Cēres pagasts ir viena no Tukuma novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Cēres pagasts aizņem 47,624 kvadrātkilometrus, robežojas ar  Talsu novada Strazdes un Balgales pagastiem, Tukuma novada Zentenes, Pūres un Kandavas pagastiem.

Iedzīvotāju skaits: 512 (*PMLP dati uz 01.01.2019), 498 (PMLP dati uz 30.06.2021).

Lielakās apdzīvotās vietas Cēres pagastā ir Cēre (pagasta centrs), Korģeļciems, Vecciems, Oksle.

Cēres centrā atrodas aizsargājami dendroloģiski stādījumi “Cēres parks” ( 3,9 ha); pie “Vīnkalu” mājām zīdkoku stādījumi; arheoloģiskais piemineklis Raibāju viduslaiku kapsēta.

Vietējas nozīmes kultūrvēstures pieminekļi ir Cēres muižas pils (atrodas Cēres pamatskola) un vējdzirnavas (privātīpašums).

Cēres pagasts ir bagāts ar grants un smilts derīgo izrakteņu atradnēm.

Cēres pagasta teritorija — 2009.-2021. g. pagasta teritorija bija Kandavas novada sastāvā, 1999.-2009. g. - Tukuma rajona Kandavas novada sastāvā, 1996.-1999. g. ietilpa Kandavas lauku teritorijā, 1990. g. atjaunotā pagasta teritorija ir mazāka nekā puse no pirmskara teritorijas, pārējā daļa pievienota tagadējam Kandavas pagastam un  Pūres pagastam

Teika par Cēri

Velns skrējis kā vējš pār tukšu lauku pārdot savu cepuri. Pretī, kur bijis, kur ne – ganu zēns, zēns tā iztrūcies, ka paspējis tik izteikt: ce –ce, tālāk valoda aizķērusies. Velns skriedams atkliedzis: re, nu ganuzēns iekritis zemē kā nebijis. No tā laika ļaudis šo vietu sauc par Cēri.

Cēres vārds hronikās pirmo reizi minēts 1352. gadā. Tā izlēņota kādam Hendrikam no Rīgas. Cēre ir senākais zināmais lēnis bijušajā Kandavas novadā. 1540. gadā dokumentos jau minēts Cēres vārds – Serendorf  jeb Cēres ciems. 

Par Heikingu dzimtas līdzekļiem 1860. gadā tika pabeigti Cēres divstāvu pils būvdarbi, pie kungu mājas ierīkots parks ar svešzemju koku stādījumiem un dīķiem.  Vēlākajos gados pēc arhitekta no Berlīnes, daudzu Kurzemes piļu projektu izstrādātāja Teodora Zeilera  plāna pils priekšā tika izbūvēta divstāvu piebūve, kas nojaukta ap 1940. gadu, kad Cēres pamatskolas, kas pilī darbojas kopš 1921. gada, vajadzībām tika pārbūvēti arī pils bēniņi.

Ar Heikingu atbalstu 1840. gadā netālu no muižas, Korģeļciemā  atvēra skolu zemnieku bērniem. Diemžēl Heikingu dzimtas kapos, kas atrodas netālu no Cēres, līdz mūsdienām nav saglabājies neviens nepostīts apbedījums...

1870. gadā Heikingi Cēri par 140 000 rubļiem pārdeva Pastendes dzimtkungam  Paulam fon Hānam, bet viņš muižu savukārt pārdeva samērā necilas izcelsmes muižniekam, toties izcilam lauksaimniekam Ādamam Knigem. Viņa laikā Cēre kļuva par paraugmuižu zirgu un tīrasiņu liellopu audzēšanā. 1912. gadā muižas centrā tika izveidota pienotava ar siernīcu, kas pēc muižas atsavināšanas 1920. gadā kļuva par bāzi Cēres piensaimnieku kooperatīvam. Ādama dēla Augusta Kniges laikā muižā ticis uzcelts krogs un vējdzirnavas.

Līdz 1928.gadam Cēres pagasta valde atradās īrētās telpās un pēc tam pārcēlās Cēres pamatskolā – Cēres muižas pilī 2 mazās istabiņās. Pilnīgi pārbūvējot kādreizējo kalpu ērberģi, uz vecajiem mūriem tika izbūvēts pagasta nams , ar ērtām kancelejas un pasta palīga nodaļas telpām, dzīvokļi pagasta valdes darbiniekiem, policijas kārtībniekam un pasta palīga nodaļas pārzinim. Jauno pagastnamu iesvētīja 1935.gada 16.novembrī.

Cēres pagastā nekad nav bijusi baznīca, bet vienmēr ir bijusi skola.

Cēres pagasta kontakti

Cēres pagasta pārvalde

“Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Tukuma novads, LV-3122

Cēres pagasta pārvaldes vadītāja

Maija Jēce

Tālr. 29143828

E-pasts: maija.jece@tukums.lv


Cēres pagasta pārvaldes darba laiki:

 • Pirmdiena    8.00 – 12.00   13.00 – 18.00
 • Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena      8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
 • Piektdiena    8.00 – 12.00   13.00 – 16.00

Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

 • Pirmdiena     13.00 – 18.00
 • Trešdiena      8.00 – 12.00    13.00 – 17.00
 • Ceturtdiena   8.00 – 12.00

Cēres feldšerpunkts

“Silavas”, Cēre, Cēres pagasts, Tukuma novads, LV-3122

Ārsta palīgs Aina Lazdāne

Tālr.. 26139854

Apmeklētājus pieņem:

 • Pirmdiena   8.00 – 10.00
 • Trešdiena  14.00 – 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 – 10.00
 • Piektdiena 13.00 – 16.00

Cēres pagasta izglītība

Cēres pamatskola

Skolas iela 1, Cēre, Cēres pagasts, Tukuma novads, LV-3122

Direktore Ilona Lazdāne

Tālr. 63154995, 29284829

E-pasts: ilona.lazdane@tukums.lv

Cēres pamatskola piedāvā:

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
 • Speciālās pamatizglītības programmas (kods 21015611), (kods 21015811),
 • Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā pirmsskolas izglītības programmu (kods 00011111),
 • Pirmsskolas bērnu  grupa (no 1,5 gadiem).

Kultūra

Cēres pagasta bibliotēka

“Silavas”, Cēre, Cēres pagasta, Tukuma novads, LV-3122

Bibliotēkas vadītāja, kultūras darba organizatore  Līga Roze

Tālr. 26239843

E-pasts: ceresbibl@inbox.lvliga.roze@tukums.lv

Kolektīvi:

 • Sieviešu vokālais ansamblis
 • Amatierteātris “Saime”
 • Pirmsskolas vecuma bērnu deju un rotaļu pulciņš

Cēres pagasta sports

Sporta speciālists  Līga Roze

Tālr. 26239843

Cēres sporta halles pārzinis Aivars Rožinskis

Tālr. 26291678