Tukuma novada pašvaldība  turpinās piedalīties darbības programmas īstenošanā “Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 2024. gada 1. aprīļa līdz 2027. gada 31. martam.

Līguma ietvaros tiek izsniegti:

• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (2 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem).

Eiropas Sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai atbalstu tiesīga saņemt mājsaimniecības, kuras:

  1. atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam;
  2. kam pašvaldības sociālais dienests izsniedzis rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un tās rīcībā esošie ienākumi nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 EUR;
  3. nonākušas krīzes situācijā.

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz atbalstu Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai ietvaros, tai skaitā personas aicinātas apmeklēt papildpasākumus.  

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/

No 2024. gada 1. janvāra ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai atbalstu varēs saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru rīcībā esošie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā - 288 EUR. 

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī

Atbalsta komplektu izdales vieta Jaunpilī Atbalsta komplektu izdalīšanas diena No plkst. Līdz plkst.
"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

Katru piektdienu:

  • Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja - Inita Lapiņa, tālr. +371 29499243
  • Klientu apkalpošanas speciālists - Aija Ceriņa, tālr. +371 28682418
14.00 17.00

Papildpasākumi 2024. gadā

Papildpasākuma vieta Papildpasākuma norises diena Laiks Papildpasākuma tēma

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

21.11.2024. 10.00

Nodarbība “Spēles un aktivitātes svētkos ģimenē”

Nodarbību vadīs  pensionāru biedrības “Jaunpils” aktīviste Ligija Rutke
Kontaktpersonas:

Vija Zīverte, tālr. +371 29330697
Aija Ceriņa, tālr. +371 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

26.09.2024. 10.00

Nodarbība “Ekonomiska ēdienkarte”

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības “Jaunpils” vadītāja Austra Sipeniece

Kontaktpersonas: Vija Zīverte, tālr. +371 29330697
Aija Ceriņa, tālr. +371 28682418
“Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145 16.05.2024. 17.30

Nodarbība “Veselība kā resurss”

Nodarbību vadīs veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons

Kontaktpersonas: Vija Zīverte, tālr. +371 29330697
Aija Ceriņa, tālr. +371 28682418

Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads, LV-3145

07.03.2024. 10.00

Nodarbība "Ekonomiska ēdienkarte"

Nodarbību vadīs Pensionāru biedrības "Jaunpils"  vadītāja  Austra Sipeniece
Kontakpersonas: Vija Zīverte, tālr. +371 29330697
Aija Ceriņa, tālr. +371 28682418

 

Plašāka informācija par projektu: ŠEIT