apst aizliegts  Tukuma novada Dome informē, ka sakarā ar ielu tīrīšanu ziemas periodā, Baznīcas ielā un Pasta ielā, Tukumā, tiek uzstādītas ceļa zīmes Nr.326 „Apstāties aizliegts" ar darbības laiku nakts stundās no plkst.03.00 līdz plkst.07.00.
Zīmes tiek uzstādītas, lai atvieglotu ielu tīrīšanu no sniega, kā arī ziemas periodā radītu drošu vidi gan gājējiem, gan autobraucējiem.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem!