Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa 2016.gada 21. maijā Muzeju nakts ietvaros rīko bezmaksas akciju – svinīgu laulību reģistrāciju (tikai par valsts nodevu 14 EUR). Īpaši aicināti pāri no Tukuma novada, kuri dzīvo nereģistrētā laulībā. Pieteikties laulību reģistrācijai var līdz 2016.gada 20.aprīlim. Sīkāka informācija pa tālruni 63122525; 26600643.
Ceram uz iedzīvotāju atsaucību!