Sociālā palīdzība

Sociālie pakalpojumi

Profesionālā rehabilitācija un tehniskie palīglīdzekļi

Tukuma novada pašvaldības pabalsti

Sociālās garantijas audžuģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 

Citi