Dzimtsarakstu statistikaReģistrēto jaundzimušo skaits

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 303 jaundzimušie, no tiem 161 meitene un 142 zēni. Tas ir par 21 bērnu vairāk nekā 2018. gadā. Laulībā dzimuši 138 bērni. Pamatojoties uz paternitātes atzīšanu, ziņas par tēvu ierakstītas 149 bērniem, savukārt bez ziņām par bērna tēvu reģistrēti 16 bērni.

Salīdzinot ar 2018. gadu, palielinājies laulībā dzimušo bērnu skaits (par 6) un palielinājies vientuļajām mātēm dzimušo bērnu skaits (par 3).

Populārākie bērnu vārdi

2019. gadā populārākie meiteņu vārdi Tukuma novadā bija Paula (6) un Gabriela (6), bet populārākie zēnu vārdi – Roberts (7), Jēkabs (6), Gustavs (5).

Aizvadītajā gadā bērniem reģistrēti tādi īpaši vārdi kā Eiva, Halina, Lilu, Katalīna, Mia, Minerva, Džeikofs, Marlens, Teilors, Daimans un Damiāns.

Jāpiemin, ka neviens meiteņu vārds nesākas ar burtiem Ā, C, Č, Ē, F, Ī, Ļ, Ņ, T, U, Ū, Ž, savukārt zēnu vārds ar burtiem – Ā, C, Č, F, Ģ, I, Ī, Ķ, Ļ, Ņ, Š, U, Ū, Ž.

2019. gadā divus vārdus vecāki devuši 30 jaundzimušajiem (17 meitenēm un 13 zēniem), kas ir par 7 vairāk nekā 2018. gadā.

Reģistrēto laulību skaits

Tukuma novadā 2019. gadā reģistrētas 156 laulības (2018. gadā – 183). Pērn 147 pāri gredzenus mijuši Dzimtsarakstu nodaļā (2018. gadā – 162). Baznīcās laulības reģistrējuši 6 pāri (2018. gadā – 21). 7 laulības noslēgtas ar ārvalstniekiem (2018. gadā – 9).

Populārākie kāzu mēneši Tukuma novadā pērn bijuši augusts (22 pāri) un septembris (18 pāri), ne tik populāri – februāris, marts.

Pirmo reizi pie altāra devās 212 cilvēki, otro reizi – 87, bet trešo – 12. Ja vērtē pēc tautības, tad laulību reģistrējuši 114 latviešu tautības pāri, 34 pāri bijuši cittautietis ar latvieti, bet 8 pāri – cittautietis ar cittautieti. Vecumā līdz 18 gadiem laulībā stājusies 1 sieviete, vecumā no 18 līdz 25 salaulājušās 20 sievietes un 8 vīrieši. Visvairāk laulību slēdza sievietes un vīrieši vecumā no 26 līdz 35 gadiem (60 sievietes un 75 vīrieši). Vecumā no 36 līdz 50 gadiem apprecējušās 50 sievietes un 40 vīrieši, bet vecumā no 51 līdz 60 gadiem – 14 sievietes un 20 vīrieši. Virs 60 gadu vecuma laulības slēdza 11 sievietes un 13 vīrieši.

11 pāros abi laulātie bijuši viena vecuma. Stājoties laulībā 2019. gadā, 46 sievas bijušas vecākas par vīriem. Lielākā gadu starpība, kad sieva vecāka par vīru, bija 13 gadi, savukārt kad vīrs vecāks par sievu – 25 gadi. Vecākā līgava gredzenus mijusi 81 gada vecumā, savukārt līgavainis – 82 gadu vecumā.

1 pāris Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā svinīgi atzīmējis Zelta kāzu jubileju,

bet Tukuma novada sociālajā dienestā ieradušies saņemt Zelta kāzu jubilāriem piešķirto dāvanu – 12 pāri, Dimanta kāzām – 1 pāris.

Jāpiebilst, ka 2019. gadā bija 13 pāri, kuri bija pieteikušies, bet neieradās uz laulību reģistrāciju.

Mirušo skaits

Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā 2019. gadā reģistrēti 523 mirušie (265 sievietes, 258 vīrieši). Pozitīvi, ka tas ir par 10 mazāk nekā 2018. gadā.

2019. gadā Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto mirušo sieviešu vidējais vecums bija 79,3 gadi, bet vīriešiem – 68,7 gadi.

Vecumā pēc 80 gadiem mirušas 146 sievietes un 56 vīrieši. Vīriešu skaits, kuri miruši vecumā no 50 līdz 70 gadiem, ir 130, turpretī sieviešu – 45.