Uznemejdarbibas vide

Tajā ietverta informācija un statistika par:

 • Uzņēmējdarbības teritorijām un infrastruktūru,
 • Novada uzņēmējdarbības vides un eksportspējas novērtējumiem pētījumos,
 • Iedzīvotāju skaita dinamiku,
 • Iedzīvotāju teritoriālo nodarbinātību,
 • Nodarbinātību un bezdarbu,
 • Darba samaksu,
 • Attīstītākajām nozarēm un lielākajiem uzņēmumiem.

Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu veiktajās sabiedriskajās apspriešanās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi pašvaldības profilu ietverot datus par šobrīd reformā piedāvāto apvienoto Tukuma novadu ietverot arī Engures, Kandavas un Jaunpils novadus. Pašvaldības profils ietver noderīgo informāciju visos 4 novados par:

 • Teritorijas raksturojumu
 • Iedzīvotāju skaitu un tā prognozēm
 • Budžeta ieņēmumiem un izdevumiem
 • Pašvaldību investīcijām un realizētajiem ES fondu projektiem VARAM pārzinātajās sfērās
 • Darbaspēka migrāciju
 • Teritoriju ekonomiskās aktivitātes izvērtējums (LU pētījums sadarbībā ar LMT)