Biedrības nosaukums

Vadītājs

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Darbības veids

Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība

Gunta Kalviņa

Talsu 20, Tukums

+371 29516262 
guntakalvina@inbox.lv

Izglīto, koordinē, konsultē un atbalsta apvienības biedrorganizācijas

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Tukuma pilsētas pensionāru biedrība Lita Lukša Talsu 20, Tukums

+371 63180100

+371 27812756

leons_luksa@inbox.lv

Aktivitāšu organizēšana
Tukuma Daugavas Vanagi Rita Stepiņa Talsu 20, Tukums

+371 29511909

ritastepina@inbox.lv

Partizāņu, leģionāru un viņu atraitņu sociālā aprūpe, jaunatnes patriotiskā audzināšana. Dažāda veida labdarības pasākumu organizēšana
Tukuma politiski represēto klubs "Atauga" Ināra Skrube Talsu 20, Tukums +371 26843339 Pasākumu organizēšana, morālā atbalsta sniegšana
Senioru apvienība "Selga" Valentīna Legzdiņa Liepu iela 7, Lapmežciems, Tukuma novads, LV-3118

+371 20213976

valentinalegzdina@inbox.lv

Veicināt senioru piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot savas dzīves kvalitāti. Organizēt senioru saietus, iesaistīt seniorus kopīgam sabiedriskajam darbam.
Sadarboties ar pašvaldību un sociālo dienestu
Smārdes senioru biedrība "Sarma" Astrīda Slavinska Jaunā iela 9, Smārde,Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3129

+371 20126181

sarma.smarde@inbox.lv

Senioru dzīves kvalitātes uzlabošana, ģimenisko vērtību stiprināšana.
Senioru ekonomiskās labklājības sekmēšana, resursu piesaistīšana, projektu izstrāde
Pensionāru biedrība “Raitais solis”   Avotkalna iela 1, Engure, Tukuma novads LV- 3113 +371 29810816 Senioru sadarbības veicināšana. Veselīga dzīvesveida un fizisko aktivitāšu popularizēšana
Biedrība “Vīgriezes” Inta Krūmiņa Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ābelītes", LV-3145

+371 26535011

inta.krumina2@inbox.lv
Saturīga brīvā laika pavadīšana, ietverot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes. Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku teritorijas iedzīvotājiem.  Veicināt vietējo kultūrvēsturisko un amatniecības tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu
Pensionāru biedrība “Jaunpils” Austra Sipeniece Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ērģelnieki", LV-3145

+371 26314801

Austra.sipeniece@inbox.lv

Aktivizēt senioru piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot savas dzīves kvalitāti
Kandavas novada pensionāru biedrība Aksilda Petrevica Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29266813

kandseniori@inbox.lv

Kandavas novadā dzīvojošo pensionēto personu, vientuļo un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana, to materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos procesos
Kandavas novada politiski represēto apvienība Pēteris Briedis Talsu iela 11, Kandava, Tukuma novads, Latvija

+371 29457212

briedis.peteris@inbox.lv

Risināt  visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus
Zantes pagasta pensionāru biedrība "Sarma" Mirdza Nadziņa Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134 +371 29350057 Pensionāru dzīves apstākļu uzlabošana un viņu iesaistīšana sabiedriskajā un ražošanas darbā, interešu izglītības attīstības veicināšana.
Sociālās palīdzības jautājumu risināšana

 

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Skola mūsu bērniem Elīna Reimane Lielā iela 9, Tukums +371 26160107 Izglītības un zinātnes veicināšana, kultūras veicināšana, sporta atbalstīšana, veselības veicināšana, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, labdarība.
Tukuma Tautskola Sarmīte Slavska  Pils iela 12, Tukums

+371 26480107

tukumatautskola@gmail.com

Veidot alternatīvas izglītošanās iespējas dažādu vecumu izglītojamiem, balstot izglītību arī uz tautas dzīvesziņas vērtībām un humānās pedagoģijas idejām, mācību procesā izmantojot laikam atbilstošas un individuālās apmācības metodes.
Dejas izaugsme Liene Bēniņa Talsu iela 20, Tukums

+371 20254617

dejuskolademo@inbox.lv

www.demodejas.lv 

Mūsdienu dejas attīstīšana, jauniešu un bērnu apmācība
Dēkla Ilona Riekstiņa Taisnā iela 21, Tukums

+371 26523728

arija@tvnet.lv

Palīdzības sniegšana Tukuma novada daudzbērnu ģimenēm
Artūra Rancāna fonds Lilija Rancāne Brīvības laukums 13, Tukums

+371 29482709

lillijarancane@inbox.lv

Vardarbības izskaušana sabiedrībā 
Paradīze Ilze Komarova Ezera 1A,
Sēmes pag.

