Iestādes nosaukums Slampes Kultūras pils    
Adrese “Kultūras pils” , Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads, LV-3119
Iestādes vadītājs Madara Jumiķe
Kontaktinformācija +371 27231139,
madara.jumike@tukums.lv
Dibināšanas gads 1978.

Slampes Kultūras pils atklāta 1978. gada 23. decembrī. Slampē notika dažādas kultūras aktivitātes arī pirms Kultūras pils atklāšanas. Pirmais Kultūras pils direktors Valfrīds Horsts, pēcāk Austra Šmite, vēlāk Ivonna Bredovska un no 2022.gada pavasara Slampes Kultūras pili vada Madara Jumiķe. Slampes Kultūras pilī ir 13 amatiermākslas kolektīvi, kuros darbojas gan bērni, gan jaunieši, gan vidējā paaudze, gan seniori. Līdzās Slampes Kultūras pils amatiermākslas kolektīviem aktīvi un radoši darbojas senioru biedrība "Zelta rudens", kas aktīvi iesaistās ikvienā Slampes Kultūras pils pasākumā.