Publicēts saskaņā ar 13.06.2017. noteikumu Nr.338 “ Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem” 3.4. apakšpunktu

Apstiprināts 21.09.2021 rīkojumā Nr. SOC/1-8/21/64 “Tukuma novada pašvaldības iestādes „Tukuma novada sociālais dienests” darba kārtības noteikumi”
ar grozījumiem
14.03.2022.
13.01.2023.
15.11.2023.
08.05.2024.

Tukuma novada sociālā dienesta darba laiks, darba laika pārtraukums un iedzīvotāju pieņemšanas laiki (alfabēta secībā pēc pagasta nosaukuma; dienesta nodrošinātie sociālie pakalpojumi):

Struktūrvienības vai apakšvienības adrese Darba laiks Darba laika pārtraukums vai atpūtas laiks Iedzīvotāju pieņemšana

Tukuma novada sociālais dienests 

Tidaholmas iela 1, Tukums, Tukuma novads
 • pirmdien 8.00-18.00
 • otrdien- ceturtdien 8.00-17.00
 • piektdien 8.00-16.00
12.00-13.00

Sociālās palīdzības un pašvaldības palīdzības sniegšanas speciālisti 

 • pirmdien 14.00 - 18.00 
 • ceturtdien 8.00 -16.00 (pēc iepriekšēja pieraksta
 • piektdien       9.00-12.00

(skatīt Sociālās palīdzības nodaļas kontaktinformāciju: ŠEIT)

Sociālie darbinieki ar ģimenēm ar bērniem  

 • pēc iepriekšēja pieraksta

(skatīt Ģimenes atbalsta nodaļas kontaktinformāciju: ŠEIT)

Sociālie darbinieki ar pilngadīgām personām

pēc iepriekšēja pieraksta 

 • (par asistentu pak. tālr. +371 22323587)
 • (par aprūpes mājās pak. tālr. +371 29519353)
 • (ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā pak. tālr. +371 27080738)

(skatīt Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām kontaktinformāciju: ŠEIT)

Direktors (tālr. +371 80205333) un jurists (tālr.+371 29996619)

pēc iepriekšēja pieraksta

 • pirmdien 14.00 - 18.00
 • piektdien 9.00 -12.00