Iestādes nosaukums Džūkstes pagasta 1. bibliotēka    
Adrese “Kalves”, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads, LV 3147
Iestādes vadītājs Līga Ligere
Kontaktinformācija

+371 25900504
liga.ligere@tukums.lv

Dibināšanas gads 1891.

1891. gada 3. maijā Domeņu ministrs apstiprina Džūkstes-Pienavas Zemkopības biedrību. Biedrības statūti atvēl bibliotēkas dibināšanu. 7. jūlijā notiek pirmā biedrības sapulce, kurā ievēl bibliotēkas komisiju. 30. novembrī biedrības īpašumā pāriet Džūkstes - Pienavas bibliotēka, kura bija nodibinājusies īsi pirms Zemkopības biedrības un nebija vēl ieguvusi vajadzīgo apstiprinājumu. Iesākums bibliotēkai bija likts; nu vajadzēja darbu turpināt. Bibliotēkas krājumu pavairoja ar jauniem iepirkumiem, bet 1892. gada 12. aprīlī 260 sējumus dāvina vietējais dziedātāju koris. Nedaudz vēlāk bibliotēka krājumu papildina caur Džūkstes Lancenieku bibliotēkas pievienošanos.