Jaunpils pagasta teritorijas kopplatība 157.1 km2 , sauszemes 152.6 km2 un ūdens 4,5km2. Iedzīvotāju skaits uz 01.01.2021. ir1946.

Vēsturiski pagasta teritorija izveidojās 17.-18. gadsimtā ap Jaunpils muižu. 1935. gadā pagasta platība bija 127 km². 1945. gadā pagastā izveidoja Jaunpils un Jurģu ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1965. gadā Jaunpils ciemam pievienoja Jurģu ciemu. 1979. gadā Jaunpils ciemā iekļāva daļu Degoles ciema. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā Jaunpils pagastu kopā ar Viesatu pagastu apvienoja Jaunpils novadā. 2021. gadā Jaunpils novadu iekļāva Tukuma novadā.

Jaunpils novads atrodas apvidū, kur Zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumkursas augstienē. Tā teritorijai raksturīgs viegli paugurains reljefs, caur pagasta teritoriju tek vairākas mazas upītes. Tās ir 32 km garā Bikstupe, Bikstupes kreisā krasta pieteka ir 17 km garais Rūšu strauts (jaunpilnieku sauktā Nīla). Jaunpils pagasta teritorijā Lestenes – Ēnavas purvā savu tecējumu sāk Ventas lielākā pieteka Abava. Jaunpils pagastā arī ir pilskalns – Kartavkalni, kur var pavadīt laiku svaigā gaisā, apskatīt priežu aleju un izstaigāt vairākus taku lokus.

Jaunpils pagasts atrodas 80 km attālumā no Rīgas, 30 km attālumā no Tukuma un 20 km attālumā no Dobeles  Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža, tuvākā automaģistrāle A9 Rīga – Liepāja atrodas 8 km attālumā.

Teritorijā ir izteikta lauksaimnieciskā ražošana. Jaunpils pagastā visos laikos ir bijusi augsti attīstīta lauksaimniecība, līdz ar to arī lauksaimniecības kultūras. Lielākās platības apsētas ar ziemas kviešiem un vasaras miežiem. Nav aizmirstas arī citas kultūras, pagastā var ieraudzīt rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, kukurūzas, ziemas miežu, ziemas un vasaras rapšu u.c. laukus. Ņemot vērā, ka pagastā ir attīstīti lopkopības uzņēmumi, ir arī pļaujami zālāji un ganības.

Sociālie tīkli:

Mājas lapa: https://www.jaunpils.lv/

Facebook: https://www.facebook.com/jaunpilsnovads

Jaunpils un Viesatu pagasta pārvalde "Ērģelnieki"

E-pasts: jaunpils@tukums.lv

Tālrunis: 63107069; 29146413

Jaunpils pagasta pārvaldes darba laiki:

 • Pirmdienās, trešdienās 8.00-12.00 un 13.00-18.00
 • Otrdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 un 13.00 – 17.00
 • Piektdienās 8.00 – 14.00

Domes administrācijas (speciālistu pieņemšanas laiks)

 • Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00 – 18.00
 • Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00 – 17.00

Maksājumu pieņemšanas laiks

 • Pirmdienās, trešdienās 9.00-12.00 un 13.00 – 18.00
 • Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00

 

Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja

Baiba Rasa, tālr. 20204694

E-pasts: baiba.rasa@tukums.lv

Pārvaldes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 9.00 – 12.00 un 13.00-18.00

 

Klientu apkalpošanas speciāliste, Tūrisma un mārketinga speciāliste

Līga Veinberga, tālr., 63107068, 29146415

e-pasts: liga.veinberga@tukums.lv , jaunpils@pakalpojumucentri.lv

 

Kasiere

Ilze Zorika, tālr. 63107068, 29146415

E-pasts: ilze.zorika@tukums.lvjaunpils@pakalpojumucentri.lv

 

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldes lietvedības sekretāre

Dzidra Krastiņa, tālr. 63180958, 29199878

 E-pasts: dzidra.krastina@tukums.lv

 

