Tukuma novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas gādā par novada iedzīvotājiem.

Tukuma novada pašvaldība ir vienota administratīvā teritorija, kas sastāv no Tukuma pilsētas un 21 apkārtējiem pagastiem:

Slampes, Džūkstes, Pūres, Jaunsātu, Tumes, Degoles, Sēmes, Zentenes, Irlavas, Lestenes, Engures, Lapmežciema, Smārdes, Jaunpils, Viesatu, Kandavas, Cēres, Matkules, Zantes, Zemītes un Vānes pagasts.

Iedzīvotāji ievēl savu pārstāvniecību – Tukuma novada domi.

Tajā ir 19 deputāti.

Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Tukuma novada domi vada domes priekšsēdētājs un divi viņa vietnieki.

Viņus ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Deputāti lēmumus pieņem sēdēs.

Domes sēdes notiek vienu reizi mēnesī – mēneša pēdējā trešdienā.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības.

Tukuma novada dome nodrošina:

  • Sabiedrisko transportu;
  • Ielu remontus;
  • Sociālo palīdzību;
  • Izglītību;
  • Komunālos pakalpojumus;
  • Drošību un kārtību;
  • Teritorijas labiekārtošanu;
  • Kultūras pasākumus.

Par Tukuma novada domes sniegtajiem pakalpojumiem var uzzināt: