Iestādes nosaukums Lapmežciema pagasta muzejs
Adrese Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads
Iestādes vadītājs Anita Alberta
Kontaktinformācija +371 27000380,
lapmezciemamuzejs@gmai.com
Dibināšanas gads 1999.

Muzeja darbības mērķis ir saglabāt pagasta kultūrvēsturiskās vērtības, īpašu uzmanību pievēršot zvejniecības vēsturei un ar zvejniecību saistītajām parādībām sadzīvē un fiziskajā apkārtnē. Muzeja ekspozīcijas centrā ir zvejnieks savā saimnieciskajā darbībā un savā vidē, tā stāsta par dažādajām zvejnieka dzīves un darba formām cauri laikiem.

Lapmežciema teritorijas vēsture ir cieši saistīta ar zveju, ekspozīcijā to atklāj gan arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti, tādejādi liecinot par seno iemītnieku nodarbošanos ar zvejniecību, gan vēsturiskie dokumenti, kartes un zīmējumi, kuri parāda gan teritoriālās, gan saimnieciskās izmaiņas pagasta zvejnieku ikdienā. Par 19. un 20. gadsimta zvejnieku sadzīvi un darba dzīvi vēsta fotogrāfijas, kā arī zvejniecības un sadzīves priekšmeti, kuri parāda mājas soļa, darba un vaļas brīžu ciešo saistību – to centrā jūra.

Interaktīvās  nodarbes ļauj izzināt Lapmežciema apkārtni gan tās seno vietvārdu, gan vides bagātībā. Ar 3D brillēm ikkatrs var iejusties zvejnieka lomā un interaktīvi piedalīties zvejā. Muzeja izstāžu zālē var iepazīties ar Ragaciemā dzimušā dzejnieka Imanta Ziedoņa dzīves ceļu.