Policijas diena5. decembris – Policijas darbinieku diena. Šodien visā Latvijā tiek atzīmēta Valsts policijas 100. gadadiena. Arī Tukuma policijas iecirkņos tika pasniegti apbalvojumi.

Tukuma novada pašvaldības policijas darbiniekiem svinīgā gaisotnē tika pasniegti apbalvojumi. Nozīme par 10 gadu izdienu Tukuma novada pašvaldības policijā tika piešķirta Tukuma novada pašvaldības policijas inspektoram Sandijam Kodoliņam. Savukārt balvu “Tukuma novada Domes Pateicības raksts” saņēma Tukuma novada pašvaldības policijas vecākā inspektore Inga Valdmane un Tukuma novada pašvaldības policijas inspektors Artūrs Zviedris.

Savukārt Tukuma novada pašvaldības policijas priekšnieks Armands Hohfelds saņēma Valsts policijas Jubilejas goda zīmi "Latvijas Valsts policijai 100".

Arī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa dalībniekiem šodien tika pasniegti apbalvojumi. Iekšlietu ministrijas Pateicība tika izteikta kapteinim Vilnim Spriņģim. Valsts policijas apbalvojums – 2. pakāpes “kriminālpolicijas Goda zīme” tika piešķirta majorei Sanitai Bērzei. Apbalvojumu – krūšu nozīmi “Par cītību policijā” saņēma kapteinis Reno Stutiņš. Valsts policijas Goda rakstu saņēma majors Sandijs Baltiņš, kapteine Sigita Lejniece un leitnants Artūrs Arbidāns. Savukārt Valsts policijas Pateicību izteica kapteinei Zanei Jurēvicai un seržantam Sigurdam Rancānam.

18. novembrī tika piešķiri Iekšlieti ministrijas apbalvojumi - Goda raksts majorei Lienei Gudriniecei un Pateicība majorei Santai Dedilai par priekšzīmīgu dienesta pienākumu izpildi, augstu profesionalitāti, sasniegtajiem darba rezultātiem un sakarā ar Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienu.

Lepojamies ar sava novada policistiem!