Iekšlietu ministrija sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem ir izstrādājusies informatīvu bukletu iedzīvotājiem "Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?", kurā aprakstīta rīcība dažādu apdraudējumu gadījumā.