Par pagastu

Jaunsātu pagasta teritorija – 95,1 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 1008, uz 01.01.2015. - 984, uz 01.01.2016. - 982, uz 01.01.2017. - 958, uz 01.01.2018. - 932.

1945.gadā Grenču pagastā izveidoja Abavas ciema padomi. 1960.gadā Abavas ciemam tika pievienota Tumes ciema kolhoza „Pumpurs" teritorija, bet 1965.gadā - Zemītes ciema kolhoza „Zaļā zeme" teritorija. 1968.gadā Abavas ciemu pārdēvēja par Jaunsātu ciemu. Līdz 1975.gadam ciema centrs atradās Vecsātos. 1975. gadā Jaunsātu ciemam pievienoja daļu Aizdzires ciema teritorijas. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.

Jaunsātu pagasta kontakti

Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs

"Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128
Tālrunis: 27873224

e-pasts: jaunsati@tukums.lv 

Jaunsātu pagasta pakalpojumu centra pieņemšanas laiki:

- pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00

- otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00

- piektdienās 8.00 - 15.00

 

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājs Edgars Keirāns

Tālrunis 28664673

e-pasts: edgars.keirans@tukums.lv

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

- pirmdienās 13.00 - 15.00


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Maira Jomerte, tālrunis 29627423

Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēka, "Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pagasts):

- pirmdienās 14.00 - 18.00 

- ceturtdienās 8.00 - 12.00


Sociālā darba speciālisti Pūres un Jaunsātu teritoriālajās vienībās (Kontaktinformācija šeit)


Jaunsātu feldšeru un vecmāšu punkts

FVP vadītāja Andra Gailīte, tālrunis 25669041

 

Jaunsātu pagasta izglītība

Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle

Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV – 3128

Direktors Haralds Lučkovskis

Tālrunis 25446177

e-pasts: jaunsatuskola@tukums.lv

Īsteno pirmsskolas izglītības programmas, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmskolas apmācības programmu.

Jaunsātu pagasta kultūra

Jaunsātu pagasta Tautas nams

Adrese: ‘’Pagasts’’, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

KOLEKTĪVI:

  • Sieviešu voālais ansamblis „Kaprīze”
  • Senioru vokālais ansamblis „Prelūdija”
  • Bērnu tautisko deju kolektīvs „Abavnieks”
  • Jaunsātu Tautas nama amatierteātris "Dadži" 
  • Bērnu vokālais ansamblis "Rumpumpele"

Jaunsātu pagasta bibliotēka 

Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV – 3128
Bibliotekāre Aija Tišlere, tālrunis 22412341
e-pasts: jaunsatubiblioteka@inbox.lv 


Biedrība „Stūrītis"

"Pagasts", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV -3128
Biedrības vadītāja Sandra Štemberga
Tālrunis 26336716
e-pasts: sandrastemberga@inbox.lv.

Jaunsātu pagasta sports

Sporta organizators Jaunsātu pagastā

Biedrība –sporta klubs ‘’Pūre’’

Uldis Ersts tālrunis 26181525

 

Kapu svētki Jaunsātu pagasta kapos

2021. gada 1.augustā

Kukšu kapos plkst. 14:00

Priedulas kapos plkst. 15:00

Vērīšu kapos plkst. 16:00