Pieņemšanas datums Nosaukums
23.12.2020  
19.12.2019  
22.11.2018  
23.11.2017  
24.11.2016  
28.01.2016
26.06.2014
23.05.2013
22.11.2012
Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Nosaukums
26.04.2012 27.08.2015
  • Tukuma novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam (1.0 redakcija), skatīt geolatvija.lv.

1.sējums. Paskaidrojuma raksts.

2.sējums. Grafiskā daļa
Tukuma pilsēta
Plānotā atļautā izmantošana
Esošā izmantošana
Pilsētas topogrāfiskā karte

Tukuma novads
Plānotā atļautā izmantošana
Esošā izmantošana
Novada topogrāfiskā karte

3.sējums. Apbūves noteikumi.
Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kas izdarīti sakarā ar Euro ieviešanu.

4.sējums. Pārskats.
Lēmumi un publikācijas

Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Nosaukums
  22.12.2015

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētais RĪCĪBAS PLĀNS 2015. - 2020.gadam  

Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Kods Nosaukums
22.12.2015 24.11.2016  
  23.11.2017 RP 2016.1
  31.01.2019 RP 2017.1
  30.01.2020 RP 2019.1
  27.01.2021 RP 2020.1
     

 Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētais INVESTĪCIJU PLĀNS 2015. - 2020.gadam

Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Kods Nosaukums
22.12.2015 28.01.2016  
  28.04.2016 IP 2016.1
  29.06.2016 IP 2016.2
  25.08.2016 IP 2016.3
  24.11.2016 IP 2016.4
  22.12.2016 IP 2016.5
  30.03.2017 IP 2016.6
  28.09.2017 IP 2017.1
  23.11.2017 IP 2017.2
  22.02.2018 IP 2017.3
  28.06.2018 IP 2018.1
  31.01.2019 IP 2018.2
  28.11.2019 IP 2019.1
  30.01.2020 IP 2019.2
  25.03.2020 IP 2020.1
  27.01.2021 IP 2020.2
  28.04.2021 IP 2021.1
       
Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Nosaukums
25.08.2011 30.01.2020