Vecākais saimniecības pārzinis

Arnis Kārkliņš, tālr. 26221202

E-pasts: arnis.karklins@tukums.lv

 

Autotransporta loģistikas speciālists

Aivis Krūmiņš, tālr.28382793

E-pasts: aivis.krumins@tukums.lv

 

Attīstības nodaļa

 • Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja

Vija Zīverte, tālr. 63180960, 29330697

E- pasts: vija.ziverte@tukums.lv

 • Pieaugušo izglītības koordinators

Renāte Zīverte, tālr. 26563460

 E-pasts: renate.ziverte@tukums.lv

 

Labiekārtošanas nodaļa

 • Ēku un teritorijas pārzinis

Jānis Sirics, tālr. 26160025.

E-pasts: janis.sirica@tukums.lv

 

Bāriņtiesa

 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Aija Labsvārde, tālr. 63180992; 26368462

E-pasts: aija.labsvarde@tukums.lv

 • Bāriņtiesas locekle

Marta Grīnfelde, tālrunis 26155638

Bāriņtiesas pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 14.00-16.00
 • Ceturtdienās 10.00-12.00

 

Sociālais dienests

 • Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Tukuma novadā

Inita Lapiņa, tālr, 29499243

E- pasts: inita.lapina@tukums.lv

 • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

Daiga Jurgute, tālr. 20366768,

E- pasts: daiga.jurgute@tukums.lv

 • Ģimenes asistents, Sociālās palīdzības organizators

Ina Sila, tālr. 29481717,

E- pasts: ina.sila@tukums.lv

 

Sociālā dienesta pieņemšanas laiki:

 • Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00
 • Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.00-17.00

 

Nekustamā īpašuma nodaļa

Zemes ierīkotāja

Zinta Mielava, tālr. 63180994; 29209173

E-pasts: zinta.mielava@tukums.lv

Nekustamo īpašumu speciālista pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00

 

Policija

 • Pašvaldības policijas vecākais inspektors

Jānis Siliņš, tālr. 63125050, 8881

E- pasts: janis.silins@tukums.lv

 • Iecirkņa inspektors

Jānis Kundziņš, tālr. 28395733

Pašvaldības policijas pieņemšanas laiks:

 • Pirmdienās 9.00-12.00 un 13.00-18.00

 

Būvvaldes vadītājas vietniece

Nellija Dziedātāja, tālr. 29204416

E-pasts: nellija.dziedataja@tukums.lv

 

Jaunpils muzeja vadītāja

Ieviņa Vītiņa, tālr. 27052824

E-pasts muzejs@jaunpilspils.lv

 

Muzeja darba laiks:

Pirmdiena: MUZEJS SLĒGTS

Otrdiena–svētdiena: 10.00-17.00

Ieejas maksa muzejā:

 • pieaugušajiem EUR 5.00;
 • skolniekiem (uzrādot apliecību) EUR 3.50;
 • pensionāriem un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību) EUR.3.50;
 • Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 - 4 bērni līdz 18 gadiem) EUR 7.00;
 • Ģimenes biļete (1 pieaugušais un 1 - 4 bērni līdz 18 gadiem) EUR 6.00. 

Darbojas arī 3+ karte. 

Jaunpils ir maza vieta ar attīstītu un bagātu kultūras dzīvi! Tās vārds aizskan tālu visā Latvijā! Jaunpils kultūras nama īpašā misija ir latviskās identitātes un latviskās dzīvesziņas stiprināšana!

Kultūras nams

Pils, Jaunpils, Tukuma novads, LV-3145

Tālr.: 26101458
kultura@jaunpilspils.lv

Jaunpils pagasta kultūras nams

Jaunpils kultūras nams, kopš 1973.gada maija atrodas kultūrvēsturiskā objektā Jaunpils Pilī. Kultūras namā ir zāle ar 300 sēdvietām, kamīna telpa un laulību zālīte. Vasaras sezonas pasākumiem Jaunpils parkā uzcelta brīvdabas estrāde. Kultūras nams Jaunpils pilī ir vieta, kur pasākumu apmeklētājiem satikties, atpūsties, priecāties un pilnveidot sevi.

