Tukuma novada Dome atkārtoti atgādina visiem sakņu dārzu nomniekiem pārskatīt zemes nomas līguma termiņus par sakņu dārzu izmantošanu. Ja līguma termiņš beidzies 2015.gada 15.oktobrī, nomniekam obligāti jāpārslēdz līgums, pretējā gadījumā tiks lemts par sakņu dārza piešķiršanu citai personai.
Līguma pārslēgšanai lūdzam ierasties Tukuma novada Domē - Klientu apkalpošanas centrā, Talsu ielā 4, Tukumā, 1.stāvā.

Darba laiks:
- pirmdienās no 8.00 līdz 18.00
- otrdienās no 8.00 līdz 17.00
- trešdienās no 8.00 līdz 17.00
- ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00
- piektdienās no 8.00 līdz 16.00

Plašāka informācija pie Īpašumu nodaļas zemes lietu speciālistes Ļenas Jēkabsones tālr.63107230, 22009228.