Ņemot vērā šovasar piedzīvoto situāciju Tukuma pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās „Tīle” (NAI), šā gada 14.decembrī SIA „Tukuma ūdens” un A/S „Tukuma Piens” noslēdza papildus vienošanos pie jau esošā līguma par notekūdeņu papildattīrīšanu.

Vienošanās paredz, ka A/S „Tukuma Piens” 2 gadu laikā, izmantojot Eiropas struktūrfondu vai citu finansējumu, apņemas izbūvēt notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas, kas nodrošinās uzņēmuma ražošanas notekūdeņu būtisku attīrīšanu, tādējādi samazinot notekūdeņu piesārņojuma līmeni attīrīšanas iekārtās „Tīle”. A/S „Tukuma Piens” informē, ka būvniecības sākuma un pabeigšanas termiņi būs zināmi, kad noslēgsies projektēšanas un realizācijas konkurss.


Lai nepārsniegtu spēkā esošajā līgumā noteiktos notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas limitus un to daudzumu, laika posmā līdz priekšattīrīšanas iekārtu izbūvei A/S „Tukuma Piens” apņēmies ievērot nepieciešamos pasākumus – īpaši piesārņoto notekūdeņu izvešanu uz biogāzes ražošanas iekārtām, veikt tauku nosēdtvertņu regulāru tīrīšanu, notekūdeņu piesārņojuma pašmonitoringu, iespēju robežās veikt notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas izlīdzināšanu u.c. Turklāt uzņēmums 20 darba dienu laikā pēc vienošanās parakstīšanas apņēmies uzstādīt un nodrošināt automātiskās notekūdeņu paraugu noņemšanas iekārtas darbību.
Jaunu līgumu SIA „Tukuma ūdens” ir noslēdzis ar SIA „Puratos Latvia”, samazinot uzņēmuma novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojuma slodzi uz Tukuma pilsētas NAI. SIA „Lakalme” ir uzsākusi darbu pie „Pūres ciema notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijas tehniskā pamatojuma izstrāde” projekta. Pēc šī projekta izstrādes būs zināmi nepieciešamie rekonstrukcijas darbu apjomi Pūres attīrīšanas iekārtās, lai varētu nodrošināt ražošanas notekūdeņu attīrīšanu no visiem Pūres pagasta ražošanas uzņēmumiem.
Tāpat jauns līgums drīzumā tiks slēgts ar ķīmisko tīrītavu.
SIA „Tukuma ūdens” valdes loceklis Ainārs Feldmanis informē, ka no šā gada augusta – pēc Tukuma pilsētas attīrīšanas iekārtu „Tīle” darbības atjaunošanas, iekārtas strādā normālā režīmā. Ziemas periodā attīrīšanas iekārtas plānots uzlabot, uzstādot trīs automātiskās skābekļa mērīšanas zondes un jaunu kompresoru, lai maksimāli palielinātu NAI efektivitāti.