Par pagastu

Lestenes pagasta teritorija – 84 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 679, uz 01.01.2015. - 670, uz 01.01.2016. - 662, uz 01.01.2017. - 658, uz 01.01.2018. - 662, uz 01.01.2021. - 525.

Lielākās apdzīvotās vietas ir Lestene (pagasta centrs), Blāzma, Burtnieki un Mariņmuiža. Ievērojamākās vietas: latviešu leģionāru brāļu kapi un luterāņu baznīca.

Cauri pagastam tek Abava, Kundziņstrauts un Lestene. Pagastā atrodas Pālansu ezers, Kliģu ezers un Māriņmuižas dīķis.

1935. gadā Lestenes pagasta platība bija 107,8 km² un tajā dzīvoja 1610 iedzīvotāju. 1945. gadā pagastā izveidoja Lestenes un Mežnieku ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1965. gadā daļu Lestenes ciema pievienoja Džūkstes ciemam. 1973. gadā Lestenes ciemā iekļāva daļu Degoles ciema, bet 1975. gadā daļu Lestenes ciema pievienoja Slampes ciemam. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.

Lestenes pagasta kontakti

Lestenes pagasta pakalpojuma centrs

”Saules”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV- 3146
Tālrunis 63154760
e- pasts: lestene@tukums.lv

Lestenes pagasta pakalpojumu centra "Saules" pieņemšanas laiki:

- pirmdienās 8.00 - 12.30 un 13.00 - 17.30
- otrdienās, trešdienās, piektdienās 8.00 - 12.30
- ceturtdienās 13.00 - 16.30

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs

Vilnis Janševskis, tālrunis 29405027;  63154869
e-pasts:vilnis.jansevskis@tukums.lv

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus Lestenes pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

- pirmdienās 13.00 - 15.00

Lestenes pagasta pakalpojumu centra sekretāre

Maruta Biezbārde, tālrunis 29413273; 63154760

e-pasts: lestene@tukums.lv


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Aija Šīmane, tālrunis 26741540

Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēkā, "Gobas", Lestenes pagasts):

- pirmdienās 13.00 - 17.00


Sociālā darba speciālisti Irlavas un Lestenes teritoriālajās vienībās (Kontaktinformācija šeit)


Lestenes feldšerpunkts

Tālrunis 63154765

Ārsta palīdze, tālrunis 26346174
Darba laiks: 8.00 - 12.00
 


Lestenes Brāļu kapi un Leģionāru piemiņas istabas vadītāja Gita Bulaha, tālrunis 26247095

Lestenes evanģēliski luteriskās baznīca draudzes priekšniece Inguna Kokina, tālrunis 29993743

Lestenes pagasta izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādes „Cīrulītis"

 Filiāle:  Lestenes bērnu dienas centrs "Ķausis"

„Saules" Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3146

Tālrunis  29283721

Izglītības iestādes vadītāja Jekaterina Sipoviča

Tālrunis mob.: 28642590

e-pasts: piicirulitis@inbox.lv

Lestenes pagasta kultūra

Lestenes pagasta Tautas nams

Lestene, Lestenes pag.Tukuma novads, LV-3146
Vadītāja Iveta Veinberga, tālrunis: 27841906

KOLEKTĪVI:

  • Amatierteātris "Dzērvenīte" , vadītāja, režisore I. Veinberga
  • Jauktais vokālais ansamblis "Tik un Tā", vadītājs V. Veigulis
  • Bērnu teātris "Rakari", vadītāja, režisore I. Veinberga
  • Bērnu deju kolektīvi - vadītāja L. Jēgere
  • Pirmskolas, sākumskolas, jauniešu deju kolektīvi "Auseklītis" 

Lestenes pagasta bibliotēka

"Saules," Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3146
Vadītāja Inguna Kokina, tālrunis 631 54759
e-pasts: biblioteka_lestene@inbox.lv 


Lestenes pagasta ģimeņu biedrība "Loks"
"Svīķi", Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV -3146
Biedrības vadītāja Ārija Martukāne
tālrunis 26514351; e-pasts: arija.martukane@gmail.com  

Lestenes pagasta sports

Sporta darba organizators Irlavas un Lestenes pagastos

Andis Švāns
Tālrunis 26598997

Svecīšu iedegšana Lestenes pagasta kapsētās  20.novembrī.