Biedrības nosaukums

Vadītājs

Adrese

Tālrunis, e-pasts

Darba laiks

Darbības veids

Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība

Gunta Kalviņa

Talsu 20, Tukums

+371 29516262 
guntakalvina@inbox.lv

I-V 9.00-18.00

Izglīto, koordinē, konsultē un atbalsta apvienības biedrorganizācijas

Senioru biedrības

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Tukuma pilsētas pensionāru biedrība

Lita Lukša

Talsu 20, Tukums

+371 27812756,

+371 63180100
leons_luksa@inbox.lv

IV 10.00-13.00

Aktivitāšu organizēšana

Tukuma Daugavas Vanagi

Rita Stepiņa

Talsu 20, Tukums


+371 29511909
ritastepina@inbox.lv

III, IV 9.00-13.00

I,II,sakarā ar ieplānotiem pasākumiem

Partizāņu, leģionāru un viņu atraitņu sociālā aprūpe, jaunatnes patriotiskā audzināšana. Dažāda veida labdarības pasākumu organizēšana

Daugavas Vanagi Latvijā, Tukuma nodaļa Andris Kilēvics  

ankils@gmail.com

+371 29557644

   

Tukuma politiski represēto klubs "Atauga"

Ināra Skrube

Talsu 20, Tukums


+371 26843339

II 10.00-14.00

Pasākumu organizēšana, morālā atbalsta sniegšana

Bērnu un jauniešu un ģimeņu biedrības

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Pozitīvā Doma

Ieva Upesleja

Talsu 20, Tukums

+371 29255774
pozitivadoma@pozitivadoma.lv
www.pozitivadoma.lv 

Pēc  iepriekšējas vienošanās

Veicināt dažādu sabiedrības grupu integrāciju un izglītošanu

Mēs dejai

Liene Bēniņa

Tidaholmas 3, Tukums

+371 20254617
demodejas@inbox.lv
www.demodejas.lv 

I-V

16.00  - 22.00

Mūsdienu dejas attīstīšana, jauniešu un bērnu apmācība

Dēkla

Ilona Riekstiņa

Tidaholmas 3, Tukums

+371 26523728
aija_saule@kopideja.lv

Pēc iepriekšējas   vienošanās

Palīdzības sniegšana Tukuma novada daudzbērnu ģimenēm

Loks

Ārija Martukāne 

"Svīķi", Lestenes pag.

+371 26514351
arija.martukane@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās

Darbs ar riska ģimenēm, nometņu, sporta pasākumu, svētku organizēšana

Artūra Rancāna fonds

Lilija Rancāne

Brīvības laukums 13, Tukums

+371 29482709

lillijarancane@inbox.lv

I -V

14.00 - 17.00 

Vardarbības izskaušana sabiedrībā 

Paradīze

Ilze Komarova

Ezera 1A,
Sēmes pag.

+371 29343795
jauncentrs.paradize@inbox.lv

 

Veicnāt jauniešu aktivitātes Sēmes pagastā

Latvijas Mazpulki

Randa Medne

Ezermalas 24/26, Rīga

Kordinatore Gundega Jēkabsone
+371 26529657
zsgeidas@gmail.com

 

Jauniešu neformālā izglītība

Jauniešu klubs 10x10

Kristīne Kazaka

Tidaholmas 1, Tukums

+371 28734886
info@jk10x10.lv

 

Jauniešu brīvā laika aktivitāšu organizēšana

VIVA FAMILIA

Ieva
Zeiferte

Katrīnas laukums 1,
Tukums

+371 29465533
info@vivafamilia.lv
mājaslapa

   

Dziesmu vācelīte

Anita Geidāne

Marsa iela 2, Tukums

+37126261705 

tonisp@inbox.lv

I - IV

3.30 - 19.30

Veicināt Tukuma novada ģimeņu iekļaušanos latviskās kultūras vides attīstībā caur muzicēšanas prasmēm

Laulību policija

Sandris Valdmanis

Melnezera iela 1, Tukums

 +371 26799829

info@laulibupolicija.lv

Pēc epriekšējas vienošanās

Organizē sabiedriski nozīmīgus, labdarības un laulību tradīciju pasākumus, popularizējot
Tukuma zīmolu un veicinot Tukuma atpazīstamību.