+371 29343795

jauncentrs.paradize@inbox.lv

Veicnāt jauniešu aktivitātes Sēmes pagastā
Latvijas Mazpulki Linda Medne Ezermalas 28-2, Rīga, LV-1014

Kordinatore Gundega Jēkabsone
+371 26529657

gundega.jekabsone@mazpulki.lv

Jauniešu neformālā izglītība
Jauniešu klubs 10x10 Kristīne Kazaka Tidaholmas 1, Tukums

+371 28734886

info@jk10x10.lv

Jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšana
VIVA FAMILIA Ieva
Zeiferte
Katrīnas laukums 1,
Tukums

+371 29465533

ieva.zeiferte@gmail.com

 
Dziesmu vācelīte Anita Geidāne Marsa iela 2, Tukums

+37126261705 

tonisp@inbox.lv

Veicināt Tukuma novada ģimeņu iekļaušanos latviskās kultūras vides attīstībā caur muzicēšanas prasmēm
Laulību policija Sandris Valdmanis Darbnīcu ceļš 8, Tume, LV-3139

 +371 26799829 

info@laulibupolicija.lv

Organizē sabiedriski nozīmīgus, labdarības un laulību tradīciju pasākumus, popularizējot
Tukuma zīmolu un veicinot Tukuma atpazīstamību
Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība Aija Neimane Raudas iela 16, Tukums

+371 26181139

t2v.vecakubiedriba@inbox.lv

Ievērot skolēnu iniciatīvas, lai veicinātu un atbalstītu skolēnu neformālās izglītības iespējas personības attīstībai
Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība Anita Skudra J. Raiņa iela 3, Tukums

+371 27891513

anita.sele@inbox.lv

Veicināt un atbalstīt Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo neformālās izglītības iespējas, viņu iniciatīvas personības attīstībai
Atbalsts Pūres pamatskolai Dace Strazdiņa Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, "Jaunsātu skola"

+371 26552167

dace.strazdina@tukums.lv

 
Biedrība "Tavi draugi" Ulvis Noviks Selgas iela 13, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113

+371 26100923

noviks.ulvis@gmail.com

Veicināt atbalstu un palīdzības sniegšanu novadu iedzīvotājiem, trūcīgajām ģimenēm,
Pasākumu organizēšana un rīkošana
Biedrība "Vide un veselība"   Jūras iela 85, Engure, Tukuma novads LV- 3113

+37129152018

mazakaija2010@inbox.lv

 +37127080400

edijszanders@inbox.lv

Propagandēt veselīgu dzīves veidu. Sekmēt tūrismu
Biedriba "Ūdensroze" Agita Holšteina Tukuma nov., Viesatu pag., Viesatas, "Dzintariņi" - 4, LV-3142

+371 28742711,

agitakalviņa@inbox.lv

Attīstīt kultūru un kultūras norises, aktīvo atpūtu. Veicināt bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes attīstību un uzlabošanu.Veicināt dabas vērtību saglabāšanu un sakopšanu
Biedrība “Kultūras laboratorija” Irēna Martuzāne Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Dzīles" - 4, LV-3145

+371 26464378

irenkom@inbox.lv

Bērnu un jauniešu sporta, kultūras, izglītojošu un atpūtas pasākumu organizēšana.
Jauniešu iesaistīšana dažādu sadarbības projektu izstrādē un realizācijā. Aerobikas, modes deju, improvizācijas pasniegšana, nodarbību organizēšana
Biedrība “Levestes spicie” Andris Fridrihsons Jaunpils nov., Jaunpils pag., Leveste, LV-3145

+371 29379004,

andris.fridrihsonss@gmail.com

Palīdzēt jaunietim sasniegt izglītības mērķus un attīstīt sevi par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku
Kandavas ģimeņu biedrība Dainis Rozenfelds Ielejas iela 6, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 26187088

drozenfelds@inbox.lv

Atbalsts Kandavas ģimenēm. Dalība nometnēs, koncertos un citos pasākumos. Ģimeņu un jauniešu formālās izglītības attīstība
Kandavas novada audžuģimeņu biedrība
"PĪLĀDZĪTIS"
Iveta Graudiņa Lielā iela 27 - 3, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29497928

iveta.graudina@inbox.lv

Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. Labdarība. Pilsoniskas sabiedrības attīstība
Biedrība "Kandavas novada jauniešiem" Līva Lauma Truhņēviča Zīļu iela 2, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

+371 26247840

biedribaknj@inbox.lv

Darbs ar jauniešiem, cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un viņu ģimenēm, riska ģimenēm, pensionāriem, bērniem, mazākumtautības integrēšana sabiedrībā. Veicināt izglītību un apmācību. Vides aizsardzības projektu īstenošana
Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha
vidusskolai"
Baiba Garance Skolas iela 10, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29196929

alianse.baiba@inbox.lv

Veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā. Uzlabot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi. Veicināt pieaugušo tālākizglītību
Biedrība- Ģimeņu un audžu ģimeņu klubiņš "PRĀTNIEKI"  Ilze Kalnarāja "Prātnieki", Vāne, Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131

+371 26106407

kalnaraaja@inbox.lv

Ģimeņu iesaistīšana sabiedriskās dzīves  aktivitātēs.
Ģimeņu un jauniešu interešu izglītības veicināšana
Nodibinājums Zantes ģimenes atbalsta centrs Aija Švāne Skolas iela 4, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134

