Tukuma novada pašvaldība rīko kustamās mantas – kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212, reģistrācijas Nr.EN 8504, izlaiduma gads 1997, elektronisko izsoli.

Sākumcena - 350 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 35 euro.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 06.06.2021.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst.13:00 līdz 23.04.2021. plkst.23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 05.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 05.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.04.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 5,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Automašīnu var apskatīt darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa mobilo tālruni 26454277 (kontaktpersona: Lidija Legzdiņa).

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Zvirgzdu ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 003 0562, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 003 0562, 1239 m2 platībā.

Sākumcena - 8800 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 880 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst. 13:00 līdz 03.05.2021. plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 13.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

 

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Koka meistari”, Džūkstē, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9048 001 0651, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9048 001 0649, 1518 m2 platībā un būves – sporta zāles, ar kadastra apzīmējumu 9048 001 0362 001, 363,6 m2 platībā.

Sākumcena - 11300 euro, solis – 100 euro, nodrošinājuma maksa – 1130 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst. 13:00 līdz 03.05.2021. plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 13.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Zvirgzdu ielā 1, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 003 0561, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 003 0561, 1547 m2 platībā.

Sākumcena - 10500 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 1050 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst. 13:00 līdz 03.05.2021. plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 13.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi

 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Tirgus ielā 8, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 003 0492, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 003 0492, 1385 m2 platībā.

Sākumcena - 9400 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 940 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst. 13:00 līdz 03.05.2021. plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 13.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi

47435401 1933833316671040 824124187386839040 nPūres un Jaunsātu pagastu pārvalde iznomā biedrībai “Stūrītis”, reģistrācijas Nr.40008141224, juridiskā adrese “Abavnieki”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads pašvaldības nedzīvojamo telpu “Pagasts”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā ar kopējo platību 7,7 m², kas ir daļa no skolas ēkas ar adresi “Pagasts”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads biedrības vajadzībām uz pieciem gadiem. Nedzīvojamās telpas nomas maksa ir 0,8 euro (80 euro centi) par vienu telpas m2 mēnesī bez PVN jeb 6,16 euro (seši euro, 16 centi) mēnesī bez PVN. 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Zvirgzdu ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 003 0567, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 003 0567, 1507 m2 platībā.

Sākumcena - 9900 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 990 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst. 13:00 līdz 03.05.2021. plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 13.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi

47435401 1933833316671040 824124187386839040 nSIA "Tukuma slimnīca" reģistrācijas Nr.40103233177, juridiskā adrese Raudas iela 8, Tukums, Tukuma novads, iznomā Tukuma novada Domei nedzīvojamo telpu - garāžu Kurzemes ielā 7, Tukumā, Tukuma novadā ar kopējo platību 30 m2 uz pieciem gadiem. Telpas nomas maksa ir 2,38 euro par vienu m2 mēnesī bez PVN. Kopējā nomas maksa ir 71,40 euro bez PVN mēnesī,

 

Tukuma novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam Zvirgzdu ielā 5, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9001 003 0563, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 003 0563, 1294 m2 platībā.

Sākumcena - 9200 euro, solis – 50 euro, nodrošinājuma maksa – 920 euro.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 13.04.2021 plkst. 13:00 līdz 03.05.2021. plkst. 23:59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 13.04.2021. plkst.13:00, noslēdzas 13.05.2021. plkst.13:00.

Samaksa par pirkumu – pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas līdz 13.06.2021.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 03.05.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 20,00 euro apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

 

Izsoles noteikumi

Tukuma novada pašvaldība elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – cirsmu 1. kvartālā, 1. nogabalā nekustamajā īpašumā “Tauriņu mežs”, Pūres pagastā, Tukuma novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9074 005 0039 - 1,59 ha platībā. Pārdodamais apjoms – 473 m3. Cirtes veids – kailcirte pēc caurmēra.

Sākumcena – 18900,00 EUR, solis – 100,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 1890,00 EUR.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 12.03.2021. plkst. 13.00 līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 13.00, noslēdzas 12.04.2021. plkst. 13.00.

Samaksa par pirkumu – viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 31.03.2021. jāiemaksā nodrošinājuma maksa  Tukuma novada pašvaldības norēķinu kontā Nr.LV17HABA0001402040731, AS Swedbank un dalības maksa Tiesu administrācijas kontā 10,00 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Papildu informācija un cirsmu apskate, iepriekš zvanot Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja p.i. E. Keirānam, mob. tālr. 28664673.

Izsoles noteikumi