Tukuma 2.vidusskolas vecāku biedrība

Aija Neimane

Raudas iela 16, Tukums

+371 26181139

t2v.vecakubiedriba@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās 

Ievērot skolēnu iniciatīvas, lai veicinātu un atbalstītu skolēnu neformālās izglītības iespējas personības attīstībai;

Tukuma Raiņa ģimnāzijas atbalsta biedrība

Anita Skudra

J. Raiņa iela 3, Tukums

+371 27891513

anita.sele@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās 

Veicināt un atbalstīt Tukuma Raiņa ģimnāzijas izglītojamo neformālās izglītības iespējas, viņu iniciatīvas personības attīstībai.

Atbalsts Pūres pamatskolai Dace Strazdiņa Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, "Jaunsātu skola"

+371 26552167

dace.strazdina@tukums.lv

   

Sieviešu biedrības

Biedrībs nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Tumes mežroze

Gunta Lagzdiņa 

Skolas 1B, Tumes pag. 

+371 26593127
stb.tume@gmail.com

Pēc iepriekšējas vienošanās  

Bērnu un pieaugušo izglītošana, sadarbība un atbalsts 

Kaprīze

Monta Andiņa

Ezera 1A, Sēmes pag.

+371 26782976
montaa@tvnet.lv 

 

Sieviešu interešu izglītība, audēju darbnīca

Biedrība "Stūrītis"

Aija Tišlere

 

+371 24123412

Nodarbības notiek pēc vienošanās pirmdienās, pārējā laikā valde sazvanāma pa tālruņiem

Jaunsātu pagasta iedzīvotāju dzīves vides un kvalitātes uzlabošana

Džūkstes Rosme

 Ilona Alksne

"Biedrību nams", Džūkstes

+371 28727836
rozenbergi1@inbox.lv

I, II, IV

Palīdzēt sievietēm kļūt par pilntiesīgām sabiedrības loceklēm

Biedrības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām      

Biedrībs nosaukums Vadītājs Adrese     Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Tukuma reģionālā diabēta biedrība

Alberts Dzelzkalns

Talsu 20, Tukums 


+371 26174158
tukumadiabeti@inbox.lv

Talsu 20

Pēc iepriekšējas     vienošanās 
II, IV 9.00-12.00
Tukuma poliklīnikā

1. stāvā Diabēta slimnieku informācijas punkts

Sekmēt diabēta slimnieku psihosociālo atbalstu

Sieviešu invalīdu biedrība

Tukuma Aspazijas 

Gunta Kalviņa 

Talsu 20, Tukums 

+371 29516262
guntakalvina@inbox.lv 

I-V 9.00-18.00 

Sniedz psiholoģisku un morālu atbalstu sievietēm ar invaliditāti, organizē apmācību programmas integrēšanai sabiedrībā un konkurencei darba tirgū 

Tukuma Invalīdu biedrība 

Arnis Logins 

Talsu 20, Tukums 

+371 63115125
+371 26132206
arnislogins@inbox.lv 

I-V 9.00-14.00 

Nodrošināt invalīdu sociālo aizsardzību, integrāciju sabiedrībā, uzlabot viņu dzīves kvalitāti 

Tukuma invalīdu sporta klubs 

Nataļja Peiraga 

Brīvības laukums 8, Tukums 

+371 63125760;

+371 28344824
p_diana@inbox.lv

tukumaisk@inbox.lv 

I-V 9.00-17.00 

Sports veselības stiprināšanai un rehabilitācijai

Latvijas Nedzirdīgo Savienības Tukuma grupa

Inese Simsone

Talsu 20, Tukums 

+371 25744100 - īsziņas
meraijakerija@inbox.lv

I 18.00 – 20.00

VI- VII sapulces semināri

Pasākumi ar sociālās integrācijas mērķi 

Pūres pagasta invalīdu biedrība 

Veronika Brūdere 

Pūres 18-5, Pūres pag 

+371 26546880
pure@tukums.lv 

 

Palīdzības sniegšana 

Tukuma DOMU BIEDRI 

Ludmila Ivanova 

Talsu 20, Tukums 

+371 28340211
ivanovaludmila@inbox.lv 

II, IV 9.00-14.00

Uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri slimo ar kaulu, locītavu slimībām 

"Černobilieši"Tukuma novada biedrība 

Haralds Neiburgs 

Talsu 20, Tukums 

+371 29185860
neiburgs.h@inbox.lv 

Pēc iepriekšējas   vienošanās

Biedrības biedru interešu aizstāvēšana 

LĪDZVĒRTĪBA

Margita Kanopka

Talsu 20, Tukums

juridiska adrese

+371 26999502 

lidzvertiba@inbox.lv

Talsu 20,     Tukums

juridiska adrese

Cilvēki ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar bērniem

Ekumeniski kristiga biedrība Exodus

Inga Hohmanne

Harmonijas 14, Tukums

 i.r.exodus@gmail.com

Sarakste

Atbalsts specializēto skolu audzēkņiem un specializētiem centriem, kas domāti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Radošās biedrības

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Tukuma Tēlotājmākslas Studija

Inga Brīniņa

Tidaholmas 3, Tukums

+371 29173274
brinumi@inbox.lv

I-VI 16.00-20.00

Mākslas studija pieaugušajiem

Radošo personību klubs LIGZDA

Raimonda Ertnere

Brīvības laukums 13, Tukums

+371 22000408
info@manaligzda.com

  II-V 12.00- 18.00

VI 12.00 – 16.00

Radošās darbnīcas, lekcijas meistarklases dažādām mērķgrupām

Tukuma Mākslinieku grupa

Ingemāra Treija-Čivle 

Harmonijas 1, Tukums

+371 29540516
ingemara.treija@gmail.com

 

Saglabāt un attīstīt profesionālo mākslu

Tukuma Literātu apvienība

Andris Jansons

Šēseles 3, Tukums

+371 26066517
tukuma.literati@inbox.lv

 

Literatūras un radošā procesa popularizēšana, jauniešu iesaistīšana

Radošā mūzikas darbnīca Artūrs Dumbris

Gaismas iela 5,

Tukums

+371 26687261 

artuurs.dumbris@gmail.com

   

Uguns 

Anete Daine 

"Upmalnieki",
Irlavas pag.

+371 26440226
anetedaine@inbox.lv 

 

Koncertu organizēšana Sātu baznīcā 

Tukuma radio H2O

Normunds
Žieds

 

+371 27488123
info@radioh2o.lv

 

Radio internetā 

TuTV

Iveta Jansone

Sporta1,
Tukums

+371 26089445
ivetareimane@gmail.com

 

Sižetu veidošana par Tukuma novadu

Personības izaugsmes centrs

Baiba
Laua

Raudas 4,
Tukums

+371 28633925
baiba.laua@gmail.com

 

Iespēja pilnveidot savas zināšanas un prasmes, satikties ar profesionāliem lektoriem vai vienkārši interesantiem cilvēkiem

Koka dizaina centrs

Kristīne Upeniece

"Pavāri",Slampes pag.

+371 29128828
info@kokapasaule.lv

 

Seno kokamatniecības tradīciju popularizēšana

Mūzikas un mākslas studija BA

Santa Jākobsone

 

+371 29391880
studijaba@gmail.com

 

Koncertu, izglītojošu pasākumu organizēšana

Biedrība "Radošā studija Dabas māja"

Baiba Latve

Jumpravas iela 24, Tukums

baiba.latve@inbox.lv

 

Veicināt un attīstīt māksliniecisko spēju bērnos,  radošo domāšanu un estētisko izjūtu. Veicināt dabas iepazīšanu, izprašanu un saudzēšanu caur dažādām radošām nodarbībām.

Pilsoniskās sabiedrības veidošanas un integrācijas veicināšanas biedrības 

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Zentenes izaugsme

Anita Zēne

"Gobas", Zentenes pag.

+371 63154510,

+371 28245450
irissm@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

Iedzīvotāju pilsoniskās iniciatīvas veicināšana un izglītošana

Mēs-Ozolnieku ciemam

Linda Zemīte

"Andersoni", Slampes pag. 

+371 29268136

linda.zemite@tukums.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

Celt Ozolnieku ciema iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti, dzīves vides sakārtošana

Rožu dārzi

Daila Trubiņa 

"Rozītes",
Sēmes pag.

+371 26469604
dailarose@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

Sabiedrības integrācija sakoptā vidē un dārzu kultūras attīstības veicināšana 

Ideju dārzs

Aija Baltiņa

"Vārpas",
Pūres pag.

+371 29994620
idejudarzs@inbox.lv

 

Pūres attīstības biedrība ekonomikas, sociālājā un kultūras jomā

Fenikss SI

Ingrīda Rudzīte

+371 20352505
ingrida.rudzite@inbox.lv

   

Sociālā rehabilitācja, atkarību profilakse

ASNI 3139

Aija Balandiņa

"Vecmokas"-8,
Tumes pag.

+371 29149365
aija.balandina@inbox.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

Aktivizēt pagasta iedzīvotāju piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē

Pūres Dzirnas

Līga Lepse

"Vārpas",
Pūres pag.

+371 26185596
Pures_dzirnas@inbox.lv

 

Lauku iedzīvotāju izglītošana,  ģimenisko vērtibu stiprināšana

Irlavas interešu klubiņš

Antra Erzama

"Svēteļi",Irlavas pag.

+371 26176893
ancemarta@inbox.lv

I – V 9.00 – 17.00

Aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošana un integrācija sabiedrībā

Biedrība ''Cidonya''

Agita Kalvāne

Tukuma nov., Džūkstes pagasts

+371 29279742

cidonyya@gmail.com

 

Sabiedrības mūžizglītība, kultūras tradīciju un veselīga dzīves veida popularizēšana.

Tavai izaugsmei Liene Dubrovska Bedrīte

Pils iela 15a,

Tukums

+371 26101106

liene.dubrovska@gmail.com

  Formālā un neformālā izglītība, uzņēmējdarbības vides attīstība, sabiedrības veselības veicināšanu un izglītošanu ar veselības jautājumiem  labdarības un vides apziņu attīstoši tirdziņi

Vides sakārtošanas un teritoriju attīstibas biedrības

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Viesatas upesloki

 Ligita Tauniņa

"Svēteļi",
Irlavas pag.

+371 29105209
viesatasupesloki@inbox.lv

 

Viesatas upes apkārtnes labiekārtošana

Savai Slampei

Sandra Ieviņa

Slampes kultūras pils,
Slampes pag.

+371 29185601
savaislampei@inbox.lv

 

Slampes pag. vides sakopšana

Kandavas Partnerība

Inta Haferberga

Talsu 11-5, Kandava

+371 28390394
intaha@inbox.lv

 

Lauku teritoriju attīstība 

Aleja

Daiga Šmitenberga Jaunmoku pils, Tumes pag. aleja@jaunmokupils.lv  

Jaunmoku pils kultūrvēsturiskā kompleksa saglabāšana un kultūras veicināšana

Baznīcu atjaunošanas fondi

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošanas fonds Mārcis Zeiferts Brīvības laukums 1, Tukums

+371 29145305 

atjaunosanasfonds@gmail.com

  Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas atjaunošana un saglabāšana

Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds

Sabīne Branta

"Lestenes baznīca",
Lestenes pag.

+371 20508527

 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana baznīcā

Labdarības biedrības

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteja

Gunta Neilande

Kurzemes 5A, Tukums

+371 63125148
+371 29403332
gunta.neilande@gmail.com

I – VI

Labdarības pasākumi

Mazāktautību biedrības

Biedrības nosaukums Vadītājs Adrese Tālrunis, e-pasts Darba laiks Darbības veids

Tukuma poļu biedrība

Regīna Bāliņa

Talsu 20, Tukums

+371 29217273
reginabalina@inbox.lv

16.00 – 18.00

Nostiprināt poļu tautas tradīcijas, organizēt pasākumus

Sarakstā ir biedrības, kuras 2017./2018.gadā aktīvi sadarbojas ar Tukuma novada Domi un par kurām ir precīza informācija.