+371 26353631

zanteberniem@inbox.lv

Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Labdarība. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana
Vānes pagasta bērnu un jauniešu jaunrades kopiena Andra Eimane "Gaismas", Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131

+371 29407710

andraeimane@gmail.com

Palīdzēt pagasta bērniem un jauniešiem pašrealizēties. Attīstīt sabiedrisko un kultūras dzīvi pagastā
Kandavas Novada ģimeņu atbalsta
centrs "Vesta"
Iveta Rupeika "Gravāni", Kandava, Kandavas nov., LV-3120

+371 26103748

vesta@inbox.lv

Veicināt labvēlīgu ģimeņu veidošanos, tās izglītojot un psiholoģiski atbalstot.
Veicināt iedzīvotāju pilnvērtīgu personības attīstību, mūžizglītību un integrāciju sabiedrībā. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Biedrība "Ar Suni Tukumā" Karīna Zaņģe Gotlandes iela 1, Tukums, Tukuma novads

+371 26593058

Karina@mparks.lv 

Suņu pastaigas, Suņu šķēršļu laukuma izveide, suņu privātās un grupu nodarbības, suņu izglītošana un socializācija,kā arī suņu pieskatīšana. 
Biedrība “Mazjūras zvejnieki” Andis Cīrulis “Cīruļi”, Bērzciems,Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113

+371 29152018

mazakaija2010@inbox.lv

+371 27080400

edijszanders@inbox.lv

Saglabāt un popularizēt piekrastes zvejas tradīcijas un veicināt paaudžu maiņu piekrastes zvejniecībā.
Attīstīt tūrisma pakalpojumu sniegšanu piekrastes ciemos.
Sekmēt zivju krājumu saglabāšanu un atjaunošanu iekšējos ūdeņos
Biedrība "Avotkalns" Uģis  Krauklis "Sviķi", Bērzciems, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113

+371 29416548 

avotkalns.engure@inbox.lv

Medību organizēšana un popularizēšana. Mednieku apmācība. Medību saimniecību attīstība
Biedrība “Engures zvejnieks” Jānis Raginskis Jūras iela 41, Engure, Tukuma novads LV- 3113 +371 26372536 Piekrastes zvejnieku sadarbības veicināšana.
Popularizēt zvejniecības tradīcijas.
Piekrastes uzņēmējdarbības veicināšana
Tukuma Dārzkopības biedrības Jaunpils nodaļa Dzidra Krastiņa Jaunpils pagasts

+371 29199878

dzidra.krastina@inbox.lv

Rast iespēju realizēt savu dārzā izaudzēto produkciju. Izglītot dārzkopjus. Panākt vides sakopšanu
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Ainārs Birģelis "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29155886

29155886@inbox.lv

Ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšana un iedzīvotāju izglītošana ugunsdrošības jautājumos Jaunpils novadā
Mednieku biedrība Jaunpils Ainārs Birģelis "Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29155886

mbjaunpils@inbox.lv

Medību organizēšana un medību platību apsaimniekošana, medību tradīciju pilnveidošana, medījamo dzīvnieku aizsardzība
Biedrība Latvijas Meža īpašnieku
apvienība "Zaļā Kandava"
Guntis Šuksts Kūrorta iela 2 - 13, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 27425888 

western8@inbox.lv

Apvienot Latvijas meža īpašniekus biedrībā, ar mērķi atjaunot nocirstās meža platības ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Latvijas Zemkopības ministrijas paredzēto līdzekļu atbalstu.
Veidot vienotas meža īpašumu platības savā reģionā un visā Latvijā
Biedrība "Latvijas Kolliju klubs" Ieva Līpīte "Straumēni", Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131

+371 29559338

kolliji@inbox.lv

Izkopt un popularizēt kolliju suņu šķirņu, veicināt suņu sporta attīstību Latvijā
Biedrība Mednieku klubs " Valdeķi" Edgars Redko Kuldīgas iela 72 - 31, Tukums, Tukuma nov., LV-3104

+371 26466056

redko77@inbox.lv

Apvienot medniekus.
Nodarboties ar medījamo dzīvnieku, putnu medīšanu, to aizsardzību, pavairošanu.
Medību platību bioloģiskās ietilpības pavairošanu
Biedrība Mednieku klubs "Zante" Jānis Kālis "Atauga", Zantes pag., Kandavas nov., LV-3134

+371 29165796

jkalis@inbox.lv
Medību organizēšana.
Medību tradīciju izkopšana un attīstība. Lauksaimniecības zemju pasargāšana no medījamo dzīvnieku postījumu nodarīšanas
Biedrība Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Jānis Kālis Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134

+371 29165796

jkalis@inbox.lv

Piedalīties ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos.Veikt ugunsdrošības profilakses pasākumus un saglabāt 1933.gadā dibinātās Zantes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības materiālo un nemateriālo mantojumu
Biedrība Zantes mežu īpašnieku apvienība Gunārs Rosickis "Salenieki", Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134

+371 29180047

 mezasili@gmail.com

Apvienot meža īpašniekus ar kopējiem mērķiem un problēmām. Veikt pasākumus, kas veicinātu meža ekonomiskās vērtības celšanos.
Veicināt investīciju piesaisti mežsaimniecisko jautājumu risināšanai
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Tumes mežroze Gunta Lagzdiņa Skolas 1B, Tumes pag. 

