Engure

Engures pagasta teritorijas kopplatība 132.6 km, sauszeme 115.9 km2 un ūdens 16.7 km2. Iedzīvotāju skaits Engures pagastā uz 01.09.2021. ir 2575. Engures pagasta jūras krasta līnija ir 43 km garumā no Lapmežciema līdz Mērsraga robežām, Rīgas jūras līča piekrastē.

Apdzīvotās vietas: Bērzciems, Abragciems, Ezermuiža, Engure, Ķesterciems, Plieņciems, Apšuciems un Klapkalnciems. Administratīvais centrs Engure.Pagastā ir trešais lielākais ezers Latvijā - Engures ezers, kurš ir 4,5 km plats un 18 km garš.  90 %. Engures pagasts atrodas Piejūras zemienes Engures līdzenumā. Engures  pagastā ir ierobežota saimnieciskā darbība, jo teritorija ietilpst Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas, Engures ezera Dabas parka, kompleksā dabas lieguma „Plieņciema kāpa’  lieguma ierobežotas saimnieciskās darbības joslās.

Uz doto brīdi  Engures pagastā ir vairāki uzņēmumi, kuri nodarbojas ar zivju pārstrādi  SIA “Unda” un SIA ‘Bērzciems”, Z/s ‘Lucītis”, zvejnieku sēta ‘Dieniņas”,  “Klapkalnciema zivis”, vairāki individuālie zvejnieki un mājražotāji, galdniecības, amatnieki, kafejnīcas, vienīgā Latvijā tīklu darbnīca ‘Šote”, viesu nami, kempingi  skaistumkopšanas saloni, veikali, u.c.  Ģimenes ārstu prakses ir pieejamas Engurē un Apšuciemā.

Engure ir vienīgais pagasts Tukuma novadā, kurā atrodas zvejas un jahtu osta.

Ieskats Engures pagasta vēsturē.

Engures kā apdzīvotas vietas vēsture ietiecas tālā senatnē – 12.gs., kad šeit bijis lībiešu ciems. Engures nosaukums cēlies no lībiešu vārda “angern”, kas nozīmē – “zutis”. Šodien par lībiešu kādreizēju klātbūtni vēsta vienīgi senas izcelsmes vietvārdi, personvārdi, māju nosaukumi.

Engure no visām apdzīvotajām vietām ir vislielākā, tās vārds pirmo reizi minēts 1245.gada 7.februārī lēmums par Kursas sadalīšanu starp ordeni un bīskapu, ko pāvests Inocentijs IV apstiprinājis un nosūtījis Vācu ordenim Lionā.

Engurē Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā no 1642. – 1682.gadam izveidoja vienu no labākajiem dzelzs cepļiem, naudas un enkuru kaltuvi, lielgabala lietuvi, virpotavu, zāģētavu, mucinieku darbnīcu, salpetra vārītavu, maltuvi un kuģu būvētavu. Darbus dzelzs manufaktūrā vadīja zviedru amatnieki.

Pirmais burinieks Engures pagasta piekrastē tika uzbūvēts 1866.gadā. Un visā piekrastē izvēršas burinieku būve. Pēdējais 4 mastu burinieks- motorkuģis uzbūvēts “EURASIA” Plieņciema jūrmalā 1925.gadā. Šī burinieka būve noslēdz ziedošās koka kuģu būvniecības posmu mūsu jūrmalā.

Pēc Kr. Valdemāra iniciatīvas arī Engurē tiek atvērta jūrskola 1875.gadā.Tā pastāv 40 gadus un dod izglītību gan vietējiem jauniešiem, gan jauniešiem no Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Sākoties Pirmajam pasaules karam, jūrskola tiek evakuēta uz Hersonu.

Pirmās izglītības iespējas jaunajai paaudzei ir datējamas ar 1806. gadu, kad  pirmo reizi Engures vēsturē latviešu tautības zemnieku un zvejnieku jaunā paaudze 16-18 gadu vecumā pulcējās “skolas istabā”, kuras veidotājs bija mācītājs J.Brands. Vēsturiski katrā ciemā ir bijusi izglītības iestāde. Vienā no skolām ir mācījies mūsu izcilais dzejnieks Imants Ziedonis.

1979.gadā pēc Kārļa Ēdelnieka iniciatīvas Engurē tiek uzcelta vidusskola un 1989.gadā sāk darboties jūrniecības klase.1993.gadā izveidoja Engures jūrskolu, kas darbojās Latvijas Jūras akadēmijas pakļautībā. 2009.gadā tā beidza pastāvēt.

Pašā jūras krastā atrodas Engures vecā kapsēta un evanģēliski luteriskā baznīca. Tā ir viena no retajām koka baznīcām, kura nav nopostīta vai pārbūvēta par mūra baznīcu. Tās pirmsākumi meklējami 1567.gada 28. februārī, kad ir izdots izdots rīkojums par baznīcas būvniecību Engures kroņa muižā. Baznīca ir celta un remontēta vairākkārtīgi. Baznīcas kapsētā atrodas kultūrvēsturisks piemineklis Engures mācītājam J.P.Brandtam (1766- 1835).

Engures pagasts 1941.gada jūnijā nepiedzīvoja masveidu iedzīvotāju deportāciju uz Sibīriju, pateicoties tā laika ciema padomes priekšsēdētājam Jānim Gronskim ( 1849. – 1972.). Viņa pašaizliedzīgais darbs un attieksme paglāba toreiz daudzas ģimenes no šīs traģēdijas.

Engures pagastā dzimuši izcili jūras braucēji, kapteiņi, pedagogi. Šobrīd par dzīvesvietu daudzi  atpazīstami Latvijas mākslinieki, sportisti, ārsti ir izvēlējušies Engures pagastu.  Dažādus stāstus  un nostāstus par Engures vēsturi var dzirdēt Engures Saieta namā.

Engures pagasta pārvalde, Jūras iela 85

Engures pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Raginska, tālr. 26619416, e- pasts kristine.raginska@tukums.lv.

 • Sekretāre - Daiga Ozoliņa, tālr. 24400167
 • Kase, zvejas lietu speciāliste - Ieva Artmane Urstiņa, tālr. 29462606
 • Komunālās daļas vadītājs - Jurijs Semeneņa, tālr. 23272447
 • Komunālie pakalpojumi - Jurijs Semeneņa, tālr. 23272447
 • Nekustamā īpašuma nodokļa jautājumi - Inese Tukiša, tālr. 28014717

Pieņemšanas laiki:

 • Otrdienās 8.00 - 12.00,
 • Ceturtdienās 13.00 - 17.00.

Būvvalde - tālr. 27020073     

Engures bibliotēka - Baiba Rorbaha, tālr. 24400168.

Klientu apkalpošanas centrs - Baiba Rorbaha, tālr. 24400168 (Engures bibliotēkas telpās). 


Sociālā dienesta pakalpojumi:

Veselības centrs "Engure"

Sociālā darbiniece Valda Kolma tālr. 26640102, valdakolma@inbox.lv.


Engures Saieta nams, Jūras iela 114

  Darba laiks:

 • Pirmdiena - piektdiena - 9.00 – 17.00. 

Tālr. 24400170, e-pasts : tip.engure@tukums.lv.


Engures osta

 • Engures ostas pārvaldnieks, Jānis Megnis, tālr. 29238127.
 • Engures jahtu ostas kapteinis, Agris Stulbergs, tālr.  29172323.
 • E-pasts: marineengure@gmail.com
 • Adrese: Engure, Jūras iela 62a

Ārstu privātprakse Engurē "Veselības centrs" Jānis Raibarts 

Pieteikšanās prakses apmeklējumam: tālr. 26650466, e-pasts info@janisraibarts.com.


Apšuciema feldšerpunkts:

 • Ārsta palīgs Nadežda Tihonova, tālr. 29207074, 
 • Ģimenes ārsts Anastasija Moškeviča, tālr. 29363801.

Pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās 12.00 - 16.00,
 • otrdienās 8.00 - 12.00,
 • trešdienās 8.00 - 12.00,
 • ceturtdienās 13.00 - 17.00 (katru ceturtdienu plkst. 13.00 - 17.00 pieņem ģimenes ārsts Anastasija Moškeviča),
 • piektdienās 8.00 - 12.00.

Aptieka

Adrese: Jūras iela 60a, Engurē, tālr. 27082122. 

Darba laiki:

 • Pirmdienās 8.00 - 18.00,
 • Otrdienās 8.00 - 20.00,
 • Trešdienās 8.00 - 18.00,
 • Ceturtdienās 8.00 - 20.00,
 • Piektdienās 8.00 - 18.00,
 • Sestdienās 9.00 - 15.00,
 • Svētdienās - Slēgts,

Engures pirmsskolas izglītības iestāde "Spārīte"

Darba laiks - katru darba dienu no plkst. 7.00 – 19.00.


Engures vidusskola

 • Adrese: Skolas iela 7, Engures pagasts, Tukuma novads, LV 3113
 • Direktore Ilze Kalnozola, tālr. 63161231, 29219851
 • Lietvedība, d. v. izglītības jomā, tālr. 63161644
 • e-pasts vidusskola@engure.lv

Engures mūzikas un mākslas skola

 • Adrese: Skolas ielā 10A, Engure, Engures pagasts, Tukuma  novads, LV–3113
 • Tālr. 63161384, e-pasts
 • e-pasts enguresmms@enguresnovads.lv
 • DirektoreIna Ineta Gailāne, tālr. 26595653
 • Sekretāre-lietvede, Anda Jence, tālr. 63161384.

Engures kultūras nama celtniecība uzsākta 1959.gadā. Jaunā kultūras nama būvniecību pabeidza 1962.gadā. tajā bija gan kolhoza kantoris, gan sporta zāle un skatītāju zāle ar 600 sēdvietām.

Laika gaitā ir notikušas izmaiņas un iespēju robežās kultūras nams ir pielāgots šodienas vajadzībām.

Kultūras nama vadītāja: Līga Novika, tālr. 26130554, e-pasts liga.novika@tukums.lv  

Kultūras pasākumu organizatore: Agnese Mackeviča, tālr. 28335898, e-pasts agnese.mackevica@tukums.lv

Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads, LV-3113


Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un pulciņi:

 • Jauniešu deju kolektīvs "Ungurs" - lepojas ar faktu, ka darbojas jau kopš 1979. gada, pa šo laiku daudz augstu sasniegumu un interesantu piedzīvojumu ir uzkrāts kolektīva azotē. Ar prieku un gandarījumu apmeklēti gandrīz visi Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, iegūti labi rezultāti repertuāra pārbaudes skatēs. Ungura iepriekšējo sezonu dejotāji šobrīd dejo labi zināmos tautas deju ansambļos un kolektīvos, kā piemēram, TDA Daiļrade, TDA Lielupe, TDA Svīta, JDK Vainags. Kolektīvs vienmēr aktīvi piedalās kultūras nama koncertos, svētkos un pasākumos.
 • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jadals" -  ir sevi pierādījis dažādos vietējā mēroga un starptautiskos pasākumos kā kolektīvs, kas strauji pilnveidojas un pieņem aizvien jaunus izaicinājumus. Dejotāji nes Engures vārdu pasaulē ik gadu piedaloties Eiropiādē (lielākajā Eiropas tautas kultūras un mākslas festivālā) un Starptaustiskajā NVS valstu un Baltijas valstu tautas mākslas festivālā. Neaizmirstams mirklis tika aizvadīts XXVI Vispārējie Dziesmu un XVI Deju svētkos. Dibināts 2013. gadā.
 • Koris "Engure" - ir jauns izaicinājums, šis ir pirmais Engures pagasta sieviešu koris. Kora dalībniecēm nav vecuma ierobežojuma, aicināta ikviena, kas vēlas būt atraktīvo dziedātāju kolektīvā un nest Engures vārdu. Skaisti ir būt vienotiem dziesmā, jo tikai kopā mēs esam spēks. Koris dibināts 2018. gadā.
 • Senioru līnijdejotāju grupa "Dzintarkrasts" -  ir saliedēts un draudzīgs kolektīvs, kurā vienmēr valda prieka atmosfēra. Dejot var ikviens, jo tiek piedāvātas nodarbības dažādiem interesentiem - gan tiem, kas dejo tikai savam priekam un kustībām, gan tiem, kas grib startēt sacensībās. Senioru kolektīva dejotāji ar katru gadu kļūst drošāki, atraktīvāki un plastiskāki. Kolektīvs uzstājas pagasta pasākumos ar plašu repertuāru. Vadītāja Gita Sokolovska.
 • Senioru Eiropas deju kopa "Rudens ritmi" -  ievēro vecāku cilvēku vajadzības. Šajās dejās nav nepieciešams partneris. Dejas ļauj atraisīties, sajust savu ķermeni un izbaudīt kopā būšanas prieku saskarsmē ar citiem. Ar dejas palīdzību tiek uzlabota ne tikai senioru veselība, bet arī nodrošināta nepieciešamā socializēšanās, kas uzlabo senioru dzīves kvalitāti. Dibināta 2011. gadā, vadītāja Rima Mortuļeva.
 • Deju grupa bērniem un jauniešiem "Zelta pērle"nodarbības ietver dažādus dejas stilus. Dalībnieki ir vecumā no 8-13 un 13-16 gadiem. Dalībnieki apgūst ritma izjūtu, kustību koordināciju, stāju un skatuves kultūru. Nodarbības attīsta lokanību, spēku, izturību, līdzsvara sajūtu un muzikalitāti. Kustība un deja veido cilvēka plastiku, veicina harmoniju un skaistumu. Dibināta 2008. gadā, vadītāja Rima Mortuļeva.
 • Tautas lietišķās mākslas studija "Engure" - Dibināta 1970.gada 22.novembrī. Studijā var apgūt aušanu, adīšanu, tamborēšanu, pīšanu un citus rokdarbus. Ir pieejamas vairākas stelles. Studija piedalās dažādās Latvijas pilsētu izstādēs un apmeklē gadatirgus. Vadītāja Sarmīte Čikste.

Interešu nodarbības:

 • senioru veselības vingrošana - fiziskās aktivitātes ļauj saglabāt neatkarību un vispārējo veselību. Uzlabo asinsriti, trenē sirds muskuļus, kā arī padara vieglāku ikdienas darbu veikšanu.Kustības tiek veiktas lēni, kontrolējot vingrojuma izpildi. Tā tiek nostiprināta veselība un izvairīšanās no traumām. Nodarbībā ir iekļauts: iesildošā daļa, koordinācijas un līdzsvara vingrojumi, spēka vingrojumi, stiepšanās vingrojumi. Nodarbības uzlabo muskuļu lokanību, uzlabo locītavu kustīgumu, samazinot to stīvumu; veicina enerģijas pieplūdumu, veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Trenere Rima Mortuļeva.
 • galda spēļu interesentu nodarbības - galda tenisa, novusa, dambretes un citu galda spēļu entuziasti un interesenti trešdienu vakaros kvalitatīvi pavada savu brīvo laiku, kā arī apgūst papildus iemaņas un uzlabo savu sniegumu. Treneris Viktors Kronbergs.
 • jogas nodarbības - joga ir ne tikai teorētiska, bet arī praktiska disciplīna, kas balstās un personīgo dvēseles pieredzi. Jogas vingrinājumi uzlabo veselību, kā arī uzsver ķermeņa fizisko attīstību. Trenere Rima Mortuļeva.

Engures Saieta nams

Saieta namā atrodas tūrisma informācijas punkts, izstāžu zāle, kurā regulāri tiek organizētas dažādas izstādes.  Vēstures ekspozīcija, kas veltīta Engures jūrskolas un pagasta vēsturei.  Notiek laulību ceremonijas un ir iespējams izīrēt telpas semināriem, konferencēm, apmācībām, ģimeņu tradīciju pasākumiem.

 • Adrese: Jūras iela 114, Engure, Engures novads LV 3113 
 • Tālr.: 24400170
 • E-pasts: tip.engure@tukums.lv

Apšuciems

Miera osta Baltijas jūras krastā, kur aiz loga šalko jūra un ikdienas iespēja sajust zvejniekciema burvību. Apšuciema skola ir ēka ar senu vēsturi un jūrniecības auru. Ēka celta kā labības spīķeris, bijusi konservu fabrika, no 1922. gada – skola. 2019. gada 21. jūnijā bijušajā Apšuciema skolas ēkā tika atklāts Zvejas un jūras kultūras mantojuma centrs.

Ēkā atrodas arī Apšuciema bibliotēka, vēsturiska ekspozīcija, apmācību telpa un vairāku telpu komplekss, kuru iespējams iznomāt.

Kontaktinformācija par telpu nomu: e-pasts: apsuskola@inbox.lv, tālr. 29544650 (Dzidra).

Centra ekspozīcijas apskate citās darba dienās, iespējama iepriekš zvanot, tālr. 26132761.

Apšuciema bibliotēka

"Apšuciema skola" , Apšuciems, Engures pag., Engures novads, LV - 3116

Bibliotēkas vadītāja Līga Tomele, e-pasts ligatomele@inbox.lvtālr. 26249838.

Darba laiks:

 • Otrdienās 8.00-18.00
 • Trešdienās 8.00-18.00

Bibliotēka Bērzciemā

"Bērzciema Kordoni"

Tālr. 29690335, e-pasts: sairite.kodolina@inbox.lv

Darba laiks:

 • Otrdienās 11.00-18.00
 • Trešdienās 10.00-18.00
 • Ceturtdienās 9.00-14.00

Sporta pasākumu organizators Normunds Šērs, tālr. 29162306.

Sporta pasākumu organizators Viktors Kronbergs, tālr. 26220202

Engures florbola komandas “Engures korsāri” treneris Sandijs Kodoliņš, tālr. 28331439.