Tukuma novada teritorijas plānojums 2011. - 2023. gadam (spēkā esošā redakcija) - skatīt https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_4432

Tukuma novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ar grozījumiem (Tukuma pilsēta un Degoles, Džūkstes, Irlavas, Lestenes, Pūres, Tumes, Jaunsātu, Slampes, Sēmes un Zentenes pagasti)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 4. redakcija 

Tukuma novada funkcionālais zonējums 

Tukuma pilsētas funkcionālais zonējums 

Lestenes pagasta funkcionālais zonējums 

Jaunsātu pagasta funkcionālais zonējums 

Tumes pagasta funkcionālais zonējums 

Zentenes pagasta funkcionālais zonējums 

Slampes pagasta funkcionālais zonējums 

Sēmes pagasta funkcionālais zonējums 

Pūres pagasta funkcionālais zonējums 

Irlavas pagasta funkcionālais zonējums 

Džūkstes pagasta funkcionālais zonējums 

Degoles pagasta funkcionālais zonējums 

Paskaidrojuma raksts 

 

Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam (Kandavas pilsēta un Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagasti)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Kandavas novada plānotā izmantošana 

Kandavas pils plānotā izmantošana 

Cēres ciema plānotā izmantošana 

Grenču ciema plānotā izmantošana 

Matkules ciema plānotā izmantošana 

Valdeķu ciema plānotā izmantošana 

Vānes ciema plānotā izmantošana 

Zantes ciema plānotā izmantošana 

Zemītes ciema plānotā izmantošana 

Paskaidrojuma raksts 

 

Jaunpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (Jaunpils un Viesatu pagasti)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Jaunpils ciemu plānotā izmantošana 

Jaunpils novada plānotā izmantošana 

Paskaidrojuma raksts 

 

Engures novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam (Engures, Lapmežciema un Smārdes pagasti)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

Engures pagasta perspektīvā izmantošana 

Lapmežciema pagasta perspektīvā izmantošana 

Smārdes pagasta perspektīvā izmantošana 

Paskaidrojuma raksts 

Vides pārskats 

 

Detālplānojumi

N.p.k. Detālplānojuma
nosaukums
Pilsēta/
pagasts
Kadastra Nr. Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr.
1. Detālplānojums
Raudas ielā 39a - skatīt geolatvija.lv.
Tukums 9001 001 0563 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā
39a”
2. Detālplānojums
zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1 - skatīt geolatvija.lv.
Tukums   20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā
21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā
3. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam Mazā Gravas ielā 41 - skatīt geolatvija.lv.
Tukums 90010030468 29.04.2010. (prot. Nr.4, 3.§.) saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālplānojumu”
4. Detālplānojums zemes vienības „Lielrenči” daļai - skatīt geolatvija.lv. Pūres
pagasts
90740040091 22.10.2009. saistošie noteikumiem Nr.19

(prot. Nr.10, 3.§.) „Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči” daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā”).

5.

Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas” - skatīt geolatvija.lv.

Sēmes
pagasts

9078 009 0080 Sēmes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziedlapas””
6. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunķīvītes” - skatīt geolatvija.lv.
Slampes pagasts   Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumiem Nr.2 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunķīvītes””
7. Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Čiekuri” - skatīt geolatvija.lv. Slampes pagasts 9080 001 0072 27.05.2010. (prot. Nr.6, 6.§.) lēmums un
izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par
detālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Čiekuri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā”
8. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunviesturi” - skatīt geolatvija.lv.
Tumes pagasts 9084 009 0158 29.07.2010. (prot. Nr.8, 44.§.) saistošie
noteikumi Nr.33 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
9. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā - skatīt geolatvija.lv.
Tumes pagasts 9084 002 0128 23.12.2010. (prot. Nr.14, 7.§.) saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
  1. Aktuālais BIS
  2. Būvvaldei uzdotie jautājumi/atbildes: