Lestenes pagasta teritorija – 84 km2, iedzīvotāju skaits uz 01.01.2014. - 679, uz 01.01.2015. - 670, uz 01.01.2016. - 662, uz 01.01.2017. - 658, uz 01.01.2018. - 662, uz 01.01.2021. - 525.

Lielākās apdzīvotās vietas ir Lestene (pagasta centrs), Blāzma, Burtnieki un Mariņmuiža. Ievērojamākās vietas: latviešu leģionāru brāļu kapi un luterāņu baznīca.

Cauri pagastam tek Abava, Kundziņstrauts un Lestene. Pagastā atrodas Pālansu ezers, Kliģu ezers un Māriņmuižas dīķis.

1935. gadā Lestenes pagasta platība bija 107,8 km² un tajā dzīvoja 1610 iedzīvotāju. 1945. gadā pagastā izveidoja Lestenes un Mežnieku ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. 1965. gadā daļu Lestenes ciema pievienoja Džūkstes ciemam. 1973. gadā Lestenes ciemā iekļāva daļu Degoles ciema, bet 1975. gadā daļu Lestenes ciema pievienoja Slampes ciemam. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.

Lestenes pagasta pakalpojuma centrs

"Saules", Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV- 3146

Lestenes pagasta pakalpojumu centra "Saules" pieņemšanas laiki:

 • pirmdienās 9.00 - 16.00.

Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vadītājs Vilnis Janševskis, 

Pārvaldes vadītājs iedzīvotājus Lestenes pagasta pakalpojumu centrā pieņem:

 • pirmdienās 13.00 - 15.00.

Lestenes pakalpojumu centra kasieres darba laiks:

 • pirmdienās 9.00 - 16.00,
 • trešdienās 8.00 - 11.00.

e-pasts: lestene@tukums.lv


Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Aija Šīmane, tālr. 26741540

Pieņemšanas laiki (pagasta pārvaldes ēkā, "Saules", Lestenes pagasts):

 • pirmdienās 13.00 - 17.00

Sociālā darba speciālisti Irlavas un Lestenes teritoriālajās vienībās (Kontaktinformācija šeit)


Lestenes feldšerpunkts, tālr. 63154765

Ārsta palīdze, tālr. 26346174

Darba laiks: 8.00 - 12.00


Lestenes Brāļu kapi un Leģionāru piemiņas istabas vadītāja Gita Bulaha, tālr. 26247095

Lestenes evanģēliski luteriskās baznīca draudzes priekšniece Inguna Kokina, tālr. 29993743

Pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis"

 Filiāle: Lestenes bērnu dienas centrs "Ķausis"

 • "Saules" Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3146
 • Tālr. 29283721

Izglītības iestādes vadītāja Antra Platace

Lestenes pagasta Tautas nams

Lestene, Lestenes pag., Tukuma novads, LV-3146
Vadītāja Una Some

Kolektīvi:

 • Amatierteātris "Dzērvenīte" , vadītāja, režisore I. Veinberga
 • Jauktais vokālais ansamblis "Tik un Tā", vadītājs V. Veigulis
 • Bērnu teātris "Rakari", vadītāja, režisore I. Veinberga
 • Bērnu deju kolektīvi - vadītāja M.Jumiķe

Lestenes pagasta bibliotēka

"Saules," Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV - 3146
Vadītāja Inguna Kokina,