Par pagastu

Irlavas pagasta teritorija – 114,3 km2, iedzīvotāju skaits  uz 01.01.7.2014. - 1514, uz 01.01.2015. - 1510, uz 01.01.2016. - 1502, uz 01.01.2017. - 1478, uz 01.01.2018 - 1421., uz 01.01.2021 - 1293.

Teika par Irlavu

"Vecos laikos bija uzcelta kāda pils. pie pils piecelta pirts. Pilij nebijis vēl vārda. Vakarā ienācis vecs vīriņš un lūdzis naktsmājas. Šie arī devuši. Tovakar bijusi arī izkurināta pirts. Vecītis arī aizgājis uz pirti. Pirtī iegājis, viņš prasa, vai pērties arī varēšot dabūt. Pirts iemītnieki atkārtojuši vairākas reizes: ir lāva, ir lāva. Vecītis nomazgājies, izgulējies un no rīta gājis tālāk. Iegājis citās mājās, tas izstāstījis visu par pirti un atkal atkārtojis vairākas reizes: ir lāva, ir lāva. Tā pamazām tautā iegājies vārds Irlava. Vēlāk jauno pili arī saukuši par Irlavu."

Irlavas pagastā ir viens lielciems – Irlava, viens vidējciems – Vaski un mazciemi – Sāti, Snapji, Pētertāle un daļa no Vecsātiem. Irlavas pagasts atrodas Austrumkursas augstienes Spārnenes viļņotajā līdzenumā. Cauri pagastam tek Abava ar tās pieteku Roju, Viesata ar Prūseni. Pagasta dienvidu daļā ir daži mazi ezeriņi.

Rakstos Irlava pirmo reizi minēta 1453. gadā (pēc citām ziņām – 1454. gadā) kā Livonijas ordeņa sastāvdaļa (Irmlau). Irlavas pagasta centrs nesakrīt ar kādreizējo Irlavas muižas saimniecisko centru, kas atrodas apdzīvotā vietā Vaski. Tagadējais pagasta centrs atrodas Irlavā.

Irlavai ir sena un interesanta vēsture, te atrodas arī daudzi valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.

Nozīmīgākie un aizsargājamie valsts nozīmes kultūras pieminekļi Irlavas pagastā ir:

Irlavas senkapiDaibju senkapi (Velna laiva)Peņķu veselības avots – kulta vietaRiepju senkapiTāmu senkapiVallieša Elka kalns – kulta vietaSātu luterāņu baznīca ar žogu un vārtiemSātu baznīcas biktssolsSātu baznīcas altārisSātu baznīcas ērģeles ar ērģeļu prospektuSātu baznīcas kancele

Par nozīmīgākajiem vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem Irlavas pagastā uzskatāmi:

J. Bētiņa piemineklis un piemiņas istaba (mūziķis Bētiņš bija 1. un 2. Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģents)Irlavas skolotāju semināra ēku komplekss (tagadējais bērnu nams)Mūrnieku tilts – divlaidu mūra tilts pār veco Abavas gultniŠaursliežu dzelzceļa tilts pār Abavu pie Sātiem, kas būvēts 1940. gadā ir 55m garš un bija paredzēts neuzbūvētajai Tukuma – Kuldīgas dzelzceļa līnijaiSpuņņu akmens – lielākais Tukuma rajona dižakmens, kas atrodas Viesatas upē, tā garums un platums ir ap 4,7m un augstums ap 3,8m, bet tilpums 33m3 Piemiņas akmens Irlavas pagasta represētajiem.

Irlavas pagasta kontakti

Irlavas pagasta pakalpojuma centrs

"Svēteļi", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV- 3137
Tālrunis 63154869, 20261508
e- pasts:  irlava@tukums.lv

Irlavas pagasta pakalpojumu centra pieņemšanas laiki:

- pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 18.00
- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 16.30

- piektdienās 8.00 - 15.00 pusdienas pārtraukums no 12.00 - 12.30.

Irlavas pagasta kases darba laiks:

- Pirmdienās 8.00 - 17.30
- Otrdienās 8.00 - 16.30
- Trešdienās 8.00 - 16.30
- Ceturtdienās 8.00 - 16.30
- Piektdienās 8.00 - 15.30

Pusdienas pārtraukums no 12.30 - 13.00 

 

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs

Vilnis Janševskis, tālruņi 63154869;  29405027  
e-pasts: vilnis.jansevskis@tukums.lv 

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus Irlavas pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

- pirmdienās 16.00 - 18.00


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Maira Važa, tālrunis 27002079


Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēka, "Svēteļi", Irlavas pagasts):

- trešdienās 12.30 - 16.30
- piektdienās 8.00 - 12.00


Sociālā darba speciālisti Irlavas un Lestenes teritoriālajās vienībās (kontaktinformācija šeit)


Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca
"Slimnīca", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3137
Valdes loceklis Kaspars Kārkliņš
Tālrunis 26484446

Ģimenes ārste  

Ilona Bēniņa
Tālrunis 26417176.

Irlavas pagasta izglītība

"PII Cīrulītis" Irlavas pamatskolas filiāle 

Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV – 3137

Direktore Aiva Platace

Tālrunis 26559884

e-pasts: irlavasskola@tukums.lv


Bērnu un jauniešu centrs "Sapņi"

Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV -3137

Direktore Sanita Auziņa

Tālrunis 63154865, 29174697

e-pasts: bernunams@tukums.parks.lv 

Irlavas pagasta Kultūras nams

Adrese: "Svēteļi", Irlava, Irlavas pag.Tukuma novads

Vadītāja Antra Erzama
Tālrunis:26176893; 28668486
e-pasts: ancemarta@inbox.lv 

KOLEKTĪVI:

  • Folkloras kopa "Atbunga"
  • Bērnu vokālais ansamblis "Mazulīši"
  • Bērnu vokālais ansamblis "Irlavnieki"
  • Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs "Abaviņa"
  • Sākumskolas bērnu tautisko deju kolektīvs "Abaviņa"
  • Pamatskolas bērnu tautisko deju kolektīvs "Abaviņa"
  • Pieaugušo amatierteātris
  • Bērnu amatierteātris
  • Ārstnieciskā vingrošana (maksas)
  • Sieviešu koris "Irlava"

Irlavas pagasta 1. bibliotēka
"Svēteļi", Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3137
Vadītāja Santa Podniece
Tālrunis 63132869
e-pasts: irlavasbiblioteka@tvnet.lv

Irlavas pagasta 2. bibliotēka
Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3141
Vadītāja Ilona Bitere
Tālrunis 20016857
e-pasts: ilonaba2@inbox.lv


Biedrība "Irlavas interešu klubiņš"

"Svēteļi", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV -3137
Biedrības vadītāja  Antra Erzama
Tālrunis 26176893
e-pasts: ancemarta@inbox.lv 

Irlavas pagasta sports

Sporta darba organizators pagastā

Irlavas sporta nams vadītājs - Andis Švāns

Biedrība - sporta klubs „Irlava

Vadītājs Andis Švāns

Tālrunis 26598997

http://www.skirlava.lv/

Biedrība – florbola klubs „Irlava"

Vadītājs Artis Zālmanis

Tālrunis 29132132

“DK Irlava” (dartklubs)

Vadītājs Gatis Ozols

Tālrunis 28224376.

 

Kapu svētki Irlavas pagasta kapsētās notiks

2021. gada 7. augustā

Zīļu kapi       plkst. 1200

Tiļļu kapi      plkst. 1300

Sātu kapi       plkst. 1400

2021. gada 14. augustā

Meža kapi     plkst. 1300

Šķiltu kapi    plkst. 1500