Ilustratīvs attēls

Jaunpils pagasta teritorijas kopplatība 157.1 km2 , sauszemes 152.6 km2 un ūdens 4,5km2. Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. ir1946.

Vēsturiski pagasta teritorija izveidojās 17.-18. gadsimtā ap Jaunpils muižu. 1935. gadā pagasta platība bija 127 km². 1945. gadā pagastā izveidoja Jaunpils un Jurģu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1965. gadā Jaunpils ciemam pievienoja Jurģu ciemu. 1979. gadā Jaunpils ciemā iekļāva daļu Degoles ciema. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Jaunpils pagastu kopā ar Viesatu pagastu apvienoja Jaunpils novadā. 2021. gadā Jaunpils novadu iekļāva Tukuma novadā.

Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas augstienē. Tā teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas upītes. Tās ir 32 km garā Bikstupe, Bikstupes kreisā krasta pieteka ir 17 km garais Rūšu strauts (jaunpilnieku sauktā Nīla). Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas lielākā pieteka Abava. Jaunpils pagastā arī ir pilskalns – Kartavkalni, kur var pavadīt laiku svaigā gaisā, apskatīt priežu aleju un izstaigāt vairākus taku lokus.

Jaunpils pagasts atrodas 80 km attālumā no Rīgas, 30 km attālumā no Tukuma un 20 km attālumā no Dobeles  Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža, tuvākā automaģistrāle A9 Rīga – Liepāja atrodas 8 km attālumā.

Teritorijā ir izteikta lauksaimnieciskā ražošana. Jaunpils pagastā visos laikos ir bijusi augsti attīstīta lauksaimniecība, līdz ar to arī lauksaimniecības kultūras. Lielākās platības apsētas ar ziemas kviešiem un vasaras miežiem. Nav aizmirstas arī citas kultūras, pagastā var ieraudzīt rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, kukurūzas, ziemas miežu, ziemas un vasaras rapšu u.c. laukus. Ņemot vērā, ka pagastā ir attīstīti lopkopības uzņēmumi, ir arī pļaujami zālāji un ganības.

Sociālie tīkli:

Mājas lapa: https://www.jaunpils.lv/

Facebook: https://www.facebook.com/jaunpilsnovads

Jaunpils un Viesatu pagasta pārvalde "Ērģelnieki"

E-pasts: jaunpils@tukums.lv
Tālrunis: +371 63107069; +371 29146413

Jaunpils pagasta pārvaldes darba laiki:

 • Pirmdienās, trešdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.00;
 • Otrdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00 – 17.00;
 • Piektdienās 8.00 – 14.00.

Speciālistu pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00;
 • Ceturtdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00.

Maksājumu pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās, trešdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00;
 • Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00.

Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja
Baiba Rasa, tālr. +371 20204694
E-pasts: baiba.rasa@tukums.lv

Pārvaldes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 9.00 – 12.00 un 13.00-18.00

Tūrisma un mārketinga speciāliste
Līga Veinberga, tālr. +371 26443814
E-pasts: liga.veinberga@tukums.lv


Lietvede
Ilze Zorika, tālr. +371 63107068, +371 29146415
E-pasts: ilze.zorika@tukums.lvjaunpils@pakalpojumucentri.lv


Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldes lietvedības sekretāre
Dzidra Krastiņa, tālr. +371 63180958, +371 29199878
E-pasts: dzidra.krastina@tukums.lv


Saimniecības pārzinis
Arnis Kārkliņš, tālr. +371 26221202
E-pasts: arnis.karklins@tukums.lv


Autotransporta loģistikas speciālists
Aivis Krūmiņš, tālr. +371 28382793
E-pasts: aivis.krumins@tukums.lv


Attīstības nodaļa

 • Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja

Vija Zīverte, tālr. +371 63180960, +371 29330697
E- pasts: vija.ziverte@tukums.lv

 • Pieaugušo izglītības koordinators

Renāte Zīverte, tālr. +371 26563460
E-pasts: renate.ziverte@tukums.lv


Labiekārtošana

 • Ēku un teritorijas pārzinis

Jānis Sirics, tālr. +371 26160025
E-pasts: janis.sirica@tukums.lv

 • Kapu pārzine Jaunpilī

Dzintra Logina, tālr. +371 29377810


Bāriņtiesas locekle
Aija Labsvārde, tālr. +371 63180992; +371 26368462
E-pasts: aija.labsvarde@tukums.lv

Bāriņtiesas pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 14.00-16.00
 • Ceturtdienās 10.00-12.00

Sociālais dienests

 • Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Tukuma novadā

Inita Lapiņa, tālr. +371 29499243
E- pasts: inita.lapina@tukums.lv

 • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Anda Feldmane, tālr. +371 20366768
E- pasts: anda.feldmane@tukums.lv

 • Sociālais darbinieks darba ar pilngadīgām personām un sociālās palīdzības organizatore

Daiga Jurgute, tālr. +371 20366768
E- pasts: daiga.jurgute@tukums.lv

 • Palīdzības organizators/klientu apkalpošanas specialists

Aija Ceriņa, tālr. +371 28682418
E-pasts: aija.cerina@tukums.lv  

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00
 • Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00

Zemes ierīkotāja
Zinta Mielava, tālr. +371 63180994; +371 29209173
E-pasts: zinta.mielava@tukums.lv

Nekustamo īpašumu speciālista pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00

Būvvaldes vadītājas vietniece
Nellija Dziedātāja, tālr. +371 29204416
E-pasts: nellija.dziedataja@tukums.lv


Pašvaldības policija

Tālrunis: +371 63125050
Vienotais dispečerdienests: 8881
E-pasts: policija@tukums.lv


Jaunpils muzeja vadītāja
Inga Beržuka, tālr. +371 27052824
E-pasts muzejs@jaunpilspils.lv

Muzeja darba laiks:

VASARAS SEZONA (1. aprīlis - 30. septembris):
Pirmdien - Ceturtdien: 10.00 - 17.00
Piektdien - Svētdien: 10.00 - 18.00

ZIEMAS SEZONA (1. oktobris - 31. marts):
Pirmdien: slēgts
Otrdien-Svētdien: 10.00 - 17.00

Ieejas maksa muzejā:

 • pieaugušajiem 5 EUR;
 • skolniekiem (uzrādot apliecību) 3.50 EUR;
 • pensionāriem un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) 3.50 EUR; 
  Pensionāriem: katra mēneša pirmajā otrdienā un katra mēneša pēdējā svētdienā bez maksas.
 • Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 - 4 bērni līdz 18 gadiem) 7 EUR;
 • Ģimenes biļete (1 pieaugušais un 1 - 4 bērni līdz 18 gadiem) 6 EUR.

Jaunpils ir maza vieta ar attīstītu un bagātu kultūras dzīvi! Tās vārds aizskan tālu visā Latvijā! Jaunpils kultūras nama īpašā misija ir latviskās identitātes un latviskās dzīvesziņas stiprināšana!

Kultūras nams

Adrese: Pils, Jaunpils, Tukuma novads, LV-3145
Tālr.: +371 26101458
kultura@jaunpilspils.lv


Jaunpils pagasta kultūras nams

Jaunpils kultūras nams, kopš 1973.gada maija atrodas kultūrvēsturiskā objektā Jaunpils Pilī. Kultūras namā ir zāle ar 300 sēdvietām, kamīna telpa un laulību zālīte. Vasaras sezonas pasākumiem Jaunpils parkā uzcelta brīvdabas estrāde. Kultūras nams Jaunpils pilī ir vieta, kur pasākumu apmeklētājiem satikties, atpūsties, priecāties un pilnveidot sevi.

Kultūras namā mājo desmit dažādu paaudžu amatiermākslas kolektīvi: 

 • Jaunpils jauktais koris;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jaunpils";
 • Ansamblis "Pīlādzītis";
 • Bērnu ansamblis "Ķipariņi";
 • Lietišķās mākslas pulciņš "Dzīpars";
 • Pirmskolas bērnu deju kolektīvs "Pilskundziņi";
 • Meiteņu vokālais "TRIO";
 • Jaunpils teātris;
 • Līnijdeju grupa "Vīgriezes";
 • Līnijdeju grupa "Randevu".

Jaunpils pagasta bibliotēka

Adrese: "Centrs", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Vadītāja: Inga Papendika

Jaunpils bibliotēkas darba laiks

 • Pirmdiena – piektdiena 9.00-17.00
 • Sestdiena 10.00 - 14.00

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm pieejama:
www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/


Jaunpils pagasta muzejs

Bagātīgo Jaunpils pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un tā liecības kopš pils vēstures  aizsākuma līdz mūsdienām glabā Jaunpils muzejs, kas dibināts 1991. gadā un izvietots Jaunpils pils senākajā daļā.

Muzejā vienlaicīgi vēsturiskiem stāstiem apskatāmas mainīgās izstādes ar amatnieku, vietējo un profesionālo mākslinieku darbiem!

Vadītāja: Inga Beržuka

Muzeja darba laiks:

VASARAS SEZONA (1. aprīlis - 30. septembris):
Pirmdien - Ceturtdien: 10.00 - 17.00
Piektdien - Svētdien: 10.00 - 18.00

ZIEMAS SEZONA (1. oktobris – 31. marts):
Pirmdien: slēgts
Otrdien-Svētdien: 10.00 - 17.00

Ieejas maksa muzejā:

 • pieaugušajiem 5 EUR;
 • skolniekiem (uzrādot apliecību) 3.50 EUR;
 • pensionāriem un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) 3.50 EUR;
  Pensionāriem: katra mēneša pirmajā otrdienā un katra mēneša pēdējā svētdienā bez maksas.
 • Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 - 4 bērni līdz 18 gadiem) 7 EUR;
 • Ģimenes biļete (1 pieaugušais un 1 - 4 bērni līdz 18 gadiem) 6 EUR.

Amatu māja

Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, LV-3145
Vadītāja: Velga Pavlovska

Darba laiks:

 • Trešdiena - Sestdiena 10.00-18.00
 • Svētdiena10.00-16.00

Sociālo tīklu konts:

Jaunpils Amatu mājā mīt darbnīcas, senas vērtības un tradīcijas, radošums un siltums.  Jaunpils Amatu māja viesus iepazīstina ar latviešu kultūrvēsturisko mantojumu, seno amatu prasmju saglabāšanu cauri gadsimtiem, demonstrējot aušanas amatu prasmes un rādot to pielietojumu mūsdienās

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

 • ekskursija Amatu mājā “No aitas muguras līdz gatavam darbam”, kur katrs pats var ieaust savu rakstu audeklā, iepazīties ar senajiem amatnieku darbarīkiem, uzzināt par seno lauksaimniecības noslēgto ciklu;
 • radošas nodarbes – pīņu pīšana ar dažāda skaita dzijām, darbošanās ar mālu, filcēšanas  nodarbības; senas vērtības un tradīcijas
 • meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem;
 • kāzu ekskursija latviskā garā, kurā tiek apskatīts meitas tradicionālais pūrs, vērpti mīlestības pavedieni, bet pirms došanās tālākos ceļos katram pārim ir iespēja izgatavot no māla trauku vai ko citu.

Jaunpils vidusskola

Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Direktors: Jānis Liepiņš, tālr. +371 63162193
E-pasts: jaunpilsvsk@tukums.lv
Mājaslapa: www.jaunpvsk.lv

 • Lietvede: Gunta Tone, Fakss 63162130 (lietvedības darba laiks pirmdiena-piektdiena 8.00-16.00);
 • Direktora vietnieki:
  • Izglītības jomā: Gita Leimane, tālr. +371 29231381;
  • Audzināšanas darbā: Irēna Martuzāne, tālr. +371 26464378;
  • Informātikas jomā: Ilze Inkina, tālr. +371 63107105;
  • Saimnieciskajā darbā: Andris Krūmiņš, tālr. +371 29105417;
 • Skolotāju istaba "Lielajā skolā", tālr. +371 63162187;
 • Skolotāju istaba "Mazajā skolā", tālr. +371 63162124;
 • Pirmsskolas grupas "Zemenīte" vadītāja Agita Trokša, tālr. +371 28646482;

Jaunpils vidusskolā apgūstamās izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programmu;
 • Vispārējas vidējās izglītības programmas vispārizglītojošā virziena programmu;
 • Pirmskolas izglītības programmu;
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu (jaukti attīstības traucējumi pirmsskolā);
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu ( valodas traucējumi pirmsskolā).

