SIA “Vides birojs” 2015.gadā ir veicis monitoringu un iesniedzis Tukuma novada Domei lietus notekūdens kvalitātes kontroles rezultātus objektiem SIA “Statoil Fuel &Retail Latvija” Meža ielā 30, Tukumā un SIA “Neste Latvija” Kurzemes ielā 7a Tukumā.
Analīžu rezultāti un novērojumi kopumā neliecina par būtisku naftas produktu piesārņojumu minēto objektu notekūdeņos. Ticis novērots, ka DUS ir notikušas notekūdens sistēmas un lokālo attīrīšanas iekārtu tīrīšana un apkope, tādējādi, nodrošinot kvalitatīvāku notekūdens sistēmas darbību un nepieļaujot īpaši netīru notekūdeņu nonākšanu apkārtējā vidē. Novērots, ka notekūdens sistēma un lokālās attīrīšanas iekārtas degvielas uzpildes stacijā nav bojātas un tās joprojām pilda savas funkcijas naftas produktu un suspendēto vielu attīrīšanai.
Lai kontrolētu no teritorijas izplūstošā notekūdens kvalitāti, tiek ieteikts arī turpmāk veikt regulāru notekūdens kvalitātes monitoringu šajos objektos.
Apkopojot novērojumus un analīžu rezultātus, īdzīgi kā iepriekš, arī turpmāk tiek rekomendēts regulāri sekot līdzi notekūdens sistēmas un lokālo attīrīšanas iekārtu stāvoklim un pie nepieciešamības savlaicīgi veikt (ja nepieciešams arī vairākas reizes gadā) DUS lietus notekūdens kanalizācijas un lokālo attīrīšanas iekārtu tīrīšanu un apkopi. Pēc ziemas tiek ieteikts veikt notekūdens sistēmas tīrīšanu un apkopi.