Iestādes nosaukums Tukuma novada Zemītes pagasta bibliotēka    
Adrese "Cerības", Zemītes pagasts, Tukuma novads, LV - 3135
Iestādes vadītājs Solvita Kalinjuka (bibliotekāre)
Kontaktinformācija +371 29220076,
solvita.kalinjuka@tukums.lv,
zemitesbibl2012@inbox.lv
Dibināšanas gads Zemītes pagasta hronikā bibliotēka ir minēta 1931. – 1940.gadu griezumā

Dokumentu trūkumu dēļ nav iespējams sniegt ziņas par Zemītes pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu (Latvijas Valsts vēstures arhīvs).

Zemītes pagasta hronikā, kura sākta rakstīt ar 1931. – 1940. Gadam ir minēta pagasta bibliotēka. Bibliotēkas fondā uzskaitītas 559 grāmatas, kā arī laikraksti un žurnāli. Zemītes muižas kompleksā  bija ēka, kurā atradās vešūzis ( veļas māja), tagad šajā ēkā atrodas bibliotēka.