Apstāties aizliegtsSaskaņā ar Tukuma novada Domes 2021.gada 13.janvāra rīkojumu (Nr.TND/1-12.1/21.10) un ņemot vērā meteoroloģiskos apstākļus un sniega segas biezumu, SIA “CleanR” uzstādījusi ceļa zīmes Nr.326 “Apstāties aizliegts” ar papildiezīmi Nr.827 “3.00 – 7.00” šādās pilsētas ielās:

  • Pasta ielā – ēku numerācijas pāra numuru pusē posmā no Rīgas/Pasta/Pils ielu krustojuma līdz Dzelzceļa/Pasta/Jelgavas ielu krustojumam,
  • Harmonijas ielā – no Brīvības laukuma līdz Jaunai ielai,
  • Rīgas ielā – ēku numerācijas nepāra numuru pusē posmā no Pasta ielas līdz Meža ielai,
  • Lielā ielā – ēku numerācijas nepāra numuru pusē no Pauzera ielas līdz Dārza ielai,
  • Veidenbauma ielā – no Valguma ielas līdz Kalēju ielai,
  • Krasta ielā – no Dārzniecības ielas līdz Meža ielai,
  • Baznīcas ielā (ielas kreisajā pusē) – no veikala “Rimi” puses.

Aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un ievērot izvietotās ceļa zīmes!

Foto: Rīgas domes Satiksmes departaments