+371 26593127

stb.tume@gmail.com

Bērnu un pieaugušo izglītošana, sadarbība un atbalsts 
Kaprīze Monta Andiņa Ezera 1A, Sēmes pag.

+371 26782976

montaa@tvnet.lv 

Sieviešu interešu izglītība, audēju darbnīca
Biedrība "Stūrītis" Aija Tišlere “Abavnieki”, Jaunsātu pag., LV-3128

+371 22412341

ilgas5@inbox.lv

Jaunsātu pagasta iedzīvotāju dzīves vides un kvalitātes uzlabošana
Biedrība “Kamene” Sandra Šteina Tukuma nov., Viesatu pag., Viesatas, "Viekaļas", LV-3142

+371 28352654

sandra60@inbox.lv

Dažādu vietējās sabiedrības grupu iekļaušanās pagasta dzīves norisēs. Pasākumu organizēšana dabas un vides saglabāšanai. Kultūras tradīciju saglabāšana, vēstures izpēte
Biedrība- Vānes pagasta sieviešu klubs "GUNNA" Guna Ošeniece "Gaismas", Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131

+371 26593739

gunaoseniece@tvnet.lv

Attīstīt sabiedrisko un kultūras dzīvi pagastā. Veicināt pašizglītošanos
Biedrība "Zantes dāmu klubs" Ligita Feldmane Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134

+371 26539772

ligitaf23@inbox.lv
Kandavas novada teritorijas attīstības veicināšana un atbalstīšana.
Darbs ar pensionāriem, invalīdiem un viņu ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, riska ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņu ģimenēm, viņu sadzīves apstākļu uzlabošanā.
Semināru, lekciju, apmācību un praktisko nodarbību organizēšana. Sporta un atpūtas nometņu organizēšana, interešu izglītības attīstības. Labdarības pasākumu organizēšana
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Tukuma reģionālā diabēta biedrība Alberts Dzelzkalns Talsu 20, Tukums 

+371 26174158

tukumadiabeti@inbox.lv

Sekmēt diabēta slimnieku psihosociālo atbalstu

Sieviešu invalīdu biedrība Tukuma Aspazijas

Gunta Kalviņa Talsu 20, Tukums 

+371 29516262

guntakalvina@inbox.lv 

Sniedz psiholoģisku un morālu atbalstu sievietēm ar invaliditāti, organizē apmācību programmas integrēšanai sabiedrībā un konkurencei darba tirgū 
Tukuma Invalīdu biedrība  Arnis Logins  Talsu 20, Tukums 

+371 63115125

+371 26132206

arnislogins@inbox.lv 

Nodrošināt invalīdu sociālo aizsardzību, integrāciju sabiedrībā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti 
Tukuma invalīdu sporta klubs  Nataļja Peiraga Brīvības laukums 8, Tukums 

+371 63125760

+371 28344824

p_diana@inbox.lv 

tukumaisk@inbox.lv 

Sports veselības stiprināšanai un rehabilitācijai
Latvijas Nedzirdīgo Savienības Tukuma grupa Inese Simsone Talsu 20, Tukums 

+371 25744100 - īsziņas

meraijakerija@inbox.lv

Pasākumi ar sociālās integrācijas mērķi 
Pūres pagasta invalīdu biedrība  Veronika Brūdere  Pūres 18-5, Pūres pag 

+371 26546880

pure@tukums.lv 

Palīdzības sniegšana 
Tukuma DOMU BIEDRI  Ludmila Ivanova Talsu 20, Tukums 

+371 28340211

ivanovaludmila@inbox.lv

Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri slimo ar kaulu, locītavu slimībām 
"Černobilieši" Tukuma novada biedrība  Haralds Neiburgs  Talsu 20, Tukums 

+371 29185860

neiburgs.h@inbox.lv 

Biedrības biedru interešu aizstāvēšana 
LĪDZVĒRTĪBA Margita Kanopka

Raudas iela 12a, Tukums

+371 26999502 

lidzvertiba@inbox.lv

Cilvēki ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem
Ekumeniski kristiga biedrība Exodus Inga Hohmanne Harmonijas 14, Tukums  i.r.exodus@gmail.com Atbalsts specializēto skolu audzēkņiem un specializētiem centriem, kas domāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Tukuma rajona Neredzīgo biedrība

Elvijs Antulis Talsu iela 20, Tukums

Laima Daira Zaķe, 

+371 29628398

Veicināt vājredzīgu un neredzīgu cilvēku integrāciju sabiedrībā, viņu interešu aizstāvību un dzīves kvalitātes celšanu.
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Tukuma Tēlotājmākslas Studija Inga Brīniņa Tidaholmas 3, Tukums

+371 29173274

brinumi@inbox.lv

Mākslas studija pieaugušajiem
Radošo personību klubs LIGZDA Raimonda Ertnere Brīvības laukums 13, Tukums

+371 22000408

info@manaligzda.com

Radošās darbnīcas, lekcijas meistarklases dažādām mērķgrupām
Tukuma Mākslinieku grupa Ingemāra Treija-Čivle  Harmonijas 1, Tukums

+371 29540516

ingemara.treija@gmail.com

Saglabāt un attīstīt profesionālo mākslu
Tukuma Literātu apvienība Andris Jansons Šēseles 3, Tukums

+371 26066517

tukuma.literati@inbox.lv

Literatūras un radošā procesa popularizēšana, jauniešu iesaistīšana
Radošā mūzikas darbnīca Artūrs Dumbris

Gaismas iela 5, Tukums

+371 26687261 

artuurs.dumbris@gmail.com

 
Uguns  Anete Daine  "Upmalnieki",
Irlavas pag.

+371 26440226

anetedaine@inbox.lv 

Koncertu organizēšana Sātu baznīcā 
Tukuma radio H2O Normunds
Žieds
 

+371 27488123

info@radioh2o.lv

Radio internetā 
TuTV Iveta Jansone Sporta1,
Tukums

+371 26089445

ivetareimane@gmail.com

Sižetu veidošana par Tukuma novadu
Personības izaugsmes centrs Baiba
Laua
Raudas 4,
Tukums

+371 28633925

baiba.laua@gmail.com

Iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes, satikties ar profesionāliem lektoriem vai vienkārši interesantiem cilvēkiem
Koka dizaina centrs Kristīne Upeniece "Pavāri",Slampes pag.

+371 29128828

kokadizainacentrs@gmail.com

Seno kokamatniecības tradīciju popularizēšana
Biedrība "Radošā studija Dabas māja" Baiba Latve Jumpravas iela 24, Tukums baiba.latve@inbox.lv Veicināt un attīstīt māksliniecisko spēju bērnos,  radošo domāšanu un estētisko izjūtu. Veicināt dabas iepazīšanu, izprašanu un saudzēšanu caur dažādām radošām nodarbībām
Biedrība "Baltā vilka takas" Inese Vismane "Zīlītes",
Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV - 3129

+371 29414473

baltavilkatakas@gmail.com
Saglabāt, pētīt un popularizēt Jāņa Baltvilka atstāto kultūras mantojumu un dzimtas mājas.
Veicināt jaunradi bērnu un jauniešu vidū. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu, jauniešu un ģimeņu brīvā laika pavadīšanu
Biedrība “Folkloras centrs Milzu kalns” Līga Cvetkova Milzkalne, "Tautas nams", Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148

+371 26076494

liga.cvetkova@inbox.lv
Popularizēt folkloru. Koncertdarbība
Izveidot folkloras krājumu datu bāzi. Tautas tērpu kolekciju veidošana
Biedrība “Dzīpars” Velga Pavlovska Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Ērģelmieki", LV-3145

+371 28301408

velga_pavlovska@inbox.lv

Apvienot lauku sievietes, celt lauku sievietes pašapziņu, koordinēt sieviešu radošo spēju izkopšanu un jaunu zināšanu ieguvi, sekmēt ģimenes kā sabiedrības pamatšūnas stabilitātes veicināšanu. Veicināt latviskās ģimenes un tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm
Biedrība “7 balles” Kaspars Brikulis Tukuma nov., Jaunpils pag., Strutele, "Graudiņi", LV-3145 

+371 29211988

7balles@inbox.lv

Veicināt jaunās paaudzes radošo darbību lauku teritorijā. Brīvā laika pavadīšana, ietverot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes. Veicināt vietējo kultūrvēsturisko un amatniecības tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu
Biedrība “Radīts Jaunpils novadā” Gunita Freimane Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ērģelnieki", LV-3145 

+371 22435086

gadrija@tvnet.lv

Novada attīstība un iedzīvotāju labklājības celšana
Kandavas novada amatnieku biedrība Aiva Valdmane Ūdens iela 2 - 2, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 26113310

aiva_valdmane@inbox.lv

Sniegt atbalstu vietējo amatnieku darbībai, popularizēt amatniecību un mācīt amatu prasmes. Veicināt tautiskā mantojuma apguvi un atpazīstamību plašākā sabiedrībā
Biedrība "Annijas Biedrība" Annija Rudzīte Raiņa iela 19A, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29326822

annijarudzite1@inbox.lv

Sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu.Veicināt amatniecības prasmju apguvi jauniešu vidū. Rīkot un piedalīties amatniecības izstādēs un tirdziņos, iesaistot tajos jauniešus
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Pasaules kultūru telpa Tukumā Jānis Jākobsons

Pasta iela 26, Tukums

judite.dobele@gmail.com

 +371 26455888

 silina.zane@gmail.com

Dialoga veicināšana starp kutlūrām, laikiem, kopienām un mākslu, radot glokālu platformu alternatīviem dzīves modeļiem un nākotnes iespējām.
Zentenes izaugsme Anita Zēne "Gobas", Zentenes pag.

+371 63154510

+371 28245450

irissm@inbox.lv

Iedzīvotāju pilsoniskās iniciatīvas veicināšana un izglītošana
Mēs-Ozolnieku ciemam Linda Zemīte "Andersoni", Slampes pag.

+371 29268136

linda.zemite@tukums.lv

Celt Ozolnieku ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, dzīves vides sakārtošana
Rožu dārzi Daila Trubiņa  "Rozītes",
Sēmes pag.

+371 26469604

dailarose@inbox.lv

Sabiedrības integrācija sakoptā vidē un dārzu kultūras attīstības veicināšana 
Ideju dārzs Aija Baltiņa "Vārpas",
Pūres pag.

+371 29994620

idejudarzs@inbox.lv

Pūres attīstības biedrība ekonomikas, sociālājā un kultūras jomā
Fenikss SI Ingrīda Rudzīte Dārza 11/13, Tukums

+371 20352505

ingrida.rudzite@inbox.lv

Sociālā rehabilitācja, atkarību profilakse
ASNI 3139 Aija Balandiņa "Vecmokas"-8,
Tumes pag.

+371 29149365

aija.balandina@inbox.lv

Aktivizēt pagasta iedzīvotāju piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē
Pūres Dzirnas Līga Lepse "Vārpas", Pūres pag.

+371 26185596

Pures_dzirnas@inbox.lv

Lauku iedzīvotāju izglītošana,  ģimenisko vērtibu stiprināšana
Irlavas interešu klubiņš Antra Erzama "Svēteļi",Irlavas pag.

+371 26176893

ancemarta@inbox.lv

Aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošana un integrācija sabiedrībā
Biedrība ''Cidonya'' Agita Kalvāne Tukuma nov., Džūkstes pagasts

+371 29279742

cidonyya@gmail.com

Sabiedrības mūžizglītība, kultūras tradīciju un veselīga dzīves veida popularizēšana
Tavai izaugsmei Liene Dubrovska Bedrīte

Pils iela 15a, Tukums

+371 26101106

liene.dubrovska@gmail.com

Formālā un neformālā izglītība, uzņēmējdarbības vides attīstība, sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu ar veselības jautājumiem  labdarības un vides apziņu attīstoši tirdziņi
Biedrība “InBi” Inese Bicāne Meža iela 4-9, Smārde, Engures novads, LV-3129

+371 26458265

Inese.bic@gmail.com

Sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicināt izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Veicināt tūrisma attīstību
Biedrība "Labklājībai" Dace Treimane-Freimane Stadiona iela 1a-2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118

+371 26409483

dace.tf@gmail.com

Sekmēt iedzīvotājiem draudzīgas un attīstošas vides veidošanu Engures novadā
Biedrība "Partnerība laukiem un jūrai" Ilze Turka Jaunā iela 9, Smārdes pag., Engures novads, LV-3129

+371 29528441

ilze.turka@plj.lv

Dzīves kvalitātes uzlabošana partnerības teritorijā.
Kultūras un dabas resursu saglabāšana un saudzīga izmantošana. Jaunu tehnoloģisko sasniegumu ieviešana partnerības teritorijā. Uzņēmējdarbības veicināšana
Jaunpils RAC “Rats” Vija Zīverte Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ērģelnieki", LV-3145

+371 29330697

vija.ziverte@inbox.lv

Jaunpils pagasta un apkārtējā reģiona ilgtspējīgas attīstības veicināšana un atbalstīšana
Biedrība “Iedvesmas plūsma” Līga Veinberga "Leveste 2" - 26, Leveste, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 26443814

liga.veinberga@inbox.lv

Veicināt Levestes iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedriskās dzīves dažādošanu. Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai

Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība Edijs Pahmurkins Tukuma nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Jaunpils vidusskola", LV-3145

+371 29146835

edijss13@inbox.lv
Veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanu Jaunpils vidusskolā un Jaunpils novadā
Nodibinājums "KNIF- Kandavas novada iespēju fonds" Signe Ezeriņa,
Ērodeja Kirillova
Jelgavas iela 4A, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29259272

+371 26527265

knifkandava@inbox.lv

Sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus, un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas
Biedrība "Kandavas novada uzņēmējdarbības
atbalsta centrs"
  Ceriņu iela 1 - 15, Kandava, Tukuma nov., LV-3120 +371 29192927 Veicināt sekmīgu uzņēmējdarbību.
Konsultēt uzņēmējus par komercdarbības uzsākšanu, par finansējuma iegūšanas veidiem, par ES struktūrfondiem, par normatīvo aktu prasībām, par nodokļiem, par uzņēmuma vadības sistēmām, par darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu Veicināt jaunu tehnoloģiju un inovāciju ieviešanu
Biedrība “Kandavas attīstībai” Kristaps Gotfrīds Sēravotu iela 1, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 28300221

kristaps.gotfrids@inbox.lv

Sporta atbalstīšana, Pilsoniskas sabiedrības attīstība
Biedrība “Viss Kandavai” Jānis Priednieks Liepu iela 11 - 10, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29166349

janis@viss.lv

Atbalstīt sporta un kultūras aktivitātes Kandavas un pagastu apvienībā. Veicināt izglītības un labklājības līmeņa celšanos Kandavā un Kandavas pagastos
Biedrība "Cēres spēks" Ilona Raginska "Līvas", Cēre, Cēres pag., Tukuma nov., LV-3122

