Pasākuma afiša

UNESCO Radošo pilsētu tīklā, kurā apvienojušās 350 pilsētas vairāk nekā simts valstīs, Tukums pārstāvēs literatūras jomu, par šādu lēmumu 2023. gada 31. oktobrī paziņojusi UNESCO Starptautiskā komiteja.

Literatūrai ir īpaša loma Tukuma sirdī un neatsverama loma pilsētas vēsturē. Tukumā aizsākās latviešu oriģinālliteratūra, pirms 400 gadiem radies pirmais literārais teksts latviešu valodā (Fīrekers), dzimis Dainu tēvs Krišjānis Barons un Pasaku tēvs Anss Lerhis-Puškaitis. Īpaša Tukuma iezīme ir neskaitāmās pasakas, stāsti un leģendas. Bagātīgā literatūras vēsture kopš 1963. gada ļāvusi bez pārtraukuma darboties biedrībai “Tukuma Literātu apvienība”.

Mērķa īstenošanai novadā tiek attīstīti kultūras nozares pasākumi un tradīcijas, popularizēts novada kultūrvides tēls atpazīstamībai vietējā un pasaules mērogā. Tukumam kļūstot par UNESCO Radošo pilsētu tīkla Literatūras pilsētu, tiks veicināts viens no būtiskākajiem attīstības virzieniem, kas uzsvērts Tukuma novada vīzijā – Tukuma novads, kā Rīgai netāls plaukstošs novads ar pilsētu, lauku ciemiem un viensētām, ir labi atpazīstama kvalitatīva un ilgtspējīga dzīves vide.

Tukuma pilsēta uz šo nomināciju tiekusies ilgstoši. Šis mērķis arī iekļauts Tukuma novada kultūrvides attīstības plānā 2020–2025.gadam. Viens no trīs attīstības plāna pamatmērķiem ir “kopradīt un svinēt”, tādējādi apvienojot rīcības virzienus, kuros Tukuma novada pašvaldība apņēmusies virzīties tālāko mērķu sasniegšanai, tajā skaitā kļūt par UNESCO Radošo pilsētu.

UNESCO Radošo pilsētu tīkla mērķus būs iespējams īstenot ne tikai Tukuma pilsētā, bet arī reģionā – Tukuma novadā. Lai īstenotu izvirzītos uzdevumus, plānots iesaistīt novada kultūras jomas speciālistus. Tukuma novadā ir plašs kultūras iestāžu tīkls: 23 bibliotēkas, 14 muzeji, 22 kultūras nami, kā arī aktīvas nevalstiskās organizācijas. Lielu darbu plāno ieguldīt biedrība “Tukuma Literātu apvienība”.