Nodarbinātības valsts aģentūra informē, ka saskaņā ar grozījumiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kuri stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, ir pienākums publicēt Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā informāciju par atklātiem pretendentu konkursiem uz brīvajām darba vietām. Vakanču reģistrēšana mājaslapā www.nvs.gov.lv CV un vakanču portālā ir bez maksas.