Pieņemšanas datums Aktuālā redakcija Nosaukums
25.11.2020.  
04.08.2021.  
27.10.2021.  
30.03.2022.  
26.01.2023.  
25.05.2023.  
15.06.2023.  
29.06.2023.  
03.08.2023.  
31.08.2023.  
28.12.2023.  
29.02.2024.  
28.03.2024.  
25.04.2024.  
30.03.2022.  

Tukuma novada attīstības programma 2022.-2028. gadam:

 

Pieņemšanas datums Nosaukums
23.12.2020  
19.12.2019  
22.11.2018  
23.11.2017  
24.11.2016  
28.01.2016
26.06.2014
23.05.2013
22.11.2012
Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam (Engures, Lapmežciema un Smārdes pagasti)

 

Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (Jaunpils un Viesatu pagasti)

 

Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam (Kandavas pilsēta un Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagasti)

 

Tukuma novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ar grozījumiem 2022. gadā (Tukuma pilsēta un Degoles, Džūkstes, Irlavas, Lestenes, Pūres, Tumes, Jaunsātu, Slampes, Sēmes un Zentenes pagasti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detālplānojumi

N.p.k. Detālplānojuma
nosaukums
Pilsēta/
pagasts
Kadastra Nr. Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr.
1. Detālplānojums
Raudas ielā 39a - skatīt geolatvija.lv.
Tukums 9001 001 0563 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā
39a”
2. Detālplānojums
zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1 - skatīt geolatvija.lv.
Tukums   20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā
21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā
3. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam Mazā Gravas ielā 41 - skatīt geolatvija.lv.
Tukums 90010030468 29.04.2010. (prot. Nr.4, 3.§.) saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālplānojumu”
4. Detālplānojums zemes vienības „Lielrenči” daļai - skatīt geolatvija.lv. Pūres
pagasts
90740040091 22.10.2009. saistošie noteikumiem Nr.19

(prot. Nr.10, 3.§.) „Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči” daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā”).

5.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas” - skatīt geolatvija.lv.

Sēmes
pagasts

9078 009 0080 Sēmes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas””
6. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunķīvītes” - skatīt geolatvija.lv.
Slampes pagasts   Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumiem Nr.2 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunķīvītes””
7. Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Čiekuri” - skatīt geolatvija.lv. Slampes pagasts 9080 001 0072 27.05.2010. (prot. Nr.6, 6.§.) lēmums un
izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par
detālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Čiekuri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā”
8. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunviesturi” - skatīt geolatvija.lv.
Tumes pagasts 9084 009 0158 29.07.2010. (prot. Nr.8, 44.§.) saistošie
noteikumi Nr.33 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
9. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā - skatīt geolatvija.lv.
Tumes pagasts 9084 002 0128 23.12.2010. (prot. Nr.14, 7.§.) saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
N.p.k. Lokālplānojuma
nosaukums
Pilsēta/
pagasts
Saistītie dokumenti Pamatojums
1. Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 7, Tukumā, Tukuma novadā Tukums Tukuma novada domes 25.05.2023. lēmums “Par lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam Jelgavas ielā 7, Tukumā, Tukuma novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”
Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Nosaukums
  22.12.2015

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētais RĪCĪBAS PLĀNS 2015. - 2020.gadam  

Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Kods Nosaukums
22.12.2015 24.11.2016  
  23.11.2017 RP 2016.1
  31.01.2019 RP 2017.1
  30.01.2020 RP 2019.1
  27.01.2021 RP 2020.1
     

 Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētais INVESTĪCIJU PLĀNS 2015. - 2020.gadam

Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Kods Nosaukums
22.12.2015 28.01.2016  
  28.04.2016 IP 2016.1
  29.06.2016 IP 2016.2
  25.08.2016 IP 2016.3
  24.11.2016 IP 2016.4
  22.12.2016 IP 2016.5
  30.03.2017 IP 2016.6
  28.09.2017 IP 2017.1
  23.11.2017 IP 2017.2
  22.02.2018 IP 2017.3
  28.06.2018 IP 2018.1
  31.01.2019 IP 2018.2
  28.11.2019 IP 2019.1
  30.01.2020 IP 2019.2
  25.03.2020 IP 2020.1
  27.01.2021 IP 2020.2
  28.04.2021 IP 2021.1
       
Pieņemšanas datums Spēku zaudējusī redakcija Nosaukums
25.08.2011 30.01.2020