Iestādes nosaukums Lapmežciema Tautas nam    
Adrese Liepu iela 2, Lapmežciems, Tukuma novads, LV-3118
Iestādes vadītājs Kristīne Starte
Kontaktinformācija +371 20210083,
lapmezciemstn@tukums.lv
Dibināšanas gads 1957.

1957. gada 8. novembrī Lapmežciemā tika atklāts Kultūras nams. Tas celts ieguldot tolaik visus pieejamos līdzekļus, un talkās strādājot zvejnieku brigādēm un citiem apkaimes cilvēkiem. Zvejnieki ar laivām paši brauca augšā pa Lielupi uz Kalnciemu pēc ķieģeļiem, arī lielo skatuves priekškaru sarūpēja un šuva  paši. Neskatoties uz grūtajiem apstākļiem, zālē ieklāja parketu, augstajos logos ielika vitrāžas. Kultūras nama atklāšana iedzīvotājiem bija lieli svētki, tajos uzstājās vietējais koris un dramatiskais pulciņš ar izrādi, savukārt, mākslinieks Aleksandrs Zviedris speciāli uzgleznoja lielformāta gleznu ar Lapmežciema jūras krasta ainavu, kas joprojām atrodas kultūras namā pie sienas. Šis bija otrais šāda veida kultūras nams ārpus Rīgas. Vēlākos gados Lapmežciema kultūras namā tika atklāta pirmā mākslas galerija ārpus Rīgas, kur savus darbus vēlējās izstādīt tā laika labākie mākslinieki, jo tolaik kolhozs ”Selga” kultūras namā  aktīvi organizēja dažādus konkursus māksliniekiem, par ko tika pasniegti apbalvojumi  un naudas prēmijas. Daudzus gadus ļoti populāri bija vokāli instrumentālie ansambļi “Selga” un “Mazā Selga”, Lauku kapela. Aktīvi darbojās arī pašdarbības kolektīvi. Pašlaik, vēl aizvien savu darbību turpina sieviešu vokālais ansamblis “Selga”(darbojas vairāk kā 40 gadu) un tradīciju ansamblis “Liedags” (pastāv vairāk kā 20 gadus). Tāpat, vairāk kā 20 gadu darbojas bērnu popgrupa “Vējā”. Tolaik daudzi “gribēja piederēt” Lapmežciema kultūras namam, jo kultūras dzīve bija organizēta augstā līmenī, šeit dažādos laikos ir darbojušies tādi sabiedrībā zināmi mākslinieki kā Andrejs Lihtenbergs, Andris Daņiļenko, Žoržs Siksna, Maija un Jānis Lūsēni, Andris Kronbergs u.c., pāris gadus šeit mājvieta bija arī grupai “Pērkons”.