Kultūras namā mājo:

Desmit dažādu paaudžu amatiermākslas kolektīvi: 

 • Jaunpils jauktais koris;
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaunpils”;
 • Ansamblis „Pīlādzītis”;
 • Bērnu ansamblis „Ķipariņi”;
 • Lietišķās mākslas pulciņš “Dzīpars”;
 • Pirmskolas bērnu deju kolektīvs “Pilskundziņi”;
 • Meiteņu vokālais „TRIO”;
 • Jaunpils teātris;
 • Līnijdeju grupa “Vīgriezes”;
 • Līnijdeju grupa „Randevu”.

Jaunpils pagasta bibliotēka

“Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145.

Jaunpils bibliotēkas vadītāja

Inga Papendika, tālrunis 20299152, 63182195.

E-pasts: biblioteka@jaunpilspils.lv

bibliotekajaunpils@tukums.lv

Jaunpils bibliotēkas darba laiks

 • Pirmdien – piektdien 9.00-17.00
 • Sestdien 10.00 - 14.00

Informācija par bibliotēkas aktivitātēm pieejama:
www.facebook.com/Jaunpilsbiblioteka/

Jaunpils pagasta muzejs

Bagātīgo kultūrvēsturisko mantojumu glabā, pēta un popularizē Jaunpils muzejs! Muzejā vienlaicīgi vēsturiskiem stāstiem apskatāmas mainīgās izstādes ar amatnieku, vietējo un profesionālo mākslinieku darbiem!

Jaunpils muzeja vadītājs

Arvīds Deģis, tālrunis 27088687. E-pasts muzejs@jaunpilspils.lv

Muzeja darba laiks:

 • No 2021.gada 13.oktobra, sakarā ar muzeja pastāvīgās ekspozīcijas zāles pārbūvi, muzejs strādās tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Ieejas maksa: 

 • Jaunpils iedzīvotājiem- bezmaksas
 • Pārējiem- pieaugušajiem 2,00 EUR 
 • Skolniekiem- 1,00 EUR

Amatu māja

Jaunpils, Jaunpils pagasts, LV-3145

Amatu mājas vadītāja

Velga Pavlovska, Tel.: +371 28301408, E-pasts: amatumaja@jaunpils.lv 

Darba laiks:

 • Treš. – Sest. 10.00-18.00
 • Svēt. 10.00-16.00

Seko Amatu mājai arī sociālajos tīklos: 

 www.facebook.com/jaunpils.amatumaja www.instagram.com/explore/tags/jaunpilsamatum

Jaunpils Amatu mājā mīt darbnīcas, senas vērtības un tradīcijas, radošums un siltums.  Jaunpils Amatu māja viesus iepazīstina ar latviešu kultūrvēsturisko mantojumu, seno amatu prasmju saglabāšanu cauri gadsimtiem, demonstrējot aušanas amatu prasmes un rādot to pielietojumu mūsdienās

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

 • ekskursija Amatu mājā “No aitas muguras līdz gatavam darbam”, kur katrs pats var ieaust savu rakstu audeklā, iepazīties ar senajiem amatnieku darbarīkiem, uzzināt par seno lauksaimniecības noslēgto ciklu;
 • radošas nodarbes – pīņu pīšana ar dažāda skaita dzijām, darbošanās ar mālu, filcēšanas  nodarbības; senas vērtības un tradīcijas
 • meistarklases gan bērniem, gan pieaugušajiem;
 • kāzu ekskursija latviskā garā, kurā tiek apskatīts meitas tradicionālais pūrs, vērpti mīlestības pavedieni, bet pirms došanās tālākos ceļos katram pārim ir iespēja izgatavot no māla trauku vai ko citu.