SIA „Jaunmoku pils” Reģ.nr 40003665610 Tumes pagastā, Tukuma novadā izsludina iepirkumu būvniecības darbu veikšanai „Jaunmoku pils teritorijas labiekārtošanas darbi II kārta”.

Iepirkuma priekšmets: Jaunmoku pils teritorijas labiekārtošanas darbu II kārta

Iepirkuma procedūra: Iepirkums tiek veikts saskaņā ar SIA “JAUNMOKU PILS” iepirkuma noteikumiem

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 2016.gada 20.maijs

Līguma izpildes vieta: “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 15. februāris plkst. 14.00 (darba dienās no plkst. 08.30 līdz 17.00), iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Jaunmoku pils”, Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139

Piedāvājuma atvēršana: Piedāvājumu atvēršanas sanāksme netiks rīkota. Piedāvājumu atvēršana notiks iepirkuma komisijas sēdē.

Plašāka informācija pieejama šeit