Iestādes nosaukums Irlavas Kultūras nams    
Adrese "Svēteļi", Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV - 3137
Iestādes vadītājs Antra Erzama
Kontaktinformācija +371 28668486,
antra.erzama@tukums.lv
Dibināšanas gads 1896.

Pašreiz kultūras nama mājvieta ir Irlavas pagasta "Svēteļi" , kur kultūras pasākumiem  pielāgotās telpās notiek koncerti, teātri izrādes un citas aktivitātes. Savukārt, vasaras mēnešos kopā sanākšana  notiek Studentkalna    estrādē, Irlavas pagasta centra parkā  kur saviesīgos pasākumos aktīvi piedalījušies gan irlavnieki, gan ciemiņi no Tukuma pilsētas un apkārtējiem pagastiem un pilsētām.

 Pašreiz darbojas šādi kolektīvi: sieviešu koris "Irlava" tautisko  deju kolektīvs "Abaviņa" (3 vecuma grupas ), pieaugušo un  bērnu amatierteātris, folkloras kopa "Atbunga", bērnu vokālais ansamblis "Irlavnieki" un "Mazulīši", kā arī  ārstnieciskās vingrošanas grupa.

Kultūras nama pirmsākumu ir cieši saistīta ar Irlavas Biedrību namu.  Gadu gaitā tas iemantojis Irlavas kultūra nama vārdu un to, ar godpilnu atbildību, nes līdz 2002. gada augustam, kad vēsturiskā celtne ugunsgrēkā tika iznīcināta.  Biedrību nams tika celts 1894. gadā, kas oriģināli būvēts no koka un kam gadsimtu mijā piebūvēta skatuve. Nams piederējis trim biedrībām: Grenču krājaizdevumu sabiedrībai, lauksaimniecības biedrībai "Vārpa" un Irlavas biškopība biedrībai.

Otrā pasaules kara laikā biedrību namā atradies gan zirgu stallis, gan tikuši izmitināti ievainotie. Ēkā līdz 1997. gada rudenim atradās pagasta padome.