Vienotais dispečerdienests

2016.gada 1.februārī plkst. 8.00 darbu sāk Tukuma novada vienotais dispečerdienests. Bezmaksas telefona Nr. ir 8881, kurš strādā 24 stundu režīmā.
Dežurējošās speciālistes veic arī pilsētā uzstādīto videonovērošanas kameru uzraudzību. Līdz ar to tiks veiktas preventīvas darbības, lai novērstu iespējamos sabiedriskās kārtības traucējumus.
Dienests izveidots pie Tukuma novada pašvaldības policijas, tas darbojas pašvaldības policijas priekšnieka padotībā, ir tiešā sasaistē ar pašvaldības policijas patruļdienestu un visiem Tukuma novada saimnieciskajiem dienestiem. Tiks uzklausīts katrs iedzīvotāja ziņojums par sistēmu bojājumiem (ūdensvads, kanalizācija, elektrības piegāde, atkritumu apsaimniekošana, ceļu satiksme un uzraudzība, sabiedriskā kārtība un citi ziņojumi). Lai novērstu savstarpējas nesapratnes no iedzīvotāja vai operatora puses, ziņojumi tiks ierakstīti. Pēc problēmas iesniedzēja lūguma atbilde par veiktajiem pasākumiem un termiņiem tiks dota uz norādīto tālruņa numuru, e-pastu vai citu informācijas avotu.

Ar VDD tiek saistīti šādi uzņēmumi:

  • ,,Tukuma ūdens”;
  • ,,Tukuma nami”;
  • ,,Komunālserviss TILDe”;
  • Pūres komunālais dienests;
  • ,,Tukuma siltums”;
  • ,,Jauntukums”;
  • ,,Vides grupa-kapu uzraudzība”;
  • ,,Ceļa zīmju uzraudzība”;
  • ,,Pašvaldības policija”;
  • Tukuma novada komunālā nodaļa.

Par biežāk sastopamajām problēmām katru pirmdienu tiks informēta novada Domes vadība. Ārkārtas gadījumos tiks informēti visi nepieciešamie dienesti, lai veiktu nepieciešamās darbības.
Pašlaik Tukuma pilsētā ir uzstādītas vairāk nekā 60 videonovērošanas kameras. Kameru skaits tiks papildināts, caur internetu pieslēdzot videokameras pagastu kultūras iestādēs, lai preventīvi, piesaistot pašvaldības patruļdienestu, varētu novērst sabiedriskās kārtības traucējumus pasākumu laikā. VDD operatores veiks arī nepārtrauktu īslaicīgās uzturēšanās telpas videouzraudzību. Pašlaik tiek risināts jautājums par Tukuma novada mājas lapā esošās interaktīvās kartes sasaisti ar VDD.
Mūsu novadā izveidotais Vienotais dispečerdienests ir viens no pirmajiem Latvijas lauku novados. Mēs ļoti ceram, ka iedzīvotāji izmantos dotās iespējas, ar sapratni izturēsies pret sākotnējām kļūmēm un palīdzēs mūsu sadzīvi veidot labāku.

Indulis Zariņš
Tukuma novada Domes deputāts
Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētājs