Nolikumi

Numurs Gads Grozījumi Noteikumu nosaukums
prot. Nr.14, 39.§. 2021. 25.08.2021

 

Kultūra
prot. Nr. 2, 15.§. 2016. 22.03.2018.
prot.Nr.17, 8.§. 2021.  

Tukuma novada izglītības iestādes

      Vidusskolas

prot. Nr.14, 4.§.

2021.  
prot.Nr.27, 47.§. 2018. 23.12.2020.
prot.Nr.27, 48.§. 2019. 23.12.2020.
prot.Nr.19, 14.§. 2021.  
prot.Nr.19, 15.§. 2021.  
      Pamatskolas
prot.Nr.27, 34.§. 2020.  

prot.Nr.27, 35.§.

2020.  

prot.Nr.27, 36.§.

2020.  
prot.Nr.27, 52.§. 2019. 23.12.2020.
prot.Nr.27, 51.§. 2018. 23.12.2020.
prot.Nr.27, 50.§. 2020. 23.12.2020.
prot.Nr.17.21.§. 2021.  
prot.Nr.17.23.§. 2021.  
prot.Nr.17.24.§. 2021.  
prot.Nr.19, 16.§. 2021.   
prot.Nr.19, 17.§. 2021.  
      Sākumskolas
prot.Nr.27, 37.§. 2020.  
prot.Nr.19, 18.§. 2021.  
      Speciālās izglītības iestādes
prot.Nr.27, 53.§. 2019. 23.12.2020.
      Pirmsskolas izglītības iestādes

prot.Nr.27, 38.§.

2020.  
prot.Nr.27, 39.§. 2020.  

prot.Nr.27, 41.§.

2020.  
prot.Nr.27,40.§. 2020.  

prot.Nr.27, 42.§.

2020.  
prot.Nr.­­­­27, 54.§. 2016. 23.12.2020.
prot.Nr.27, 43.§. 2020.  
prot.Nr.27, 55.§. 2016. 23.12.2020.
prot.Nr.17, 20.§. 2021.  
prot.Nr.19, 22.§. 2021.  
      Profesionālās ievirzes izglītības iestādes
prot.Nr.27, 44.§. 2020.  

prot.Nr.27, 45.§.

2020.  
prot.Nr.27, 56.§. 2009. 23.12.2020.
prot.Nr.17, 22.§. 2021.  
prot.Nr.19, 19.§. 2021.  
prot.Nr.19, 20.§. 2021.  
prot.Nr.19, 21.§. 2021.  

Tukuma novada domes iestādes

prot. Nr.27, 58.§.

2019. 23.12.2020.
prot.Nr.27, 57.§. 2009. 23.12.2020.
prot.Nr.27, 59.§. 2019. 23.12.2020.
prot.Nr.13, 8.§. 2021.  
prot.Nr.14, 3.§. 2021.  
prot.Nr.17, 17.§. 2021.  

Tukuma novada pagastu pārvaldes

prot.Nr.2, 49.§.

2021.  

prot.Nr.2, 48.§.

2021.  

prot.Nr.2, 47.§.

2021.  

prot.Nr.2, 46.§.

2021.  

prot.Nr.2, 45.§.

2021.  
prot.Nr.7, 6.§. 2021.  
prot.Nr.19, 9.§. 2021.  
prot.Nr.19, 10.§. 2021.  
prot.Nr.19, 11.§ 2021.  
prot.Nr.19, 12.§. 2021.  

Citi nolikumi

prot.Nr.1, 2.§ 2021.  

(Tukuma novada Domes balvām "Tukuma novada Domes Pateicības raksts”, "Tukuma novada Domes Atzinības raksts” un "Tukuma novada Goda pilsonis”)

 

prot.Nr.17, 11.§. 2021.  
prot.Nr.17, 9.§. 2021.