Nolikumi

Numurs Gads Grozījumi Noteikumu nosaukums
prot. Nr. 3, 11.§. 2021. 28.03.2024.
Kultūra
prot. Nr.5, 27. §. 2024.  
prot.Nr.17, 8.§. 2021.  
prot. Nr. 4, 8.§. 2024.  

Tukuma novada izglītības iestādes

  Vidusskolas

prot. Nr.14, 4.§.

2021.  
prot. Nr.6, 28. §. 2022. 30.03.2022.
prot.Nr.27, 48.§. 2019. 23.12.2020.
prot.Nr.19, 14.§. 2021.  
prot.Nr.19, 15.§. 2021.  
prot.Nr.16, 13.§. 2022.  
  Pamatskolas
prot.Nr.1, 7.§. 2023. 25.05.2023.

prot.Nr.16, 14.§.

2022.  

prot.Nr.4, 12.§.

2023.  
prot.Nr.27, 52.§. 2019. 23.12.2020.
prot.Nr.6, 22.§. 2023.  
prot.Nr.14, 10.§. 2022.  
prot.Nr.17.21.§. 2021.  
prot.Nr.17.23.§. 2021.  
prot.Nr.17.24.§. 2021.  
prot.Nr.19, 16.§. 2021.  25.05.2023.
prot.Nr.19, 17.§. 2021.  
prot.Nr.1, 29.§. 2022. 01.04.2023.
prot.Nr.19, 7§. 2023. (spēkā no 01.01.2024.)  
  Speciālās izglītības iestādes
prot.Nr.11, 7.§. 2019. (zaudē spēku o1.01.2024.) 23.12.2020.
  Sākumskolas
prot.Nr.27, 37.§. 2020. 28.12.2022.
prot.Nr.19, 18.§. 2021.  
prot.Nr.21, 20.§. 2021.  
prot. Nr. 12,17.§. 2022.  
  Pirmsskolas izglītības iestādes

prot.Nr.6, 25.§.

2023.  
prot.Nr.1, 6.§. 2023.  

prot.Nr.6, 23.§.

2023.  
prot.Nr.6, 24.§. 2023.  

prot. Nr.6, 27. §.

2022.  
prot.Nr.21, 22.§. 2021. 27.04.2023.
prot.Nr.27, 43.§. 2020.  
prot.Nr.27, 55.§. 2016. 23.12.2020.
prot.Nr.17, 20.§. 2021. 25.05.2023.
prot.Nr.19, 22.§. 2021. 25.05.2023.
  Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
prot.Nr.27, 44.§. 2020.  

prot.Nr.21, 21.§.

2021.  
prot.Nr.26, 39.§. 2021.  
prot.Nr.17, 22.§. 2021.  
prot.Nr.19, 19.§. 2021.  
prot.Nr.19, 20.§. 2021.  
prot.Nr.19, 21.§. 2021.  
protNr.14, 22§ 2023.  
  Neformālās izglītības iestādes
prot.Nr.21, 12.§. 2022.  

Tukuma novada pašvaldības iestādes

prot. Nr.26, 8.§.

2018. 26.01.2022.
prot.Nr.27, 57.§. 2009. 23.12.2020.
prot.Nr.21, 23.§. 2021.  
prot.Nr.13, 8.§. 2021. 23.02.2023.
prot.Nr.8, 3.§. 2023.  
prot.Nr.1, 5.§ 2023. 29.06.2023.
prot. Nr. 3, 7. § 2023.  

Tukuma novada pagastu pārvaldes

prot.Nr.2, 49.§.

2021. 27.10.2021.

prot.Nr.21, 3.§.

2022. 28.12.2022.
prot.Nr.21, 3. §. 2022. 28.12.2022.

prot.Nr.2, 47.§.

2021. 26.01.2023.

prot.Nr.2, 46.§.

2021. 27.10.2021.

prot.Nr.2, 45.§.

2021. 26.01.2023.
prot.Nr.23, 12.§. 2021. 31.08.2023.
prot.Nr.19, 9.§. 2021. 28.12.2022.
prot.Nr.19, 10.§. 2021.  
prot.Nr.19, 11.§ 2021. 26.01.2023.
prot.Nr.19, 12.§. 2021.  

Citi nolikumi

prot. Nr. 6, 26. §. 2022. 27.06.2024.
prot. Nr. 6, 24.§. 2022. 29.02.2024.
  2022.  

(Tukuma novada pašvaldības balvām "Tukuma novada Cildinājuma balva", "Tukuma novada Atzinības raksts", "Tukuma novada Goda pilsonis" un "Tukuma novada Pateicība")

prot.Nr.17, 11.§. 2021. 26.01.2023.
prot.Nr.5, 28. § 2024.  
prot.Nr.21, 25.§. 2021.  
prot.Nr.1, 11.§. 2023.  
prot.Nr.3, 17.§ 2023. 29.02.2024.
prot. Nr. 17, 15. § 2023.