Ar konferenci „Laiks. Lauki. Labklājība” atzīmēta biedrības „Latvijas Mazpulki” 25 gadu atjaunošanas gadadiena!

2016.gada 27.februārī, Rīgā, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika biedrības “Latvijas Mazpulki” konference „Laiks. Lauki. Labklājība”. Konferenci vadīja Latvijas mazpulku (LM) priekšsēdētāja Randa Medne un viņas vietniece Ilze Kļava. Konferences darbā piedalījās ap 400 dalībnieku.

Konferences atklāšanā apsveikuma vārdus teica gan LR Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Armands Krauze, gan LR Saeimas deputāti (Laimdota Straujuma, Lolita Čigāne, Mārtiņš Šics u.c.) gan Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Latvijas Zemnieku Savienības ģenerālsekretārs Artūrs Graudiņš. Viesi sveica mazpulku aktīvistus vairākās nominācijās. Ministru prezidenta Māra Kučinska atzinību par ilggadīgu darbu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, vides izglītībā un lauku attīstībā saņēma mazpulku padomes atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča, Zemkopības ministra Jāņa Dūklava pateicību – mazpulku padomes priekšsēdētāja Ilze Kļava. Kā mazpulcēns, jauniešu līderis un jaunais zinātnieks no Laimdotas Straujumas pateicību saņēma Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes dr. ģeogr. Docente Gunta Kalvāne. Kā visilggadīgākie mazpulku vadītāji pateicības saņēma Bārbeles mazpulka vadītājs Voldemārs Barens un Rugāju mazpulka vadītāja Margarita Stradiņa. Atzinību saņēma arī mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, grāmatvede Aija Rusiņa, finanšu pārraudzītāja Inese Āboltiņa. Jaunieši, mazpulku ilggadīgie brīvprātīgie Edgars Grāvis, Intars Pavlovičs, Linda Medne un mazpulcēni, kuri nu jau paši vada mazpulkus – Dita Mukāne (Pūres mazpulks), Ēriks Bite Kandavas mazpulks), Justīne Fišere (Engures mazpulks) un Daina Novika (Pildas mazpulks).

Jubilejas konference tika veltīta diviem nozīmīgiem projektiem. Pirmkārt, ar konferenci „Laiks. Lauki. Labklājība.” noslēdzās Erasmus + projekta „Augsim savam novadam” aktivitāšu kopums, kura ietvaros Daugavpils, Krāslavas, Tukuma, Dobeles, Talsu, Smiltenes, Priekules un Alūksnes novada mazpulki tikās ar novada lēmumu pieņēmējiem un diskutēja par sadarbību un novada attīstību. Konferences laikā projekta vadītaja Randa Medne prezentēja visu astoņu diskusiju rezultātu, pašvaldību pārstāvji diskutēja par par tēmu „Kā stiprināt jaunatnes organizācijas novados? Konferencē bija ieradušies daudzu novadu pašvaldību vadītāji, kas sveica sava novada mazpulku vadītājus.

Otrkārt, konferencē tika prezentēti projektā „Klimata valoda” līdz šim paveiktie labie darbi un sasniegtie rezultāti, taču projekts turpināsies līdz aprīlim. Tika uzsvērts paveiktais darbs par mazpulku un LU zinātnieku kopīgi īstenoto projektu “Laikapstākļi. Mainība. Mazpulki.” Notika diskusijas par tēmu “Laiks. Lauki. Labklājība.” Tika noskaidrotas mazpulku un citu jaunatnes organizāciju attīstības iespējas reģionos.

2016.gada prioritārās projektu tēmas mazpulkos būs: ķiploku audzēšana, dažādu šķirņu kartupeļu audzēšana un pētīšana, liliju audzēšana, ārstniecības augu vākšana un citi labi konkursi un projekti.

Mazpulku vadītāji dienas gaitā klausījās lekcijas par laikapstākļu, klimata prognozēšanu. Diskutēja ar pašvaldību pārstāvjiem par tēmu ”Kā stiprināt jaunatnes organizācijas novados?". Kā arī iepazinās ar Latvijas Valsts simtgades programmu. Mazpulcēni strādāja darba grupās, kur zinātnieki rādīja dažādus eksperimentus. Kā arī veidoja dāvanu un rakstīja laba vēlējumus Latvijas prezidentam Raimondam Vējonim.

Konferenci noslēdza Mazpulku atjaunošanas 25. gadadienas svinības – koncerts, Mazpulku draugu un atbalstītāju suminājumi, ballēšanās. Koncertā par jauko atmosfēru parūpējās dziedātājas Ira un Rūta Dūdumas. Kā arī notika danči kopā ar jauniešu folkloras kopu “Kokle” no Rīgas.

Video sižets - ieskats konferencē, projekta izvērtējums un pašvaldības pārstāvju diskusija