ML Tukums.1. Large Medium  Pirmdiena, 14.marts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
9.30 Uzņēmumu un iestāžu vadītāju sanāksme
11.00 Finanšu komitejas lēmumu projektu apspriede
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana

Otrdiena 15.marts
9.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija
14.00 Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisija
15.00 Finanšu komiteja

Trešdiena 16.marts
8.15 Administratīvo aktu strīdu komisija

Ceturtdiena 17.marts
08.00 – 12.00 Iedzīvotāju pieņemšana
15.00 Administratīvā komisija

Piektdiena, 18.marts
10.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Sestdiena, 19.marts

Svētdiena, 20.marts

Pirmdiena, 21.marts
8.15 Domes administrācijas darbinieku sanāksme
10.15 Preses konference
14.00 – 18.00 Iedzīvotāju pieņemšana
18.30 Džūkstes iedzīvotāju sapulce


No 5.marta līdz 11.martam Tukuma Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 7 dzimšanas, 11 miršanas.