gallusman 33860540Pēdējā laikā publiskajā informatīvajā telpā (plašsaziņas līdzekļi, interneta portāli, sociālie tīkli, iedzīvotāju sapulces u.c.) tiek izplatīta sagrozīta informācija un atsevišķu Tukuma novada Domes deputātu personīgie viedokļi, kas iedzīvotājiem veido maldinošu priekšstatu par pašvaldības darbu saimnieciskās darbības sekmēšanā un bezdarba mazināšanā Tukuma novadā. Iedzīvotājiem tiek doti mājieni par Domes iespējamo negodprātīgo rīcību un pat korupciju vadības līmenī.

Šādi nepārdomāti un nepamatoti izteikumi grauj iedzīvotāju uzticību vietējai pārvaldei un tās lēmumiem, kuru mērķis ir visu Tukuma novada iedzīvotāju interešu ievērošana. Lai novērstu aizdomas par Domes rīcību, vēlamies informēt iedzīvotājus par reālo situāciju pašvaldības sadarbībā ar SIA “Gallusman” un norobežoties no publiskajā telpā izskanējušajiem viedokļiem.

Tukuma novada Dome 2018. gada 7. maijā ir saņēmusi SIA “Gallusman” iesniegumu ar lūgumu sniegt atbalstu sakarā ar plānotām uzņēmumu grupas “Ovostar Union” investīcijām jaunas olu un olu produktu ražošanas vietas izveidei Latvijā. Lai izvērtētu šī investīciju projekta realizācijas iespējas, tika sasaukta Jaunsātu pagasta konsultatīvā padome, kurā  iedzīvotāji lēma par iespējamo šīs ražotnes atrašanās vietu. Konsultatīvā padome piekrita, ka zemesgabalus ar kadastra Nr. 90580050036 un Nr. 90580020066 izmanto SIA “Gallusman” projekta īstenošanas vajadzībām (Jaunsātu pagasta konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr. 2, 10.05.2018; Izraksts 11.05.2018).

Ņemot vērā konsultatīvās padomes viedokli, Tukuma novada Dome 2018. gada 31. maijā pieņēma lēmumu (prot. Nr. 10, 7. §) konceptuāli atbalstīt SIA “Gallusman”, reģ. Nr. 40103895261, potenciālo investīciju projektu olu ražotnes izvietošanai Tukuma novada Jaunsātu pagastā. Vienlaikus tika nolemts uz jūnija Teritoriālās attīstības komitejas un Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas sēdi sagatavot izskatīšanai nodomu protokola projektu ar precīzākām pušu saistībām potenciālā investīciju projekta veiksmīgai realizācijai.

2018. gada 5. jūlijā Tukuma novada Dome ārkārtas sēdē (prot. Nr. 16, 1. §) pieņēma lēmumu par Nodomu vienošanās noslēgšanu ar SIA “Gallusman”. Vienošanās paredz, ka rūpnīcas būvniecībai pašvaldība apņemas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atsavināt vai iznomāt uzņēmumam divus zemesgabalus uz 30 gadiem ar iespēju pagarināt šo termiņu vēl uz 30 gadiem, savukārt “Gallusman” apņemas uzbūvēt rūpnīcu trīs gadu laikā, tās izveidē investējot vismaz 50 miljonus eiro, un radīt vismaz 150 jaunas darbavietas. Vienošanās paredz, ka pašvaldība apņemas līdz rūpnīcas būvdarbu pabeigšanai, bet ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc zemesgabalu atsavināšanas par labu „Gallusman” vai pēc apbūves tiesību līguma noslēgšanas ar uzņēmēju veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu viena valsts vietējā autoceļa pārbūvi intensīvas smagā auto kustības prasībām, tajā skaitā izbūvējot atbilstošu cieto segumu no rūpnīcas atrašanās vietas līdz izbrauktuvei uz kādu no tuvākajiem valsts reģionālajiem vai galvenajiem autoceļiem (P121 vai A10). Puses piekrīt un saprot, ka šī Nodomu vienošanās punkta nosacījumu savlaicīga izpilde no pašvaldības puses ir iespējama tikai gadījumā, ja valsts institūcijas sadarbojas ar pašvaldību minēto darbību veikšanai.

Saskaņā ar Nodomu vienošanos un ņemot vērā SIA “Gallusman” argumentus, Tukuma novada Dome 2018. gada 30. augustā pieņēma lēmumu “Par pašvaldības neapbūvētā zemesgabala “Karjeras” Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 19, 39. §), kas paredzēja apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un noteikt izsoli 2018. gada 10. oktobrī plkst. 16.00.

8. oktobrī Dome saņēma oficiālu  vēstuli no SIA “Gallusman” ar  atteikumu piedalīties izsolē, to argumentējot šādi:“...Sakarā ar pēdējā laika negatīvo publicitāti par īpašuma pārdošanu ražotnes būvniecībai un iedzīvotāju neviennozīmīgo novērtējumu par iespējamo ražotnes veidu...” Uzņēmējs arī informēja Tukuma novada Domi par  neatkarīga “Ietekmes uz vidi novērtējuma” procesa uzsākšanu.

Tukuma novada Domes deputāti 9. oktobrī ārkārtas sēdē lēma par nekustamā īpašuma atsavināšanas (izsoles) pārtraukšanu un lēmuma “Par pašvaldības neapbūvētā zemesgabala “Karjeras” Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 19, 39. §) atcelšanu.

Ārkārtas sēdē tika nolemts, – lai novērstu iespējamu pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu par cenu, kas neatbilst īpašuma patiesajai vērtībai, un ar nolūku rīkoties saimnieciski, tiks veikta pašvaldības nekustamā īpašuma (kadastra Nr. 9058 002 0066) topogrāfiskā uzmērīšana un organizēta cenu aptauja iespējamo derīgo izrakteņu krājuma atlikuma aprēķinam (prot. Nr. 22, 4. §).

29. oktobrī notika sabiedriskā apspriešana par “Ietekmes uz vidi novērtējumu” SIA “Gallusman” plānotajai ražotnes izveidei Jaunsātu pagastā, kuras laikā Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans lūdza SIA “Gallusman” valdes priekšsēdētāju Arni Veinbergu sniegt atbildes uz jautājumiem par uzņēmēja nodomiem stratēģiskās vietas izvēlē, apliecinājumu uzņēmuma kapacitātei un juridisko pamatu pārstāvēt “Ovostar Union”,  kā arī par tālāko projekta virzības plānu.

Arnis Veinbergs informēja, ka SIA “Gallusman” ir “Ovostar Union” grupas uzņēmums, kas pārstāv “Ovostar” intereses modernas olu un olu produktu ražotnes būvniecībai Latvijā, ka viņš ir SIA “Ovostar” valdes loceklis, ko apliecinot publiskajās datubāzēs pieejamā informācija, un viņš varot sniegt dokumentālu apstiprinājumu, ka SIA “Ovostar” akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums par šī projekta virzību un SIA “Gallusman” ir  deleģēts  projektu attīstīt. Tukuma novada Domē tiks iesniegts dokumentāls apstiprinājums sapulcē paustajai informācijai.

Ražotnes būvniecības ietvaros plānots izbūvēt modernu kompleksu ar vistu novietnēm un visu tam papildus nepieciešamo infrastruktūru, tajā skaitā putnu barības ražotni, jaunputnu audzētavu, olu šķirotavu, pārstrādes un iepakošanas līnijas, kā arī noliktavas. Ieguvumi, īstenojot ražotnes būvniecības pirmo kārtu, varētu būt nodrošinātas 150 darbavietas (vienlaicīgi), vismaz 15 miljonu eiro pienesums būvniecības nozarē, vietējo izejvielu (graudu) iepirkums par 16 miljoniem eiro gadā, plānotās nodokļu iemaksas ap 2,6 miljoniem eiro gadā un apstrādes rūpniecības nozares pieaugums par 50 miljoniem eiro gadā. Papildus netiešais ieguvums būs uzlabotā infrastruktūra, ceļu labiekārtošana.

Šobrīd “Ietekmes uz vidi novērtējuma”  procedūra notiek ne tikai Tukuma novada Jaunsātu pagastā, bet  arī  Ogres novada Madlienas pagastā  un turpinās sarunas ar Valku un Inčukalnu. Tikai pēc “Ietekmes uz vidi novērtējuma” procesa noslēgšanas tiks apkopoti rezultāti un noteikta jaunas ražotnes izveides vieta.

Līdz procedūras datu apkopošanai nepieciešami vidēji 4–9 mēneši, tikai pēc tam tiks spriests par tālāku projekta virzību kādā no iespējamām vietām Latvijā. Projektu plānots īstenot divos posmos. Pirmais posms līdz 2020. gada beigām: plānots izveidot sešas jaunputnu kūtis ar ietilpību līdz 150 000 jaunputnu katrā kūtī un deviņas dējējvistu kūtis ar ietilpību līdz 300 000 dējējvistu katrā kūtī. Otrais posms līdz 2026. gadam: plānots izveidot trīs jaunputnu kūtis un deviņas dējējvistu kūtis. Plānotie projekta posmu laiki var mainīties atkarībā no projekta realizācijas uzsākšanas brīža.

Līdz 6. novembrim Tukuma novada Dome aicina iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un iesūtīt savus ietekmes uz vidi novērtējuma  jautājumus Vides pārraudzības valsts birojam: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

           

 

Sagatavoja:

Karīna Krūmiņa

Tukuma novada Domes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tālr.: 63107281, mob. tālr.: 26181864