Gundars Važa

Gundars Važa

Domes priekšsēdētājs
Inga Priede

Inga Priede

Priekšsēdētāja vietnieks sociālās politikas jautājumos
Imants Valers

Imants Valers

Priekšsēdētāja vietnieks attīstības politikas jautājumos