13. janvārī plkst. 16.00, ievadot 1991. gada barikāžu atceres laiku, Tukuma novada Domes Konferenču zālē notiks Tukuma muzeja īsfilmas „Atmodas impresijas” pirmizrāde. Ieeja – bez maksas. Pirms filmas Domes vestibilā būs apskatāma Tukuma muzeja ceļojošā izstāde „Tukumnieki Latvijas Neatkarības ceļā”.

Filma ir veltīta Trešās atmodas laikam Tukumā. Tas ir stāsts par tukumniekiem, kuri aktīvi darbojās Latvijas valstiskuma atjaunošanas labā - tas ir stāsts par uzdrošināšanos, vienotību un emocionālo pacēlumu.
Filmas veidotāji aicinājuši ieklausīties tukumnieku stāstos, kuri virzīja Atmodas procesus, darbojoties Latvijas Tautas frontē un strādājot pašvaldībās, par tā laika sadzīves grūtību pārvarēšanu, tautas manifestācijām, akciju „Baltijas ceļš”, Barikāžu laika notikumiem Rīgā un visbeidzot par Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu.
Filmas ideja: Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola un Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis” vadītāja Silva Vītola.
Skaņa: Mārcis Bērziņš, montāža Viktorija Eksta.
Nākamais Barikāžu 25. gadadienai veltītais pasākums notiks 25. janvārī no plkst. 10.00 līdz 17.00 pie Tukuma pilsētas vēstures muzeja „Pils tornis”.