Iestādes nosaukums SIA “Jaunpils pils”    
Adrese “Pils”, Jaunpils, Tukuma nov., LV-3145
Iestādes vadītājs Kristīne Liepiņa
Kontaktinformācija +371 26101458, 
info@jaunpilspils.lv
Dibināšanas gads 1999.

Jaunpils pils sākotnēji bijusi bruņinieku muiža, kas uzcelta kā ūdens pils 1301. gadā Livonijas ordeņa mestra Gotfrīda fon Roges laikā un no 1576. līdz 1920. gadam piederējusi fon der Reku dzimtai. Jaunpils bijusi lielākā privātā muiža Tukuma virspilskunga apgabalā. Pils vairākkārt pārbūvēta un laika gaitā cietusi, tomēr ārēji pils saglabājusi daudzas ordeņa pilīm raksturīgās iezīmes - tipisko apaļo stūra torni, pils pamatstāvu bez logiem un biezos mūrus.