+371 26279375

ilona.raginska@inbox.lv

Izveidot un attīstīt biedrības centru. Iedzīvotāju sabiedriskās un kultūras dzīves aktivizēšana, dzīves kvalitātes uzlabošanai
Biedrība "Aktīvai Matkulei" Andis Dūmiņš "Madaras" - 8, Matkule, Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132

+371 26594283

latmezi@inbox.lv

Pilsoniskas sabiedrības attīstība. Attīstīt sabiedrisko, sporta un kultūras dzīvi novadā. Realizēt veselīgas, aktīvas un patīkamas brīvā laika pavadīšanas iespējas pagasta un novada iedzīvotājiem
Biedrība "Rājumi" Aldis Priednieks "Saules", Matkules pag., Tukuma nov., LV-3132

+371 20065005

aldis@rajumi.lv

Veicināt cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanu
Vānes attīstības biedrība "Imulas Krasti"

Gita Priede – Pileniece

"Apsītes", Vānes pag., Tukuma nov., LV-3131

+371 26488418

imulaskrasti@gmail.com

Atbalstīt un veicināt Vānes pagasta ilgtspējīgu attīstību, veicināt aktīvas sabiedrības veidošanos un dažādu sociālo slāņu integrāciju tajā,
atbalstīt, organizēt un rīkot izglītojošus pasākumus un tikšanās
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Biedrība “Dzīves un veselības skola dabā”

Rita Grīnfogele

Arta Dumbre 

"Vagas", Strutele, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

Rita Grīnfogele 

+371 26295159

Arta Dumbre 

+371 29873001,

arta.dumbre@gmail.com

Popularizēt un veicināt holistiskās (veseluma) veselības un vides veselības dzīvesveidu. Organizēt radošās nodarbības un nometnes
Biedrība "Zaļā cibiņa" Vineta Didrihsone "Beķeri", Veclauki, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 26424852

inetadidrihsone@inbox.lv

Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas un veselīga dzīvesveida popularizēšana. Apzināt senču tradīcijas veselīgas produkcijas ražošanā un tās izmantot savā darbībā
Biedrība "Dzīvo zaļi" Veronika Smirnova "Rogas", Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29199848

verarogas@gmail.com

Bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas kvalitātes un pieejamības nodrošināšana un popularizēšana.  Vietējo tradīciju kopšana un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana apkārtnes iedzīvotājiem
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Viesatas upesloki  Ligita Tauniņa "Svēteļi",
Irlavas pag.

+371 29105209

rasaarne@inbox.lv

Viesatas upes apkārtnes labiekārtošana
Savai Slampei Sandra Ieviņa Slampes kultūras pils,
Slampes pag.

+371 29185601

sievina@msn.com

Slampes pagasta vides sakopšana
Kandavas Partnerība Inta Haferberga Talsu 11-5, Kandava

+371 28390394

intaha@inbox.lv

Lauku teritoriju attīstība 
Aleja Daiga Šmitenberga Jaunmoku pils, Tumes pag. aleja@jaunmokupils.lv Jaunmoku pils kultūrvēsturiskā kompleksa saglabāšana un kultūras veicināšana
Biedrība "Dzintara krasts" Jolanta Kraukle "Sviķi",Bērzciems, Engures pagasts, Tukuma novads, LV-3113

+371 26323201

 jolanta.kr@inbox.lv

Dabas un tūrisma līdzsvarotas un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.
Pagasta kultūrvēsturisko un dabas pieminekļu apzināšana un sakārtošana
Biedrība “Optimisti” Raivo Altenburgs "Dzīles" - 17, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29139000

raivo.altenburgs@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas "Dzīles" apsaimniekošana Jaunpils pagastā Jaunpils novadā
Biedrība “Jaunpils Krastmaļi” Dzidra Krastiņa "Krastmaļi" - 11, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29199878

dzidra.krastina@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas "Krastmaļi" apsaimniekošana Jaunpils pagastā
Biedrība  “Vējmalas” Silva Nordena "Aizvēji", Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145

+371 29123548

jaunpils-silvai@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas "Vējiņi" apsaimniekošana Jaunpils pagastā
Biedrība “Tērces” Gints Rubīns "Tērces" - 16, Leveste, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 25422290

gintsrub@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas "Tērces" apsaimniekošana Jaunpils pagastā
Biedrība “Rosmes” Jānis Supe "Rosmes" - 11, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29415998

janis5804@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas "Rosmes" apsaimniekošana Jaunpils pagastā
Biedrība “Tālavas 2014” Agija Līvmane "Tālavas" - 4, Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29141825

zebrasmuiza@inbox.lv
Daudzdzīvokļu mājas "Tālavas" apsaimniekošana Jaunpils pagastā
Biedrība “Dzintars A” Ilze Dakša Tukuma nov., Viesatu pag., Viesatas, "Dzintariņi" - 4, LV-3142 +371 26144971 Daudzdzīvokļu mājas „Dzintariņi” Viesatās apsaimniekošana
Biedrība “Baltais laimes lācis” Ingars Liepiņš "Pils", Jaunpils, Jaunpils pag., Jaunpils nov., LV-3145