Ar 2020.gada 1.septembri, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajam kompetenču izglītības ieviešanas grafikam, ar jauno saturu sāka strādāt 1.,4.,6. un 10.klasē. Tāpat skola izstrādāja 2 priekšmetu piedāvājuma “grozus” vispārējās vidējās izglītības programmā. Skola piedāvā fakultatīvās nodarbības veselības mācībā 1.-3. klasēm un 5.-8.klasēm. Fakultatīvās nodarbības tiek piedāvātas angļu valodā 1. klasei un 2. klasei, mājturībā un tehnoloģijās 2.-4. klasēm, krievu valodā 6. klasē, vēsturē un matemātikā 9. klasē. Skolēni var saņemt konsultācijas karjeras izglītībā. Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. 1.-4. klašu skolēniem ir nodrošinātas nodarbības pagarinātās dienas grupā. Apgūstot matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju, skolēniem un skolotājiem ir iespēja izmantot jaunākās informāciju tehnoloģijas, veikt praktiskos un laboratorijas darbus, izmantot papildliteratūru un citus daudzveidīgus uzskates un metodiskos materiālus, jo ir iekārtoti un apgādāti moderni mācību kabineti, laboratorijas un palīgtelpas.

Profesionālā interešu izglītība
Jaunpils vidusskolas telpās tiek piedāvātas daudzveidīgas interešu izglītības programmas. 1.-4.klases skolēni apmeklē kori , divus tautas deju pulciņus, aerobikas nodarbības, pulciņu "Čaklās rokas, skatuves runas nodarbības, koriģējošo vingrošanu; 5.-12.klašu skolēni apmeklē kori, tautiskās dejas, žurnālistikas pulciņu, aerobikas nodarbības. Aktīvi darbojas mazpulki un jaunsargi. Ir iespēja apmeklēt autoekspluatācijas nodarbības, kā arī jauniešu pašizaugsmes programmu “Award” 7.-12.klasei. Pašvaldības sporta namā skolēni apmeklē basketbola nodarbības. Laba sadarbība ar Jaunpils Amatu māju, mūžizglītības centru “Rats”. Darbu turpina teātra pulciņš. Skolēniem tiek dota iespēja iesaistīties Tukuma, Engures un Jaunpils novadu, kā arī valsts mēroga konkursos, pasākumos, olimpiādēs. Skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību.


Jauniešu centrs - "Jauniešu Jaunpils"

Adrese: "Jaunkalni ", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Facebook: www.facebook.com/jaunpilsnovada.jauniesi
Instagaram: @jaunpils_jauniesi

Mēs lepojamies ar mūsu jauniešiem un strādājam, lai sekmētu neformālās izglītības attīstību pagastā. Jaunais jauniešu aktivitātes centrs “Jauniešu Jaunpils” izveidots bijušajās Sarkanā krusta telpās "Jaunkalnu" teritorijā.

Centrā notiek mērķtiecīgs darbs ar jauniešiem, veidojot viņu piederību pagastam un novadam, lai jaunieši justos sabiedrībai piederīgi un novērtēti. Mācīšanās, pat ja tas nav formālā veidā, notiek ikdienā, savstarpējā sadarbībā. Jaunpils jauniešu centrā jauniešiem sniedz palīdzību, sniedz atbalstu meklējot viņu talantus un sniedz viņiem iespējas sevi pilnveidot, nodrošinot jauniešu vajadzību pēc vietas, kur pavadīt arī brīvo laiku pēc skolas. Jaunatne ir sabiedrības un tās ilgtspējas rezerve, jaunieši gan mūsu pagastā, gan citviet tiek uzlūkoti kā attīstības un izaugsmes galvenais virzītājspēks. Tā ir sabiedrības daļa, kas spēj ietekmēt un noteikt atsevišķas pašvaldības attīstības tendences.


Pieaugušo izglītība - mūžizglītības centrs "Rats"

Adrese: "Jaunkalni", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145
Pieaugušo izglītības koordinatore: Vija Zīverte

"Rata" izglītojošā darbība notiek 2 virzienos: profesionāli pilnveidojošā un vaļaspriekus attīstošā. Galvenā atšķirība starp abiem virzieniem ir sekojoša – profesionāli pilnveidojošos kursus beidzot, klausītājs saņem Tukuma TIC vai citas attiecīgās iestādes izsniegtu sertifikātu par papildizglītības iegūšanu, bet, darbojoties vaļaspriekus attīstošajos virzienos, klausītāji pilnvērtīgi pavada savu brīvo laiku un gūst jaunas zināšanas, saņemot apliecības, bet ne sertifikātus.

Jaunpils pagastā mūžizglītības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem organizē biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"". Biedrība veiksmīgi darbojas jau astoto sezonu. Šajā laikā, paplašinot telpas un egūstot jaunu aprīkojumu, ir veiksmīgi attīstījusies biedrības darbība, piesaistot aizvien jaunus klausītājus, aktīvistus, sākot attīstīt brīvprātīgo kustību Jaunpilī.

Jaunpils Sporta klubs

Adrese: "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, Latvija, LV-3145|
Sporta nama direktorsAinārs Plezers, tālr. +371 29158129
Sabiedrības veicināšanas speciālists: Andris Fridrihsons, tālr. +371 29379004, e-pasts: andris.fridrihsons@tukums.lv

Regulāri tiek organizētas dažādas sacensības, turnīri un veikts treniņprocess bērniem, kā arī veicināts pieaugušo aktīvās atpūtas process. Liela vērība tiek pievērsta bērnu un jaunatnes darbam. Bērnu komandas regulāri piedalās Jaunatnes basketbola līgas sacensībās (gan zēni, gan meitenes), piedalās starptautiskos basketbola turnīros Zviedrijā, Somijā, Čehijā, Polijā un Igaunijā. Katru gadu tiek rīkoti Jaunpils Kausa izcīņas turnīri bērniem basketbolā. Notiek Jaunpils spartakiāde visas sezonas garumā 12 sporta veidos, kas noslēdzas sporta dienā stadionā jūlijā. Pieaugušie piedalās rajona sporta sacensībās basketbolā un futbolā. Arvien aktīvāk savu darbību piesaka loka šāvēji, motosporta un bezceļu autosporta entuziasti.

Plašāka informācija par Jaunpils sporta aktualitātēm, spēļu rezultātiem un sporta dzīvi Jaunpilī skatīt sporta kluba "Jaunpils" mājas lapā www.skjaunpils.lv


Biedrība – basketbola klubs "Jaunpils"

Vadītājs: Arnis Jēkabsons, tālr. +371 26177580

Vairāk informācijas par BK Jaunpils darbību un aktualitātēm Facebook www.facebook.com/BKJaunpils un Instagram @bk_jaunpils.


Biedrība – futbola klubs "Jaunpils"

Vadītājs Ainārs Voicišs

Vairāk informācijas par FK Jaunpils darbību un aktualitātēm Facebook https://www.facebook.com/fkjaunpils.lv

Jāņa Raibarta ģimenes ārsta prakse

Adrese: "Jaunkalni", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads

Lai organizētu darbu, prakses apmeklējumam, lūdzam, pieteikties pa tālr. +371 63162533, vai  e-pastu jaunpils@janisraibarts.com

Prakses darba laiks:

 • Pirmdienās – 7.00 – 14.00
 • Otrdienās – 7.00 – 14.00
 • Trešdienās – 7.00 – 17.00
 • Ceturtdienās – 12.30-19.30
 • Piektdienās – 7.00 – 14.00

Ārsta palīga pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās – 9.00 – 13.00
 • Otrdienās – 9.00 – 13.00
 • Trešdienās – Ārsts 10.00 - 16.00
 • Ceturtdienās – 15.00 – 19.00
 • Piektdienās – 9.00 – 13.00

Papildus informācija par praksi www.janisraibarts.com


Zobārstniecības pakalpojumi - SIA "Jaunpils zobārsts"

Adrese: "Krastmaļi", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Tālr.: +371 63162436

Dr. Ieva Rencberga:

 • Trešdienās 9.00 – 15.00
 • Ceturtdienās 9.00 – 15.00
 • Piektdienās 9.00 – 15.00

Pacientu iepriekšēja pierakstīšanās.

Zobu higiēniste Anitra Gulbe:
2 reizes mēnesī, pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta.


Jaunpils aptieka

Adrese: "Jaunkalni", Jaunpils, Jaunpils novads, LV-3145
Tālr. +371 63162135

Darba laiks:

 • Pirmdiena 8.00-15.00
 • Otrdiena 8.00-15.00
 • Trešdiena 8.00-15.00
 • Ceturtdiena 8.00-15.00
 • Piektdiena 8.00-15.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts