Ziedotājs Ziedojuma priekšmets Ziedojuma mērķis Apmērs Pamatojuma dokuments Līguma numurs Saņemšanas datums
Nodibinājums “Fonds “Ziedot.lv”” Naudas līdzekļi Lestenes muzeja būvniecībai 15 000 EUR Tukuma novada domes 2024. gada 25. aprīļa lēmums Nr. TND/24/193 TND/2-58.6/24/5 (09.05.2024) 13.05.2024.