1990. gadā Jaunsātu ciemu reorganizēja par Jaunsātu pagastu. Kopš 2009.gada Jaunsātu pagasts ir viena no Tukuma novada administratīvajām teritorijām ar kopējo teritoriju 95,1 km2.

Pagasts atrodas 11 km attāluma no novada centra. Robežojas ar  PūresIrlavasTumesZemītes un Kandavas pagastiem. Pagasta centrs atrodas Abavniekos, un lielākās apdzīvotās vietas ir Abavnieki, Aizas, Bruži,  KukšasĶīši, PičasSautiņiVecsāti un Zvejnieki.

Mūsdienu Jaunsātu pagasta teritorijā atrodas nacionālas nozīmes kultūras piemineklis Vecsātu (Ķīšu) pilskalns, kā arī vēsturiskās muižas - Abavas muiža (Gut Krons Abaushof), Jaunsātu muiža (Gut Neu-SahtenJaunsāti), Kukšu muiža (Gut KukschenKukšas) un Vecsātu muiža (Gut Alt-SahtenVecsāti).

Jaunsātu pagastu šķērso viena no Latvijas lielākajām upēm Abava (kreisā krasta pietekas Roja, Vēdzele), kas, kā saka vietējie jaunsātnieki, sadalot pagastu uz pusēm. Abavas labā krasta iedzīvotāji skatoties uz Tukumu, bet kreisā krasta uz Kandavu.  Pagasta teritorijā ir Kukšu dzirnavu ezers un Jaunsātu grantskarjera ūdenskrātuve.

Jaunsātu pagasta teritorijā atrodas neliela daļa Mežtakas, kas ir garā E11 pārgājienu maršruta daļa Baltijas valstīs. MEŽTAKAS garums Baltijas valstīs - 2141 km, bet Latvijā – 341 km ar 16 posmiem (Priekule-Aizpute-Kazdanga-Kuldīga-Renda-Sabile-Kandava-Tukums-Ķemeri-Jūrmala-Rīga).

Vietējas nozīmes ceļš V-1445, kas savieno Tukumu ar otru lielāko novada pilsētu Kandavu, ir pieredzējis ne vienu vien priecīgu, kā arī liktenīgu notikumu pagasta dzīvē. Bet šobrīd tas ir jaunsātnieku uzmanības centrā pavisam citu iemeslu dēļ – sava ārkārtīgi sliktā ceļa seguma dēļ.

Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs

Adrese: "Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV-3128
Tālrunis: +371 27873224
e-pasts: jaunsati@tukums.lv 

Jaunsātu pagasta pakalpojumu centra pieņemšanas laiki:

 • pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
 • otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
 • piektdienās 8.00 - 15.00

Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītājs: Edgars Keirāns
Tālrunis: +371 28664673
E-pasts: edgars.keirans@tukums.lv

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

 • pirmdienās 13.00 - 15.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Maira Jomerte
Tālrunis: +371 29627423

Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēka, "Pagasts", Abavnieki, Jaunsātu pagasts):

 • pirmdienās 14.00 - 18.00 
 • ceturtdienās 8.00 - 12.00

Jaunsātu feldšeru un vecmāšu punkts

FVP vadītāja Andra Gailīte
Tālrunis: +371 25669041

Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle

Adrese: "Jaunsātu skola", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV – 3128
Direktors: Haralds Lučkovskis
Tālrunis: +371 25446177
E-pasts: jaunsatuskola@tukums.lv

Skola īsteno pirmsskolas izglītības programmas, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmskolas apmācības programmu.

1994. gadā darbu sāka Jaunsātu pagasta sākumskola. 1995. gadā par direktoru kļuva Artis Jomerts, vietnieci – Daiga Puga. Šobrīd skola ir kļuvusi par Pūres skolas Jaunsātu filiāli. Pagastā darbojas arī pirmskolas izglītības iestāde ”Rūķīši” un sagatavošanas grupa “Zinīši”.

Jaunsātu pagasta Tautas nams

Adrese: ‘"Pagasts’’, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads

Tautas nams uzcelts 1980. gadā kā kolhoza “Draudzība” sapulču telpa ar 250 vietām. Šobrīd Tautas namā darbojas vairāki amatiermākslas kolektīvi:

 • Sieviešu voālais ansamblis "Kaprīze"
 • Senioru vokālais ansamblis "Prelūdija"
 • Bērnu tautisko deju kolektīvs "Abavnieks"
 • Jaunsātu Tautas nama amatierteātris "Dadži" 
 • Bērnu vokālais ansamblis "Rumpumpele"

Jaunsātu pagasta bibliotēka 

Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV – 3128
Bibliotekāre Aija Tišlere, tālr. +371 22412341
e-pasts: jaunsatubiblioteka@inbox.lv 

Jaunsātu bibliotēka darbu savās pašreizējās telpās sāka 1975. gadā.


Biedrība "Stūrītis"
Biedrības vadītāja: Sandra Štemberga
Tālrunis +371 26336716
e-pasts: sandrastemberga@inbox.lv.

Jaunsātu pagasta sports

Sporta organizators Jaunsātu pagastā

Biedrība –sporta klubs ‘’Pūre’’

Uldis Ersts tālrunis 26181525

 

Jaunsātu pagastā atrodas Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" filiāle "Ķīši", kurš tika dibināts drīz pēc Otrā pasaules kara. Pašreizējā trīs stāvu ēkā centrs darbojas kopš 1975. gada. Aprūpes centrā ir ievietots 151 iemītnieks ar īpašām vajadzībām, vecumā no 18 līdz 85 gadiem. Centra teritorijā ietilpst 17,8 ha zemes, tai skaitā, 3,4 ha meža zeme. Centra ēka nodota ekspluatācijā 1974. gadā.