+371 26197178

kristine.liepina@jaunpilspils.lv

Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, vides, nacionālā dzīvesveida, saimnieciskās aktivitātes saglabāšanu un izkopšanu.Veicināt inovāciju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā. Piedalīties kultūras, tūrisma un sporta dzīves attīstīšanā
Biedrība "Abavas ielejas attīstības centrs" Iveta Piese Kūrorta iela 1B, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 28396830

aiac@inbox.lv

Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, tūrisma attīstību, zivju resursu saglabāšanu un atjaunošanu, bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, ekoloģiski tīras vides saglabāšanu.Izglītot ar lauku attīstību saistīto uzņēmumu vadītājus un darbiniekus.
Veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu.
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
Biedrība "Zantes kaimiņi" Jolanta Semjonova Skolas iela 9 - 1, Zante, Zantes pag., Tukuma nov., LV-3134

+371 26204619

sailors999@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana Zantes pagastā
Biedrība "Kūrorta ielas mājas" Iveta Piese Kūrorta iela 7 - 24, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 28396830

aiac@inbox.lv

Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana Kandavā
Biedrība "Kandavas Partnerība" Inta Haferberga Talsu iela 11, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 28390394

intaha@inbox.lv

Veicināt sabiedriskā labuma darbību pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā. Veicināt mūžizglītību. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus
Biedrība "Dzirnavstrauts" Erodeja Kirillova,
Rita Diduha
"Vizbulītes", Zemīte, Zemītes pag., Tukuma nov., LV-3135

+371 26527265

+37163155358

erodeja@inbox.lv

zemites.parvalde@kandava.lv

Veicināt kultūrvides attīstību, materiālās un nemateriālās kultūras saglabāšanu, iedzīvotāju iesaistīšanu kultūrvides norisēs. Veicināt Latvijas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību valstī notiekošajos procesos.
Veicināt sociālās, etniskās un politiskās integrācijas procesus. Veicināt iedzīvotāju mūžizglītību
Biedrība “Tukuma Vecpilsētai” Iveta Štube Harmonijas iela 1, Tukums

+371 26480410

tukuma.vecpilsetai@gmail.com

Veidot sabiedrības izpratni un celt pašapziņu par kultūrvēsturiskajām vērtībām un piedalīties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā. Attīstīt, popularizēt, piedalīties Tukuma vecpilsētas tēla veidošanā. Piesaistīt finanšu līdzekļus restaurācijas, uzturēšanas un vides sakopšanas darbiem Tukuma vecpilsētā
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
LSK Kurzemes komiteja, Tukuma nodaļa   Kurzemes 5A, Tukums

+371 63125148

+371 29403332

lsk.tukums@redcross.lv

Labdarības pasākumi
Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas NK Nita Bergmane Lielā iela 26, Kandava, Tukuma novads, LV-3120

+371 29327696

+371 63123811

lsk.kandava@redcross.lv
Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. Palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās. Labdarība

Biedrība “Palīdzēsim viens otram”

 

Talsu iela 20, Tukums

Zane Grošteine-Balode

+371 26067500

gepa@tvnet.lv

Labdarības pasākumu rīkošana;
Palīdzības sniegšana trūcīgām un maznodrošinātām personām

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Tukuma poļu biedrība Regīna Bāliņa Talsu 20, Tukums

+371 29217273

reginabalina@inbox.lv

Nostiprināt poļu tautas tradīcijas, organizēt pasākumus
Biedrība Tautību apvienība "Varavīksne" Konstantīns Aperčojs Sēravotu iela 4B, Kandava, Tukuma nov., LV-3120

+371 29486334

ainaapercoje@gmail.com

Satuvināt tautības, kas dzīvo Latvijā, lai varētu justies kā viens veselums valstī
Rīgas Vācu kultūras biedrības Kandavas filiāle "Štempeļhofa"  Andis Kurmis Sabiles iela 29, Kandava, Tukuma novads, LV-3120

+371 26406408

rvkb.lv@gmail.com

www.verband.lv

Biedrības pamatvērtības ir pilsoniski aktīva un iekļaujoša Latvijas sabiedrība, mazākumtautību kultūra un patriotisms, vācu valoda un kultūra
Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darbības veids
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds Mārcis Zeiferts Brīvības laukums 1, Tukums

+371 29145305 

atjaunosanasfonds@gmail.com

Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana un saglabāšana
Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds Sabīne Branta "Lestenes baznīca",
Lestenes pag.
+371 20508527 Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana baznīcā
Jaunpils baznīcas atbalsta biedrība Zinta Mielava "Jaunpils baznīca", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

+371 29209173

zintamielava@inbox.lv

Jaunpils baznīcas kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana