No 2022. gada 27. janvāra Tukuma novadam ir savs biznesa inkubators.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Biznesa inkubatoru sniegto atbalstu Tukuma novada uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem nodrošina LIAA Jūrmalas biznesa inkubators ar tā atbalsta vienību Tukumā.

Biznesa inkubators piedāvā divas atbalsta programmas:

Pirmsinkubācijas programma (PINK):

Sešu mēnešu bezmaksas programma piemērota biznesa ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņēmējdarbības sākumā, kad produkts vēl nav pieejams plašam klientu lokam. PINK var būt noderīga arī esošam un veiksmīgam uzņēmumam, kas gribētu pārbaudīt jaunu ideju. Uzsvaru šī programma liek uz uzņēmējdarbības prasmju apgūšanu un tīklošanos, kā arī dalīšanos ar idejām, pieredzi, padomiem un kļūdām.

Programmas ietvaros biznesa ideju autoriem ir šādi uzdevumi:

  1. Pielāgot produktu/pakalpojumu tirgus pieprasījumam;
  2. Apstiprināt biznesa modeļa dzīvotspēju;
  3. Aprēķināt nepieciešamos finanšu resursus un darbinieku skaitu. Identificēt, kur šos resursus iegūt.

Lai to vieglāk izdarītu, esam izstrādājuši PINK skolu – nodarbību ciklu biznesa idejas modeļa pilnveidei kopā ar biznesa inkubatora komandu.

Inkubators piedāvā arī koprades telpu – vietu, kur strādāt pie savas idejas un tikties ar kolēģiem un potenciālajiem sadarbības partneriem.

Biznesa inkubators ir vieta, kur Tu vari iepazīt uzņēmējdarbības vidi, izzināt uzņēmēju pieredzes stāstus un būt daļa no Latvijas lielākās jauno uzņēmēju kopienas.

Inkubācijas programma (INK)

Šī programma ir paredzēta esošiem uzņēmumiem, kas saimniecisko darbību veic ne ilgāk kā trīs gadus. Inkubācijas laikā dalībnieki saņem dažāda veida konsultācijas, tostarp no mentoriem, kas ir zinoši konkrētajā nozarē, iespēju apmeklēt seminārus, piekļuvi koprades telpām un kopienai.

Inkubācijas atbalsta programmā uzņēmumiem pieejams līdzfinansējums 50 % apmērā pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma iegādei (piemēram, prototipa un dizaina izstrādei, grāmatvedības, juridiskajiem un mārketinga pakalpojumiem, telpu nomas izmaksām) un 30 % apmērā izejmateriālu iegādei.

INK dalībnieku uzdevums ir attīstīt savus produktus/pakalpojumus, kā arī palielināt savus resursus un zināšanas, lai nākotnē kļūtu par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu uzņēmumu.

Inkubācijas atbalsts uzņēmumiem ir pieejams līdz 2023. gada 31. decembrim.

LIAA Jūrmalas BI atbalsta vienības Tukumā darba laiks:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās plkst. 9.00-17.00. Klātienes konsultācijas tikai iepriekš piesakoties.
Adrese: Kurzemes iela 9, Tukums

Kontaktpersona: Arta Ezeriete
Tālr. +371 26169029
E–pasts: tukums@liaa.gov.lv
Facebook: www.facebook.com/LIAAJurmala

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators ir izveidots ERAF Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.6.pasākuma „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” projekta Nr.3.1.1.3/16/I/001 „Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju Inkubators” ietvaros.