakrīt ar kādreizējo Irlavas muižas saimniecisko centru, kas atrodas apdzīvotā vietā Vaski. Tagadējais pagasta centrs atrodas Irlavā.

Irlavai ir sena un interesanta vēsture, te atrodas arī daudzi valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.

Nozīmīgākie un aizsargājamie valsts nozīmes kultūras pieminekļi Irlavas pagastā ir:

Irlavas senkapi Daibju senkapi (Velna laiva), Peņķu veselības avots – kulta vieta Riepju senkapi, Tāmu senkapi, Vallieša Elka kalns – kulta vieta Sātu luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem, Sātu baznīcas biktssols, Sātu baznīcas altāris, Sātu baznīcas ērģeles ar ērģeļu prospektu, Sātu baznīcas kancele.

Par nozīmīgākajiem vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem Irlavas pagastā uzskatāmi:

J. Bētiņa piemineklis un piemiņas istaba (mūziķis Bētiņš bija 1. un 2. Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents) Irlavas skolotāju semināra ēku komplekss. Mūrnieku tilts – divlaidu mūra tilts pār veco Abavas gultni. Šaursliežu dzelzceļa tilts pār Abavu pie Sātiem, kas būvēts, 1940. gadā ir 55m garš un bija paredzēts neuzbūvētajai Tukuma – Kuldīgas dzelzceļa līnijai. Spuņņu akmens – lielākais Tukuma novada dižakmens, kas atrodas Viesatas upē, tā garums un platums, ir ap 4,7m un augstums ap 3,8m, bet tilpums 33m3.  Piemiņas akmens Irlavas pagasta represētajiem.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvalde

 • Adrese: "Svēteļi", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV – 3137
 • Tālr. 20261508
 • e- pasts: irlava@tukums.lv

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes darba laiks:

 • Pirmdienās 8.00 – 12.30 un 13.00 – 17.30,
 • Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 12.30 un 13.00 – 16.30,
 • Piektdienās 8.00 – 12.30 un 13.00 - 15.30.

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus pieņem:

 • Pirmdienās  16.00 - 17.30.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes kases darba laiks:

 • Pirmdienās 8.00 – 17.00,
 • Otrdienās 8.00 – 16.30,
 • Trešdienās 8.00 – 16.30,
 • Ceturtdienās – slēgts,
 • Piektdienās – slēgts,
 • Pusdienas pārtraukums no 12.30 – 13.00.

 Tālr. 29158717


Tukuma novada bāriņtiesas locekle Maira Važa, tālr. 27002079

Pieņemšanas laiki Irlavā (adrese: ‘’Svēteļi’’, Irlavas pagasts)

 • Trešdienās 12.30 – 15.30
 • Piektdienās 8.00 – 12.00

Sociālā darba speciālisti Irlavas un Lestenes teritoriālajās vienībās kontaktinformāciju skatīt: www.tnsd.lv/kontakti-2


Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca

 • Adrese:"Slimnīca", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3137
 • Valdes loceklis Kaspars Kārkliņš, tālr. 26484446.

Ģimenes ārste Ilona Bēniņa, tālr. 26417176.

Irlavas pamatskola

Adrese: Irlavas skola, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137


Pirmskolu grupas "Cīrulītis’"

 • Adrese: Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads LV-3137
 • Direktore Aiva Platace
 • tālr. 26559884
 • e-pasts: irlavasskola@tukums.lv

Bērnu un jauniešu centrs "Sapņi"

 •  Adrese: Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137
 • Vadītāja Sanita Auziņa
 • tālr. 29174697
 • e-pasts: bjc@tukums.lv

Irlavas pagasta Kultūras nams

Adrese: "Svēteļi", Irlava, Irlavas pag.Tukuma novads

Vadītāja Antra Erzama

Kolektīvi:

 • Folkloras kopa "Atbunga"
 • Bērnu vokālais ansamblis "Mazulīši"
 • Bērnu vokālais ansamblis "Irlavnieki"
 • Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs "Abaviņa"
 • Sākumskolas bērnu tautisko deju kolektīvs "Abaviņa"
 • Pamatskolas bērnu tautisko deju kolektīvs "Abaviņa"
 • Pieaugušo amatierteātris
 • Bērnu amatierteātris
 • Ārstnieciskā vingrošana (maksas)
 • Sieviešu koris "Irlava"

Irlavas pagasta 1. bibliotēka un Irlavas pagasta novadpētniecības istaba
"Svēteļi", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3137
Vadītāja Santa Podniece

Irlavas pagasta 1. bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas vieta
Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads,
Bibliotekāre Ilona Bitere


Biedrība "Irlavas interešu klubiņš"

"Svēteļi", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV -3137
Biedrības vadītāja  Antra Erzama

Irlavas sporta nams

 • Adrese: Sporta iela – 1, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV -3137
 • Vadītājs Andis Švāns

Biedrība - sporta klubs "Irlava"


Biedrība – "Florbola klubs "Irlava""

 • Vadītājs Artis Zālmanis
 • Tālr. 29132132

Biedrība "DK Irlava"

 • Vadītājs Gatis Ozols
 • Tālr. 28224376.