Iestādes nosaukums Lestenes Tautas nams    
Adrese “Tautas nams”, Lestene, Tukuma novads, LV- 3146
Iestādes vadītājs Una Some
Kontaktinformācija +371 27841906,
una.some@tukums.lv
Dibināšanas gads 1958.

Lestenes Tautas nama pirmsākumi meklējami nodibinoties Latvijas valstij. 1918. gadā Tautas nams atrodas bijušajā Lestenes muižas manēžas ēkā. Telpā jau tajā laikā bija iebūvētā skatuve. Darbības sākumposmā tika nodibināts Lestenes bibliotēkas koris ar 40 dalībniekiem un uzsāka darbību pašdarbnieku teātris. Teātrī darbojās Latvijā zināmi dalībnieki Līza Kopmane un Haralds Biezais. Lestenē tika rīkotas zaļumballes, kuras bija populāras visā apriņķī. Pēc II pasaules kara par atpūtas brīžiem ciema ļaudīm gādāja Lestenes Tautas nama aģitbrigāde. Tautas nams darbojas mūsdienu izpratnē kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas 90-tajiem gadiem. Šobrīd Lestenes Tautas namā darbojas vokālais ansamblis, pieaugušo amatierteātris, bērnu - jauniešu teātris, deju kolektīvs, rodarbu pulciņš ”Smukumlāde”, gleznošanas studija.